КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫК САКТОО МИНИСТРЛИГИ

Төмөнкү квалификациялык талаптарга ылайык, Министрликтин кадрдык резервине кабыл алуу үчүн ачык конкурс жарыялайт:

Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын бардык топторуна карата жалпы квалификациялык талаптар:

Улук административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы.
3) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
4) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;
5) Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

Кенже административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

Улук административдик мамлекеттик кызмат орундарына квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— «жогорку медициналык билими»,
2.Кызматы жана иш тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүүгө тийиш:
1) «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы;
2) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы саламаттык сактоо уюмдары жөнүндө» Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө» Мыйзамы;
4) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө» Мыйзамы;
5) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы №233 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти;
6) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №249 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жөнүндө жобо.
— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
— компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу.
Билгичтиги:
— Статистикалык маалыматтарды талдоо жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу үчүн маалыматты иштеп чыгуу.
— Тесттик, графикалык жана столдук редакторлор менен иштөө.
— Файлдарды жана папкаларды түзүү жана алар менен иштөө (атын өзгөртүү, көчүрүү, жылдыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү).
— Тышкы перифериялык түзүлүштөрдү туташтыруу.
— Дисктеги мейкиндикти тазалоо (архивдөө).
— Компьютерде жана социалдык тармактарда иштөө: (маалыматты издөө, алмашуу жана сактоо) (Интернет, электрондук почта ж.б.у.с.):
— Электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү.
— Ар кандай браузерлер менен иштөө.
— Оргтехника менен иштей билүү
— Көчүрмө машиналар.
— Принтер.
— Сканер.
— Проектор же интерактивдүү доска.
— Факс.

Кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарына квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку билими: «жогорку медициналык»; Филологиялык билим берүү багытында «Педагогикалык билим», педагогика; «гуманитардык илимдер» филология, тил илими, аймак таануу, юридикалык багыттары боюнча; «Экономика жана менеджмент» Экономика, Материалдык-техникалык камсыздоо, Финансы жана кредит, Бухгалтердик эсеп, Анализ жана аудит, Менеджмент, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыттары боюнча;
— мамлекеттик сатып алуулар боюнча окуудан өткөндүгү жөнүндө сертификаттын болушу (айрым кызматтар үчүн).
2. Иш стажы:
— иш стажы талап кылынбайт.
3. Кесиптик компетенциялары:
Билүүгө тийиш:
1) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы саламаттык сактоо уюмдары жөнүндө» Мыйзамы;
2) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө» Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №249 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жөнүндө жобо.
— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
— компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу.
Билгичтиги:
— Статистикалык маалыматтарды талдоо жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу үчүн маалыматты иштеп чыгуу.
— Тесттик, графикалык жана столдук редакторлор менен иштөө.
— Файлдарды жана папкаларды түзүү жана алар менен иштөө (атын өзгөртүү, көчүрүү, жылдыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү).
— Тышкы перифериялык түзүлүштөрдү туташтыруу.- Дисктеги мейкиндикти тазалоо (архивдөө).
— Компьютерде жана социалдык тармактарда иштөө: маалыматты издөө, алмашуу жана сактоо) (Интернет, электрондук почта ж.б.):
— Электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү.
— Ар кандай браузерлер менен иштөө.
— Оргтехника менен иштей билүү
— Көчүрмө машиналар.
— Принтер.
— Сканер.
— Проектор же интерактивдүү доска.
— Факс.
Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:
— жеке арыз;
– резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), автобиография (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);
– нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү;
— нотариалдык күбөлөндүрүлгөн же акыркы иштеген жери боюнча эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
– илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);
— аскердик билеттин көчүрмөсү;
— паспорттун көчүрмөсү.

Бардык документтер папкага (скоросшиватель) салынып, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Адам ресурстары жана медициналык билим берүү башкармалыгына министрликтин www.med.kg сайтында жарыяланган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде тапшырылууга тийиш. (2022-жылдын 30-июнуна чейин) дареги: Бишкек ш., Москва көч., 148, №2 кабинет (саат 9.00дөн 18.00гө чейин), байланыш телефону: +996 312 660548.
Билдирүү Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин www.med.kg, Кыргыз Республикасынын 
Эскертүү: Талаптарга жооп берген катышуучулар сынакка катышууга чакырылат. Байланыш телефон номерлери жана электрондук почталар көрсөтүлүшү керек.