Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку билимдүү, төмөндөгү багыттар боюнча: өзгөчө кырдаалдарда коргонуу, техносфердик коопсуздук, физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, табият илимдери, гуманитардык илимдери, педагогикалык билим, медициналык, экономика жана башкаруу, маалыматтык коопсуздук, тоо-кен илимдери, айыл-чарба, геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, электроника, радиотехника жана байланыш, техника илимдери, техносвералык жана өрт коопсуздугу, жаратылыш жана гидрометеорология, аскердик билими, техникалык илимдер.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы бир жылдан кем эмес иш стажы, же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы бар.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү боюнча
3.1. Төмөнкүлөрдү билүүсү керек:
Жалпы мыйзамдар:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жѳнүндө,” “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамдары;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын.
Предметтик мыйзамдар:
— Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 24-майындагы №54 “Жарандык коргонуу жөнүндө”,
-2000-жылдын 21-январындагы №35 “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жѳнүндѳ” мыйзамдарын;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июнундагы № 315 “Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын, күчтөрүн жана калкты Жарандык коргонуу тармагында даярдоонун бирдиктүү системасы жөнүндө”.
-2010-жылдын 17-декабры № 327 “Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”,
2019-жылдын 28-январындагы №16 “Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”,
2011-жылдын 3-январындагы №1 “Кыргыз Республикасында өзгөчө жана кризистүү кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомдорун,
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айрым маселелери жөнүндө” жобону.
3.2. Билгичтиги:
— документтерди, маалыматтарды, кайрылууларга жоопторду сапаттуу даярдоо жөндөмү;
— командада иштей билүү жөндөмү;
— кызматтык алака түзө алуу, демилге көтөрө билүү жөндөмү;
— ири көлөмдөгү маалыматтар менен иштей билүү жөндөмү.
3.3. Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдоно билүү;
— компьютер жана зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.
Конкурска катышуу үчүн тѳмѳндѳгү документтерди тапшыруу зарыл:
— жазуу жүзүндөгү арыз;
— кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракча;
-ѳмүр баян (соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен)
-резюме, сүрѳт;
— паспорттун кѳчүрмѳсү;
— кесиптик билими, кесиптик кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу жөнүндөгү документтердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
-Эмгек китепчесинин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
-Илимий даража, илимий наам ыйгарылгандыгы жөнүндө документтердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

Документтерди сынак жарыяланган күндөн тартып 2022-жылдын 28-майынан кечиктирбестен төмөнкү дарек боюнча: Ысык-Көл облусунун Каракол шаары, Токтогул көчөсү №197 дарегинде жайгашкан Кыргыз Республикасынын Ѳзгѳчѳ кырдаалдар министрлигинин Ысык-Кѳл облусу боюнча башкармалыгынын Кадрлар бѳлүмүнѳ тапшыруу керек.
Байланыш телефону: (03922)7-25-03.
Эскертүү! Жарандардын көрсөтүлгөн документтери толук эмес жана талапка жооп бербесе, конкурска катыша албайт. Байланышуу номерин жана электрондук дарегин документте көрсөтүү зарыл.

Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку билимдүү, төмөндөгү багыттар боюнча: өзгөчө кырдаалдарда коргонуу, техносфердик коопсуздук, физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, табият илимдери, гуманитардык илимдери, педагогикалык билим, медициналык, экономика жана башкаруу, маалыматтык коопсуздук, тоо-кен илимдери, айыл-чарба, геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, электроника, радиотехника жана байланыш, техника илимдери, техносвералык жана өрт коопсуздугу, жаратылыш жана гидрометеорология, аскердик билими, техникалык илимдер.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы бир жылдан кем эмес иш стажы, же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы бар.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү боюнча
3.1. Төмөнкүлөрдү билүүсү керек:
Жалпы мыйзамдар:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жѳнүндө,” “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамдары;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын.
Предметтик мыйзамдар:
— Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 24-майындагы №54 “Жарандык коргонуу жөнүндө”,
-2000-жылдын 21-январындагы №35 “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жѳнүндѳ” мыйзамдарын;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июнундагы № 315 “Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын, күчтөрүн жана калкты Жарандык коргонуу тармагында даярдоонун бирдиктүү системасы жөнүндө”.
-2010-жылдын 17-декабры № 327 “Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”,
2019-жылдын 28-январындагы №16 “Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”,
2011-жылдын 3-январындагы №1 “Кыргыз Республикасында өзгөчө жана кризистүү кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомдорун,
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айрым маселелери жөнүндө” жобону.
3.2. Билгичтиги:
— документтерди, маалыматтарды, кайрылууларга жоопторду сапаттуу даярдоо жөндөмү;
— командада иштей билүү жөндөмү;
— кызматтык алака түзө алуу, демилге көтөрө билүү жөндөмү;
— ири көлөмдөгү маалыматтар менен иштей билүү жөндөмү.
3.3. Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдоно билүү;
— компьютер жана зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.
Конкурска катышуу үчүн тѳмѳндѳгү документтерди тапшыруу зарыл:
— жазуу жүзүндөгү арыз;
— кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракча;
-ѳмүр баян (соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен)
-резюме, сүрѳт;
— паспорттун кѳчүрмѳсү;
— кесиптик билими, кесиптик кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу жөнүндөгү документтердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
-Эмгек китепчесинин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
-Илимий даража, илимий наам ыйгарылгандыгы жөнүндө документтердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

Документтерди сынак жарыяланган күндөн тартып 2022-жылдын 28-майынан кечиктирбестен төмөнкү дарек боюнча: Ысык-Көл облусунун Каракол шаары, Токтогул көчөсү №197 дарегинде жайгашкан Кыргыз Республикасынын Ѳзгѳчѳ кырдаалдар министрлигинин Ысык-Кѳл облусу боюнча башкармалыгынын Кадрлар бѳлүмүнѳ тапшыруу керек.
Байланыш телефону: (03922)7-25-03.
Эскертүү! Жарандардын көрсөтүлгөн документтери толук эмес жана талапка жооп бербесе, конкурска катыша албайт. Байланышуу номерин жана электрондук дарегин документте көрсөтүү зарыл.