Кенже административдик кызматына
2.1.Кесиптик билим деңгээли:
— Жогорку кесиптик билим берүү “Айыл чарба боюнча” ветеринардык врач.
2.2.Эмгек стажы жана иш тажырыйбасы: Талап кылынбайт.
Кенже административдик кызматына жалпы мыйзамдар
 Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Предметтик мыйзамдар
-Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндөгү” мыйзамы
-Кыргыз Республикасынын “Субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө” мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Жаныбарларды жана азык түлүктөрдү
идентификациялоо жөнүндө” мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жыл 29-январь№56 токтому;
Жеке сапаттары
Акылдуулук:
-Ишти стратегиялык пландаштыруу жана аны чечүүгө жаңы ыкмаларды
колдонуу, пайда болгон көйгөйлөргө;
-Чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн идөө
коюлган милдеттерге;
-Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу,
ведомостволор аралык өз ара аракеттенүү.
Ишкердик жазуу көндүмдөрү:
-Белгилүү бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, жаңы болгон
көйгөйлөрдү чечүү ыкмалары;
-ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди,жолугушуларды өткөрүүнүн
ыкмаларын билүү.
-компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.
5.Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер
тапшырылат.
1. Арыз.
2.Дипломдун көчүрмөсү, нотариус тарабынан өткөрүлгөн.
3.Паспорттун көчүрмөсү.
4.Сүрөт 3х4=4 даана.
5.Таржымал (Резюме)
6.Өмүр баяны.
7.Ден соолугу боюнча медициналык тактама.
8.Эмгек китепчесинин көчүрмөсү, нотариус тарабынан өткөрүлгөн.
Документтерди кабыл алуу: 10 календардык иш күнү, 2023-жылдын 11-
августка чейин Дареги: Сузак айылы Октябрь көчөсү 26. Сузак райондук
башкармалыгынын кадр бөлүмүнө кайрылыңыздар. Байланыш тел. (03748)5-
01-79. Факс (03748)5-01-79. Электрондук адрес. vet.suzak@mail.ru