Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүү жана суу транспорту департаментинин Жалал-Абад аймактык башкармалыгы кадрлар резервине киргизүү учун «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, улук жана кенже кызмат орундарына ачык сынак жарыялайт.

 

Административдик кызмат орундарынын бардык топтору боюнча:

– кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

— компьютердик сабаттуулукту жана оргтехниканы, керектүү программалык продуктыларды билүү.

Кесиптик компетенциялар:

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”

3 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»

 1. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө.
 2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө».
 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

Квалификациялык талаптар:

1) административдик кызмат орундарынын улук тобуна  Финансы-экономика багыттары боюнча:

– экономика (эсеп жана аудит, финансы жана кредит, дүйнөлүк экономика, банк иши) жаатындагы жогорку билими;

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан бир жылдан кем эмес иш стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

— экономика багытында төмөнкүлөрдү билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын салык Кодекси;
 2. «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 223 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жер жана суу транспорту департаменти жөнүндө” токтому.
 4. Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 15-октябрындагы № 74 «Банкроттук жөнүндө» Мыйзамы.
 5. КыргызРеспубликасынын 2009-жылдын 26-январындагы № 25 «Ички аудит жөнүндө» Мыйзамы.
 6. Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 16-майындагы № 59 бюджеттик кодекси.
 7. Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 10-августундагы №90 «САЛЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР ЖӨНҮНДӨ» Кодекси.
 8. Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 27 «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамы.
 9. «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 27-мартындагы № 66 Мыйзамы.
 10. “Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 22-июлундагы № 95 Мыйзамы.
 11. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси.

 

Квалификациялык талаптар:

2) административдик кызмат орунунун улук тобу Транспорт багыты боюнча:

“Техникалык илимдер” чөйрөсүндөгү жогорку техникалык кесиптик билиминин төмөндөгү багыттагы адистиктери боюнча жогорку билим:

 • “Жер транспортунун системалары” багытындагы “Автомобиль жана автомобиль чарбасы» адис”иги;
 • “Автотранспорт каражаттарын эксплуатациялоо” багытындагы “Ташууну жана транспортту башкарууну уюштуруу”, “Жол кыймылын уюштуруу”, “Кыймылды уюштуруу жана коопсуздук”, “Автомобиль транспортун эксплуатациялоо” адистиктери;
 • “Курулуш” багытындагы “Автоунаа жолдору жана аэродромдору” адистиктери;
 • “Транспорттук техника жана технология” адистиктери;
 • “Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо” багытындагы “Автомобиль транспорту”, “Суу транспорту”, “Машина куруу” адистиктери.

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан бир жылдан кем эмес иш стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.

 

Транспорт багыты боюнча улук тобу үчүн төмөнкүлөрдү билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2013-жылдын 19-июлу № 154 автомобиль транспорту жөнүндө
 2. Кыргыз Республикасынын мыйзамы2016-жылдын 18-июлу № 121 Темир жол транспорту жөнүндө
 3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2013-жылдын 19-октябрындагы №195, Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө.

4.Кыргыз Республикасында автотранспорт каражаты менен жүк ташууларды уюштуруунун эрежелерин бекитүү тууралуу токтому 2015- жыл 21-май №311

 1. Кыргыз Республикасынын өкмөтү “Кыргыз Респуликасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан траспорттук каражаттарды өткөрүү жана КР жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору боюнча жүрүү үчүн белгиленген ченемден ашкан транспорт каражаттарынын максималдуу өлчөмдөрүнүн жана башка линиялык параметрин таразалоо жана өлчөөдө жыйымдарды алуу тартибин жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунанатайын жана бөлүнбөс жүгү бар транспорт каражаттарын өткөрүү жана өткөрүүдө жыйымдарды алуу тартибин бекитүү” токтому 2011-жылдын 8-августу № 454
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы Кыргыз
 Республикасынын Өкмөтүнүн № 430 токтому менен бекитилди Кыргыз

Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн  лицензиялоо жөнүндө ЖОБО

7. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому 2022-жылдын 14-апрели № 223 Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө.

8. Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодекси.

 

 

Квалификациялык талаптар:

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу Кадр багытында:

– юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу жана транспорт жаатындагы жогорку билими;

— иш стажы талап кылынбайт;

 

Административдик кызмат орундарынын кадр багыты боюнча кенже  тобу үчүн төмөнкүлөрдү билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында ишкагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

3.«Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

 

Транспорт багыты боюнча кенже тобу үчүн:

“Техникалык илимдер” чөйрөсүндөгү жогорку техникалык кесиптик билиминин төмөндөгү багыттагы адистиктери боюнча жогорку билим:

 • “Жер транспортунун системалары” багытындагы “Автомобиль жана автомобиль чарбасы» адис”иги;
 • “Автотранспорт каражаттарын эксплуатациялоо” багытындагы “Ташууну жана транспортту башкарууну уюштуруу”, “Жол кыймылын уюштуруу”, “Кыймылды уюштуруу жана коопсуздук”, “Автомобиль транспортун эксплуатациялоо” адистиктери;
 • “Курулуш” багытындагы “Автоунаа жолдору жана аэродромдору” адистиктери;
 • “Транспорттук техника жана технология” адистиктери.

Иш стажы талап кылынбайт.

 

Транспорт багыты боюнча улук тобу үчүн төмөнкүлөрдү билүү:

1.Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2013-жылдын 19-июлу № 154 автомобиль транспорту жөнүндө.

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамы2016-жылдын 18-июлу № 121 Темир жол транспорту жөнүндө
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы Кыргыз
 Республикасынын Өкмөтүнүн № 430 токтому менен бекитилди Кыргыз

Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн  лицензиялоо жөнүндө ЖОБО

4.Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому 2022-жылдын 14-апрели № 223 Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө.

 

Сынакка катышу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

— жеке арыз;

– сүрөтү менен резюме (телефон номерин жана электрондук почтасын көрсөтүү менен);

– Өмүр баян (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);

– негизги жана кошумча билимин тастыктаган документтердин нотариус тарабынан же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;

— нотариалдык күбөлөндүрүлгөн же акыркы иштеген жери боюнча эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

– илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);

— паспорттун көчүрмөсү.

 

Сынакка катышуучу адамдар кошумча сунуш каттарды бере алышат.

Сынактык катышууну каалаган  жарандар 2024-жылдын  8-февралынан  22-февралына чейин папкага салынган документтерин Жалал-Абад шаары Индустриальная (Ш.Абдраманов)  көчөсү 10,  №5  кабинетине, тел: 03722  5-01-74  иш күндөрү саат 9.00дөн 18.00гө чейин дүйшөмбүдөн жумага чейин тапшыра алышат. Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандар ачык конкурска катышууга жол берилбейт.