Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Балык чарба департаменти мамлекеттик кызматтын башкы, улук жана кенже административдик кызмат орундарына кадрлардын резервин түзүү үчүн ачык сынак жарыялайт
Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын бардык топторуна жалпы квалификациялык талаптар
Башкы административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн:
Билим:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы ;
3) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
4) «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5) «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6) «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
7) «Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
8) «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
9) «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
10) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;
— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдер.
Улук административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн:
Билим:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3) «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
4) «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5) «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;
— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдер.
Кенже административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн:
Билим:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;
Билгичтиги:
— компьютердик билимге жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу;
— текст, графика жана электрондук жадыбал редакторлору менен иштөө
— диск мейкиндигин тазалоо (архивдөө).
— электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;
— кесиптик этиканын нормаларын эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;
— файлдын өлчөмдөрүн кысуу жана чоң көлөмдөгү маалыматтарды жөнөтүү/кабыл алуу;
— презентацияларды уюштуруу;
— таблицалар, диаграммалар жана графиктер түрүндө маалыматтарды берүү.
Административдик кызмат орундарынын башкы топторуна: аквакультура, балык уулоо, жасалма асылдандыруу, балык ресурстарын өндүрүү жана балык чарба көлмөлөрдү паспорттоштуруу багыттары боюнча квалификациялык талаптар
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— балык уулоо, ихтиология, биология, экология жана юридикалык жана экономикалык боюнча жогорку билим.
2. Иш стажы жана иш тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан 3 жылдан кем эмес иш стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.
3. Кесиптик компетенциялар:
Билим:
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 9-мартындагы № 83 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин жобосу;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Балык чарба департаменти жөнүндө жобосу (2021-жылдын 24-декабрында № 347 токтому менен редакцияналган);
— Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 17-мартындагы № 35 “Аквакультура, балык уулоо жана суу биологиялык ресурстарын коргоо жөнүндө” Мыйзамы;
— 2009-жылдын 26-майындагы № 166 «Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 7-сентябрындагы № 561 «Кыргыз Республикасында балык чарбасын өнүктүрүү жана табигый жана жасалма көлмөлөрдү пайдалануу жөнүндө» токтому;
— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдер.
Билгичтиги:
— балык чарбасы чөйрөсүндөгү иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— балык уулоону уюштуруу жана жүргүзүү, балык ресурстарына мониторинг жана көбөйтүү;
— талдоо, прогноздоо, жалпылоо, мониторинг, контролдоо жана көйгөйлөрдү чечүүгө болгон мамилени интеграциялоо;
— башкаруучулук чечимдерди тез кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
— милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары менен натыйжалуу ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү, балык чарбасы менен өз ара аракеттенүүнү уюштуруу;
— чыр-чатактарды жөнгө салуу;
— өз ишин жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— коллективде жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана инсандар аралык байланыштын заманбап ыкмаларын колдонуу.
Жөндөмдүүлүгү:
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүмдү башкаруу;
— мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өздөрүнө баш ийүүчүлөргө сапаттуу жеткирүү, башкаруу чечимдерин оперативдүү даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана ыкмаларын издөө;
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— натыйжалуу мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү, жолугушууларды жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү;
— белгиленген формаларга ылайык пландарды, иш-чараларды жана отчеттуулукту түзүү.
— компьютердик сапаттуулукка жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу;
Административдик кызмат орундарынын улук топторуна: аквакультура, балык уулоо, жасалма асылдандыруу, балык ресурстарын өндүрүү жана балык чарба көлмөлөрдү паспорттоштуруу багыттары боюнча квалификациялык талаптар
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— балык уулоо, ихтиология, биология, экология, землеустроительство жана юридикалык жана экономикалык боюнча жогорку билим.
2. Иш стажы жана иш тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес иш стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.
3. Кесиптик компетенциялар:
Билим:
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 9-мартындагы № 83 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин жобосу;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Балык чарба департаменти жөнүндө жобосу (2021-жылдын 24-декабрында № 347 токтому менен редакцияналган);
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 7-сентябрындагы №561 «Кыргыз Республикасында балык чарбасын өнүктүрүү жана табигый жана жасалма көлмөлөрдү пайдалануу жөнүндө» токтому.
— «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдер.
Билгичтиги:
— маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— балык чарбасы чөйрөсүндөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;
— Кыргыз Республикасынын суу сактагычтарында жана дарыяларында балык уулоону уюштуруу жана ышкыбоздук жана спорттук балык уулоону өнүктүрүү;
— мамлекеттик маанидеги балык чарба көлмөлөрүндөгү балык ресурстарынын ихтиологиялык мониторингин уюштуруу;
— кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу.
Жөндөмдүүлүгү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
— белгиленген формаларга ылайык пландарды, иш-чараларды, бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту түзүү;
— компьютердик сапаттуулукка жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу.
Административдик кызмат орундарынын кенже топторуна: аквакультура, балык уулоо, жасалма асылдандыруу, балык ресурстарын өндүрүү жана балык чарба көлмөлөрдү паспорттоштуруу багыттары боюнча квалификациялык талаптар
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— балык чарбасы, ихтиология, биология, экология, ветеринария, экономикалык (бухг.каттоо), землеустроительство, юридикалык боюнча жогорку билим.
2. Иш стажы жана иш тажрыйбасы:
— иш стажы талап кылынбайт.
3. Кесиптик компетенциялар:
Билим:
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 9-мартындагы № 83 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин жобосу;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Балык чарба департаменти жөнүндө жобосу (2021-жылдын 24-декабрында № 347 токтому менен редакцияналган);
— «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдер.
Билгичтиги:
— жогору турган жетекчилердин буйруктарын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— балык чарбасы чөйрөсүндөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;
— балык запастарын көбөйтүүнү уюштуруу жана икраларды жыйноо, инкубациялоо, жашы жете элек балыктарды өстүрүү жана суу объекттерине чыгаруу боюнча иштердин абалына мониторинг жүргүзүү;
— балык запастарын жасалма жол менен көбөйтүү боюнча иштерди уюштуруу жана жүргүзүү;
— кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;
— мамлекеттик жана/же расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
— командалык иш.
Жөндөмдүүлүгү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
— компьютердик сапаттуулукка жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу.
Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:
— кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча;
— формадагы жеке арыз;
— формадагы сүрөтү бар резюме;
— нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастоочу документтердин көчүрмөлөрү;
— нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш тажрыйбасы бар болсо);
— илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);
— паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы сынакка келгенде көрсөтүлөт);
— соттолбогондугу жөнүндө маалымкат.
Сынакка катышуучу талапкерлер кошумча сунуш каттарды бере алышат.
Документтерди тапшыруунун акыркы мөөнөтү 2023-жылдын 23-октябрынан 2023-жылдын 1-ноябрына чейин.
Сынакка катышуу үчүн документтер төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: көч. Киев, 96а, бөлмө. 612 (адам ресурстары боюнча башкы адиси), сурап-билүү телефондору: 66 28 89.
ЭСКЕРТҮҮ: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандар сынакка катышууга укугу жок.