Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин Талас облустук

 статистика башкармалыгы мамлекттик кызматтын улук жана кенже  административдик  мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө

кадрлар резервине ачык сынак жарыялайт

 

улук административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (У-А, У-Б);

 

— кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (К-А, К-Б);

 

Манас, Бакай-Ата, Айтматов, Талас райондук статистика  бөлумдөрүнө улук административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (У-Б);

 -Манас, Талас райондук статистика  бөлумдөрүнө кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (К-А, К-Б);

 

 

Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын бардык топтору үчүн жалпы квалификациялык талаптар

 

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн:

— негизги тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды билүү зарыл:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. “Малекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 2. “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
 3. “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
  5. “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн:

— негизги тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды билүү зарыл:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2.“Малекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургүзүү боюнча типтүү нускама.

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн коюлуучу квалификациялык  талаптар (У-А, У-Б):

 

 1. 1. Кесиптик билим деңгээли:

-жогорку кесиптик билими; — «Экономика жана менеджмент» «Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика»; «Компьютердик инженерия жана маалыматтык технологиялар» багыттары боюнча;

 

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана /жэ муниципалдык кызматтагы иш стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Билим адистиктерине (багыттарына) ылайык кесиптик компетенциялар:

 Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү зарыл:

— «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы №178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статитика комитети  жөнүндө”  Жобо;

— Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы №24  Жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” Жобо

 

Көндүмдөр:

— жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо- талаптарга жоопторду сапатту даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана дайындоо;

-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө;

— статистикалык маалыматтарды талдоо жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды иштеп чыгуу;

— кесиптик этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;

 

Көндүмдөр:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

 

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн коюлуучу квалификациялык  талаптар (К-А, К-Б):

 

 1. Кесиптик билим деңгээли:

— жогорку кесиптик билими; — «Экономика жана менеджмент» «Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика»; «Компьютердик инженерия жана маалыматтык технологиялар» багыттары боюнча жана  жана каалаган профилдеги жогорку кесиптик билим.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

 

Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү зарыл:

 — «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы №178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статитика комитети  жөнүндө”  Жобо;

 

Көндүмдөр:

— жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапатту даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана дайындоо;

-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө;

— кесиптик этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;

 

Көндүмдөр:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

 

Манас, Айтматов, Бакай-Ата  Талас райондук статистика бөлүмүнүн административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн коюлуучу квалификациялык  талаптар (У-А, У-Б):

 

 1. Кесиптик билим деңгээли:

-жогорку кесиптик билими; — «Экономика жана менеджмент» «Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика»; «Компьютердик инженерия жана маалыматтык технологиялар» багыттары боюнча;

 

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— -мамлекеттик жана /жэ муниципалдык кызматтагы иш стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 

— Негизги тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды билүү зарыл:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. “Малекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнундө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 3. “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 4. “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 5. “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү зарыл:

 

-«Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы №178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статитика комитети  жөнүндө”  Жобо;

 

Көндүмдөр:

— жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо- талаптарга жоопторду сапатту даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана дайындоо;

-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө;

— статистикалык маалыматтарды талдоо жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды иштеп чыгуу;

— кесиптик этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;

 

Көндүмдөр:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

 

Манас, Талас райондук статистика бөлдүмүнүн административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн коюлуучу квалификациялык  талаптар (К-А, К-Б):

 1. Кесиптик билим деңгээли:

— жогорку кесиптик билими; — «Экономика жана менеджмент» «Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика»; «Компьютердик инженерия жана маалыматтык технологиялар» багыттары боюнча;

 

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

 

Негизги тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды билүү зарыл:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. “Малекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнундө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 3. 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургүзүү боюнча типтүү нускама.

 

 Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү зарыл:

 

— «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы №178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статитика комитети  жөнүндө”  Жобо;

 

Көндүмдөр:

— жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо- талаптарга жоопторду сапатту даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана дайындоо;

рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө;

— кесиптик этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;

 

Көндүмдөр:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

 

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат, документерди атайын папкага (Дело№) көктөп тапшыруу керек:

  өзүнүн арызы административдик кызматтын тобун көрсөтүү менен;

— резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен);

— өздүк таржымал (сотуулугу бар же жок экендиги жөнундө малыматты көрсөтүү менен);

— нотариустан же акыркы иштеген жеринде  күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган  документтердин көчүрмөлөрү;

— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн  эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

— илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

— папорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

 

Ачык конкурска андан ары катышуу  үчүн документтери коюлган талаптарга ылайык келген талапкерлер  гана ачык сынакка катышууга чакырылат. Талапкерлердин байланыш маалыматтары жана дареги так көрсөтүлүшү керек.

 

Сынакка ккатышуу  үчүн керектүу документерди жарыя чыккан кундөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде саат 9.00дон 17:00го чейин төмөнкү дарекке тапшыруу керек,  Талас облусу, Талас шаары, О. Омурбекова көчөсү  №317.

Түшку тыныгуу убагы 12.00дон 13.00го чейин: (ишемби жана жекшемби  кундөрүнөн тышкары)

Сурап билүү телефону: (03422) 52691

 

Мамлекеттик жарандык кызматка кабыл алуу кадрдык резервден бош кызмат ордуна талапкерди дайындоо жолу менен жүргүзүлөт.

Кадрлардын резерви улук жана кенже кызматагы талапкерлерден турат.

Ага ачык конкурстук тандоодон өткөн жана мыйзамда каралган квалификациялык талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасынын жарандары кирет.