Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин борбордук аппаратынын кадрлар резервине кирүү үчүн мамлекеттик административдик кызмат орундарынын башкы, улук жана кенже тобуна ачык сынак жарыялайт.

Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна квалификациялык талаптар:
1) Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
— Кесиптик билим деңгээли: техникалык илимдер (транспорт, жолдор, авиация тармагында), экономика, юриспруденция, журналистика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маалыматтык технологиялар, эл аралык мамилелер жаатында жогорку билим.
— Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис кызматына талапкерлер үчүн «товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууну башкаруу» сертификатынын болушу милдеттүү;
— иш стажы жана тажрыйбасы: иш стажы талап кылынбайт.

2) Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
— Кесиптик билим деңгээли: техникалык илимдер (транспорт, жолдор, авиация тармагында), экономика, юриспруденция, журналистика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маалыматтык технологиялар, эл аралык мамилелер жаатында жогорку билим.
— Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис кызматына талапкерлер үчүн «товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууну башкаруу» сертификатынын болушу милдеттүү;
— Ички аудит секторундагы кызмат ордуна талапкерлер үчүн ички аудитордун квалификациялык сертификатынын болушу милдеттүү.
— иш стажы жана тажрыйбасы: жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
— Кесиптик билим деңгээли: техникалык илимдер (транспорт, жолдор, авиация жаатында), экономика, юриспруденция, журналистика, маалыматтык технологиялар, эл аралык мамилелер жаатында жогорку билим.
— иш стажы жана тажрыйбасы: жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн:
• Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
• Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктыларды билүү.

Кесиптик компетенциялар:
Башкы административдик кызмат орундарынын топтору үчүн:
1) Жалпы мыйзамдарды билүү:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинети жөнүндө»;
3. Кыргыз Республикасынын «Эмгек Кодекси»;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
7. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө»;
8. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө»;
9. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

2) Багыт боюнча предметтик мыйзамдарды билүү:
– Юриспруденция багыты боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси;
2) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 26-июну № 5389-V“Мыйзам чыгаруу техникасы боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө” токтому;
3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-майындагы № 313 «Кыргыз Республикасынын мыйзам алдындагы актыларынын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө» токтому;
4) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 8-декабрындагы № 319“Кыргыз Республикасынын мыйзамдан келип чыгуучу актыларын укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, антикоррупциялык экспертизадан өткөрүү тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу” токтому;
5) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин регламенти жөнүндө” токтому;
6) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

– Автомобиль жолдор багыты боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө» Мыйзамы;
2) Кыргыз Республикасынын “Автомобиль жолдору жөнүндө” Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы №114 “Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүгө документтерди берүүнүн тартиби жана пайдаланууга киргизилүүчү курулуп бүткөн объекттердин ылайыктуулугун баалоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
4) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августу № 538 “Автомобиль жолдорун долбоорлоо, куруу жана реконструкциялоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-августу № 512 “Кыргыз Республикасынын аймагында автомобиль жолдорун жана жол курулмаларын пайдалануу жана аларды коргоо тартибин жана Кыргыз Республикасынын аймагында жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорун классификациялоо жана номерлештирүү тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;
6) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому;
7) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-декабры № 346 “Жол тармагынын системасын кайра өзгөртүп түзүү боюнча чаралар жөнүндө” токтому;

– Транспорт багыты боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын Аба кодекси;
2) Кыргыз Республикасынын «Автомобиль траспорту жөнүндө» Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын «Темир жол транспорту жөнүндө» Мыйзамы;
4) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» Мыйзамы;
5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы № 430 “Кыргыз Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 23-сентябры № 519 “Кыргыз Республикасында автоунаа транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташууларды уюштуруунун эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтому;
7) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 21-майы № 311“Кыргыз Республикасында автотранспорт каражаты менен жүк ташууларды уюштуруунун эрежелерин бекитүү тууралуу” токтому;
8) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

Финансы жана экономика багыты боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
2) Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
3) Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодекси;
4) Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамы;
5) Кыргыз Республикасынын “Ички аудит жөнүндө” Мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Мыйзамы;
7) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө» Мыйзамы;
8) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамы;
9) «Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
10) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-декабрындагы №349 “Программалык негизде бюджеттөө жөнүндө” токтому;
11) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

Маалыматтык технологиялар багыты боюнча:
1) «Электрондук башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
2) «Электрондук кол тамга жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3) «Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
4) “Кыргыз Республикасынын Жогорку технологиялар паркы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 17-декабрындагы №64 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө» Жарлыгы;
6) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 8-февралындагы №8 “Калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу боюнча мындан аркы чаралар жөнүндө” жарлыгы;
7) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

Журналистика багыты боюнча:
1) «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
2) “Журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
3) «Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
4) «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

эл аралык мамилелер багыты боюнча:
1) “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
2) “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
3) “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
4) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 11-мартындагы №37 “Кыргыз Республикасынын Тышкы саясатынын концепциясы жөнүндө” жарлыгы;
5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-январындагы № 25 “Кыргыз Республикасынын ведомстволор аралык эл аралык келишимдерин түзүү, аткаруу, токтото туруу жана денонсациялоо (токтотуу, андан чыгуу) тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 817 “Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдар, интеграциялык бирикмелер жана эл аралык келишимдик органдар менен кызматташуусунун натыйжалуулугун жогорулатуу жөнүндө” токтому;
7) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 9-мартындагы № 138 “Евразия экономикалык бирлигинин алкагында иштерди уюштуруу жөнүндө” токтому;
8) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.
Жалпы багыт боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин регламенти жөнүндө” токтому;
2) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

Жөндөмдүүлүгү:
— статистикалык маалыматтарды талдоо жана чечим кабыл алуунун натыйжалуулугун колдоо үчүн маалымат өндүрүү;
— электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;
— издөө системаларын колдонуу;
— ар кандай браузерлер менен иштөө;
— презентацияларды уюштуруу;
— маалыматтарды таблицалар, диаграммалар жана графиктер түрүндө берүү;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системаларын пайдаланууга;;
— кызматтык этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;
— кеңсе техникасы менен иштөө: көчүрмө аппараттар, принтер, сканер, проектор же интерактивдүү такта, факс.

Улук административдик кызмат орундарынын топтору үчүн:
1) Жалпы мыйзамдарды билүү:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

2) Багыт боюнча предметтик мыйзамдарды билүү:
– Юриспруденция багыты боюнча:
1. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси;
2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 26-июнундагы № 5389-V“Мыйзам чыгаруу техникасы боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө” токтому;
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 8-декабрындагы № 319“Кыргыз Республикасынын мыйзамдан келип чыгуучу актыларын укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, антикоррупциялык экспертизадан өткөрүү тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу” токтому;
4. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин регламенти жөнүндө” токтому;
5. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

– Автомобиль жолдор багыты боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын “Автомобиль жолдору жөнүндө” Мыйзамы;
2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августу № 538 “Автомобиль жолдорун долбоорлоо, куруу жана реконструкциялоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-августу № 512 “Кыргыз Республикасынын аймагында автомобиль жолдорун жана жол курулмаларын пайдалануу жана аларды коргоо тартибин жана Кыргыз Республикасынын аймагында жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорун классификациялоо жана номерлештирүү тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;
4) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому;
5) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-декабры № 346 “Жол тармагынын системасын кайра өзгөртүп түзүү боюнча чаралар жөнүндө” токтому;

– Транспорт багыты боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын Аба кодекси;
2) Кыргыз Республикасынын «Автомобиль траспорту жөнүндө» Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын «Темир жол транспорту жөнүндө» Мыйзамы;
4) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» Мыйзамы;
5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы № 430 “Кыргыз Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 21-майы № 311 “Кыргыз Республикасында автотранспорт каражаты менен жүк ташууларды уюштуруунун эрежелерин бекитүү тууралуу” токтому;
7) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

Финансы жана экономика багыты боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
2) Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
3) Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодекси;
4) Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамы;
5) Кыргыз Республикасынын “Ички аудит жөнүндө” Мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Мыйзамы;
7) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө» Мыйзамы;
8) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамы;
9) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө» Мыйзамы;
10) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

-Эл аралык мамилелер багыты боюнча:
1) “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
2) “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
3) “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
4) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 11-мартындагы №37 “Кыргыз Республикасынын Тышкы саясатынын концепциясы жөнүндө” жарлыгы;
5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-январындагы № 25 “Кыргыз Республикасынын ведомстволор аралык эл аралык келишимдерин түзүү, аткаруу, токтото туруу жана денонсациялоо (токтотуу, андан чыгуу) тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 817 “Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдар, интеграциялык бирикмелер жана эл аралык келишимдик органдар менен кызматташуусунун натыйжалуулугун жогорулатуу жөнүндө” токтому;
7) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 9-мартындагы № 138 “Евразия экономикалык бирлигинин алкагында иштерди уюштуруу жөнүндө” токтому;
8) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.
Маалыматтык технологиялар багыты боюнча:
1) «Электрондук башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
2) «Электрондук кол тамга жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3) «Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
4) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 17-декабрындагы №64 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө» Жарлыгы;
5) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

Журналистика багыты боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө» мыйзамы;
2) Кыргыз Республикасынын “Журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндө” мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын «Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө” мыйзамы;
4) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Мыйзамы;
5) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

Жалпы багыт боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө»;
2) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин регламенти жөнүндө” токтому;
3) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

Жөндөмдүүлүгү:
— статистикалык маалыматтарды талдоо жана чечим кабыл алуунун натыйжалуулугун колдоо үчүн маалымат өндүрүү;
— электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;
— издөө системаларын колдонуу;
— ар кандай браузерлер менен иштөө;
— презентацияларды уюштуруу;
— маалыматтарды таблицалар, диаграммалар жана графиктер түрүндө берүү;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системаларын пайдаланууга;;
— кызматтык этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;
— кеңсе техникасы менен иштөө: көчүрмө аппараттар, принтер, сканер, проектор же интерактивдүү такта, факс.

Кенже административдик кызмат орундарынын тобу үчүн:
1)жалпы мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

2) Багыт боюнча предметтик мыйзамдарды билүү:
– Юриспруденция багыты боюнча:
1. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси;
2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 26-июнундагы № 5389-V“Мыйзам чыгаруу техникасы боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө” токтому;
3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

– Автомобиль жолдор багыты боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын “Автомобиль жолдору жөнүндө” Мыйзамы;
2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-августу № 512 “Кыргыз Республикасынын аймагында автомобиль жолдорун жана жол курулмаларын пайдалануу жана аларды коргоо тартибин жана Кыргыз Республикасынын аймагында жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорун классификациялоо жана номерлештирүү тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;
3) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому;

– Транспорт багыты боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын Аба кодекси;
2) Кыргыз Республикасынын «Автомобиль траспорту жөнүндө» Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын «Темир жол транспорту жөнүндө» Мыйзамы;
4) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы № 430 “Кыргыз Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
5) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

Финансы жана экономика багыты боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
2) Кыргыз Республикасынын “Ички аудит жөнүндө” Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Мыйзамы;
4) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамы;
5) Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө» Мыйзамы;
7) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-декабрындагы №349 “Программалык негизде бюджеттөө жөнүндө” токтому;
8) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

-Эл аралык мамилелер багыты боюнча:
1) “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
2) “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
3) “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
4) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 11-мартындагы №37 “Кыргыз Республикасынын Тышкы саясатынын концепциясы жөнүндө” жарлыгы;
5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-январындагы № 25 “Кыргыз Республикасынын ведомстволор аралык эл аралык келишимдерин түзүү, аткаруу, токтото туруу жана денонсациялоо (токтотуу, андан чыгуу) тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 817 “Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдар, интеграциялык бирикмелер жана эл аралык келишимдик органдар менен кызматташуусунун натыйжалуулугун жогорулатуу жөнүндө” токтому;
7) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 9-мартындагы № 138 “Евразия экономикалык бирлигинин алкагында иштерди уюштуруу жөнүндө” токтому;
8) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

Маалыматтык технологиялар багыты боюнча:
1) «Электрондук башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
2) «Электрондук кол тамга жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3) «Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
4) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

Журналистика багыты боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө» мыйзамы;
2) Кыргыз Республикасынын «Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө” мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 55 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө” токтому.

Жалпы багыт боюнча:
1) Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
2) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин регламенти жөнүндө” токтому;

Жөндөмдүүлүгү:
— электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү.
— издөө системаларын колдонуу.
— презентацияларды уюштуруу;
— ар кандай браузерлер менен иштөө;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системаларын пайдаланууга;;
— кызматтык этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;
— кеңсе техникасы менен иштөө: көчүрмө аппараттар, принтер, сканер, проектор же интерактивдүү такта, факс.

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди папкага тиркеп тапшыруу керек:
– форма боюнча өзүнүн арызы;
– автобиография (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
– резюме сүрөтү менен (телефон номерлери жана электрондук почта көрсөтүлгөн);
– нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;
– нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
– илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;
– паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы сынакка келгенде көрсөтүлөт).

Сынакка катышуучу адамдар кошумча сунуш каттарды бере алышат.
Арыздын формасын Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин сайтынан http://mtd.gov.kg/ Вакансия бөлүмүнөн көчүрүп алса болот.

Арыз берүүнүн мөөнөтү 2022-жылдын 6-апрелинен баштап 21-апрелине чейин.
Сынакка катышуу үчүн документтер төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Н. Исанов көчөсү 42, 305- кабинет, сурап билүү тел: 314108

ЭСКЕРТҮҮ: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды көрсөткөн жарандарга сынакка катышууга жол берилбейт.