Кыргыз автономиялык облусунун 100 жана Агенттиктин 20 жылдыгына арналган иш чара уюштурулду

Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгын белгилөө жөнүндө” Жарлыгынын аткарылышы жана Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агентигинин (Кадр кызматы) 20 жылдыгына карата иш чаралардын алкагында Ж. Абдрахманов атындагы Мамлекеттик башкаруу академиясында “Кыргыз календары” темасында конок лекциясы уюштурулду.

Иш чарада катышуучуларга профессор Жумабек Тентиев “Кыргыз календары” темасында лекция өттү. Аталган саамалык конок леция форматында жүзөлөндү.  Угууга Агенттиктин өкүлү, Академиянын окутуучулар түзүмү жана студенттер катышты.

Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгын белгилөө жөнүндө” Жарлыгынын аткарылышы жана Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агентигинин (Кадр кызматы) 20 жылдыгына карата иш чаралардын алкагында Ж. Абдрахманов атындагы Мамлекеттик башкаруу академиясында “Кыргыз календары” темасында конок лекциясы уюштурулду.

Иш чарада катышуучуларга профессор Жумабек Тентиев “Кыргыз календары” темасында лекция өттү. Аталган саамалык конок леция форматында жүзөлөндү.  Угууга Агенттиктин өкүлү, Академиянын окутуучулар түзүмү жана студенттер катышты.