Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кадрлар резервине административдик мамлекеттик кызмат орундарынын башкы, улук жана кенже топторуна кабыл алууга ачык конкурс (мындан ары — конкурс) жарыялайт

Башкы административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн жалпы квалификациялык талаптар:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
4) “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6) “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
7) “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
8) “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
9) “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
10) — Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Чет тилдерин билүү (жакшы болмок).
Кыргыз Республикасы жарандыгы.
Компьютердик сабаттуулугу жана керектүү программалык продуктыларды (Word, Excel, “ТОКТОМ Мамлекет Про” маалымат-укуктук тутуму, ПК “1С”, “Инфодокс” документ жүгүртүү электрондук тутуму) билүүсү, анын ичинен:
— Бет ачарларды уюштуруу;
— Тесттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;
— Издөө тутумун пайдалана билүү;
— кызматтык этиканын ченемин эсепке алуу менен, социалдык тармактарда туура өз ара аракеттешүү;
— маалыматтарды таблица, графика жана диаграмма түрүндө берүү;
— уюмдун веб-конференц-байланыш тиркемесин пайдалануу;
— видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемени пайдалануу;
— антивирустук программаны пайдалануу;
— шифрлөө аркылуу маалыматтык тутумдарды жана маалыматтарды коргоо;
— логин жана шарттуу белгини орнотуу;
— компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.

Башкы административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билим деңгээли:
Төмөнкүдөй багыттар боюнча маалыматтык технологиялар жаатында жогорку билими: эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар; автоматташтыруу жана башкаруу (билим берүү профили: технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу, инноватика); экономика жана башкаруу (билим берүү профили: мамлекеттик жана муниципалдык башкаруудагы маалыматтык технологиялар).
Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:
— жалпы мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат боюнча 3 жылдан кем эмес эмгек стажы, же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенттүүлүгү
Билими:
— КР Бюджеттик кодекси;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Электрондук колтамга жөнүндө”, “Электрондук башкаруу жөнүндө”, “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин 2018-жылдын 14-декабрындагы №2 чечими менен жактырылган “Санарип Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялоо концепциясы;
— “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 17-декабрындагы ПЖ№64 Жарлыгы;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 30-октябрындагы №526 токтому менен бекитилген “Электрондук документ жүгүртүүнүн мамлекеттик системасы” автоматташтырылган маалымат тутуму жөнүндө жобо;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-февралындагы №20-б буйругу (“Санарип Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча “жол картасын” бекитүү тууралуу).

2) Кесиптик билим деңгээли:
Төмөнкүдөй багыттар боюнча маалыматтык технологиялар жаатында жогорку билими: эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар; автоматташтыруу жана башкаруу (билим берүү профили: технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу, инноватика); экономика жана башкаруу (билим берүү профили: мамлекеттик жана муниципалдык башкаруудагы маалыматтык технологиялар).
Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:
— жалпы мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат боюнча 3 жылдан кем эмес эмгек стажы, же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенттүүлүгү
Билими:
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Электрондук башкаруу жөнүндө”, “Электрондук колтамга жөнүндө”;
— “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 17-декабрындагы ПЖ№64 Жарлыгы;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 30-октябрындагы №526 токтому менен бекитилген “Электрондук документ жүгүртүүнүн мамлекеттик системасы” автоматташтырылган маалымат тутуму жөнүндө жобо;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-февралындагы №20-б буйругу (“Санарип Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча “жол картасын” бекитүү тууралуу).

3) Кесиптик билим деңгээли
— мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими;
— эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана/же аудитордун сертификаттарынын болушу (жакшы болмок).
Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:
— мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик иш тажрыйбасы 5 жылдан кем эмес (Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-беренесине ылайык).
Кесиптик компетенттүүлүгү
Билими:
— КР Бюджеттик кодекси;
— КР Эмгек кодекси;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Республикалык бюджет жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Ички аудит жөнүндө”, “Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө”;
— бюджеттик, атайын жана башка каражаттарды пайдалануу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылар;
-Аудиттин эл аралык стандарттары жана ISSAI.

4) Кесиптик билим деңгээли
— мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими;
— эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана/же аудитордун сертификаттарынын болушу (жакшы болмок).
Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:
— мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик иш тажрыйбасы 5 жылдан кем эмес (Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-беренесине ылайык).
Кесиптик компетенттүүлүгү
Билими:
— КР Бюджеттик кодекси;
— КР Эмгек кодекси;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Республикалык бюджет жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Ички аудит жөнүндө”, “Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө”;
— бюджеттик, атайын жана башка каражаттарды пайдалануу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылар;
-Аудиттин эл аралык стандарттары жана ISSAI.

5) Кесиптик билим деңгээли
— мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими;
— эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана/же аудитордун сертификаттарынын болушу (жакшы болмок).
Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:
— мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик иш тажрыйбасы 5 жылдан кем эмес (Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-беренесине ылайык).
Кесиптик компетенттүүлүгү
Билими:
— КР Бюджеттик кодекси;
— КР Эмгек кодекси;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Республикалык бюджет жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Ички аудит жөнүндө”, “Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө”;
— бюджеттик, атайын жана башка каражаттарды пайдалануу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылар;
-Аудиттин эл аралык стандарттары жана ISSAI.

6) Кесиптик билим деңгээли
— Инженердик-курулуш иш жаатында жогорку кесиптик билими;
— инженердик-курулуш иштеринде мамлекеттик квалификациялык сертификаттын болушу (жакшы болмок).
Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:
— Тиешелүү кесиптик чөйрөсүндө эмгек стажы 5 жылдан кем эмес.
Кесиптик компетенттүүлүгү
Билими:
— КР Бюджеттик кодекси;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Республикалык бюджет жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектурасы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө”;
— КР Министрлер кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы №114 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүгө документтерди берүүнүн тартиби жана пайдаланууга киргизилүүчү курулуп бүткөн объекттердин ылайыктуулугун баалоо жөнүндө жобо.

7) Кесиптик билим деңгээли
— мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими;
— эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана/же аудитордун сертификаттарынын болушу (жакшы болмок).
Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:
— мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик иш тажрыйбасы 5 жылдан кем эмес (Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-беренесине ылайык).
Кесиптик компетенттүүлүгү
Билими:
— КР Бюджеттик кодекси;
— КР Эмгек кодекси;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Республикалык бюджет жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Ички аудит жөнүндө”, “Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө”;
— бюджеттик, атайын жана башка каражаттарды пайдалануу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылар;
-Аудиттин эл аралык стандарттары жана ISSAI.

Улук административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн жалпы квалификациялык талаптар:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
4) “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5) “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Улук административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли
— мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы адистиги боюнча жогорку кесиптик билими;
— эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана/же аудитордун сертификаттарынын болушу (артыкчылык берилет).
Сектор по финансовому и материальному обеспечению (СФМО)
Инспектор СФМ
Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:
— жалпы мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат боюнча бир жылдан кем эмес эмгек стажы, же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенттүүлүгү
Билими:
— КР Бюджеттик кодекси;
— КР Эмгек кодекси;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”;
-Бухгалтердик эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби.

Кенже административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн жалпы квалификациялык талаптар:
Билими:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Чет тилдерин билүү.
Жарандыгы Кыргыз Республикасы.
Компьютердик сабаттуулугу жана керектүү программалык продуктыларды (Word, Excel, “ТОКТОМ Мамлекет Про” маалымат-укуктук тутуму, ПК “1С”, “Инфодокс” документ жүгүртүү электрондук тутуму) билүүсү, анын ичинен:
— Бет ачарларды уюштуруу;
— Тесттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;
— Издөө тутумун пайдалана билүү;
— кызматтык этиканын ченемин эсепке алуу менен, социалдык тармактарда туура өз ара аракеттешүү;
— маалыматтарды таблица, графика жана диаграмма түрүндө берүү;
— уюмдун веб-конференц-байланыш тиркемесин пайдалануу;
— видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемени пайдалануу;
— антивирустук программаны пайдалануу;
— шифрлөө аркылуу маалыматтык тутумдарды жана маалыматтарды коргоо;
— логин жана шарттуу белгини орнотуу;
— компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.
Кесиптик билим деңгээли
— Экономика, финансы жана укук, эл аралык кызматташтык жаатында жогорку кесиптик билим.
Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:
Эмгек стажы талап кылынбайт.
Кесиптик компетенттүүлүгү
Билими:
— КР Бюджеттик кодекси;
— КР мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу жөнүндө” жана “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 12-июлундагы №384 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын дипломаттык жана кызматтык паспорттору жөнүндө жобо;
— Эл аралык кызматташтык жаатындагы мыйзамдар.
Англис тилин мыкты деңгээлде билүү.

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди тапшыруу зарыл:
1) өздүк арыз (esep.kg сайтында формасы жайгаштырылган);
2) кадрдын эсепке алуу боюнча барагы 4,5х6 өлчөмүндөгү сүрөтү менен (esep.kg сайтында формасы жайгаштырылган);
3) автобиография (esep.kg сайтында формасы жайгаштырылган);
4) резюме 4,5х6 өлчөмүндөгү сүрөтү менен (электрондук почтаны көрсөтүү менен);
5) паспорттун көчүрмөсү (паспорттун оригиналы конкурска келгенде көрсөтүлөт);
6) нотариус, же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү;
7) нотариус тарабынан, же иштеген жеринен күбөлөндүргөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (эмгек стажы бар болсо);
8) илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо).

Конкурстук тандоого катышууну каалаган жарандар, дүйшөмбүдөн жумага чейинки иш күндөрү саат 9.00-18.00 чейин Бишкек шаары, Исанов көчөсү 131, 210 — каб., дареги боюнча конкурстун жүрүшү жөнүндө жарыя Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын веб-сайтына жарыялангандан күндөн тартып он календарлык күндүн ичинде көктөмөгө тигилген документтерин берет.

Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандар ачык конкурска катыша алышпайт.

*****