Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу  Сел жана суу ташкындарынан коргоо кызматы Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кадрлар резервине киргизүү үчүн башкы, улук жана кенже административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна конкурс жарыялайт:
1.Башкы административдик кызмат орундарынын топтору үчүн (Нарын ш.)
1)Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2)Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Конституциялык Мыйзамы;
3)Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
4)Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
5)Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
6)Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
7)Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Мыйзамы;
8)Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамы;
9)Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
10)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-марттындагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө”
Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку кесиптик билим, төмөндөгү багыттар боюнча: гидромелиорация, гидротехникалык курулуш жана курулуш
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3-жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5-жылдан кем эмес иш стажы
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексин;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргоону жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Суу жөнүндө” Мыйзамдарын;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 550 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана алрды баалоонун критерийлердин бекитүү жөнүндө” токтомунун;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндөгү жобосу” жана “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» кызматы жөнүндөгү жобосу”;
— Гидротехникалык курулуштар. Негизги жоболор. ЭКН 33-01-12; Гидротехникалык курулуштар. Долбоорлорун негизги жоболору (ЭКН 3.04-01-2005, КНжЭ 2.06.01-86); Суу каптоодон инженердик коргоону КНжЭ 2.06.15-85; Гидротехника. Негизгиитүшүнүктөр. Терминдер жана аныктамалар ГОСТ 19185-73; Селден коргоочу курулмалардын эксплуатациялоо эрежелери. Негизги жоболоруу ЧД 33-3.2.05-88; Кыргызстандын тоолу дарыяларынын шартында жээк коргоочу тосмолорду долбоорло боюнча сунуштар.
3.2. Билгичтиги:
— коргоо курулмаларын эксплуатациялоо жана техникалык тейлөө боюнча ченемдик укуктук актыларды, көрсөтмөлөрдү жана методикалык материалдарды билүү;
— аткарылуучу иштердин түрлөрүн, өндүрүштүк программаларын жана календардык графиктерин иштеп чыгуунун тартибин билүү;
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландары иштеп чыгуу;
— эмгекти коргоо, коопсуздук чаралары, өрткө каршы эрежелерди жана ченемдердин билүү;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында көрө билүү;
— долбоорло сметалык документтерди түзүү, чийме чийүү;
— селди коркунучсуз өткөрүү үчүн коргоочу курулмаларды өз убагында даярдоо жана кырсыктан алдын ала сактоону, же кырсыкты жок кылуу үчүн иш чараларды өткөрүү;
— дефектүү актыларды, сметаларды жана чаралар боюнча зарыл жумуштар түзүү;
— аналитикалык иш-кагаздарды түзүү;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу
3.3.Көндүмдөрү:
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылары менен иш алып баруу жана аларды иш жүзүндө колдоноо билүү;
— геодезиялык инстурменттерде иштөө, тиешелүү жайларды сүрөткө түшүрүү
2.Улук админитративдик кызмат орундарынын топтору үчүн (Жалал-Абад ш., Талас ш., Баткен):
1)Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2)Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
3)Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
4)Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
5)Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-марттындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама
Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку кесиптик билим, төмөндөгү багыттар боюнча: гидромелиорация, гидротехникалык курулуш жана курулуш
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы жалпысынан бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргоону жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Суу жөнүндө” Мыйзамдарын;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 550 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана алрды баалоонун критерийлердин бекитүү жөнүндө” токтомунун;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндөгү жобосу” жана “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» кызматы жөнүндөгү жобосу”;
— Гидротехникалык курулуштар. Негизги жоболор. ЭКН 33-01-12; Гидротехникалык курулуштар. Долбоорлорун негизги жоболору (ЭКН 3.04-01-2005, КНжЭ 2.06.01-86); Суу каптоодон инженердик коргоону КНжЭ 2.06.15-85; Гидротехника. Негизгиитүшүнүктөр. Терминдер жана аныктамалар ГОСТ 19185-73; Селден коргоочу курулмалардын эксплуатациялоо эрежелери. Негизги жоболоруу ЧД 33-3.2.05-88; Кыргызстандын тоолу дарыяларынын шартында жээк коргоочу тосмолорду долбоорло боюнча сунуштар.
3.2. Билгичтиги:
— толук оңдоо жумуштары өтө турган курулмалар үчүн долбоор иштеп чыгуу (эсептөө жана чиймелер);
— объекти нивелирдик жана теодолиттик ченем өткөрүү;
— технологиянын негиздери жана курулуш иштерин түрлөрүн билүү;
— Толук оңдоолуучу объекттерге керектөөчү каржаттын эсептеп чыгаруу;
— техникалык эксплуатациянын эрежелерин коргоо жана калыбына келтирүү жумуштарынын түзүлүшүн, техникалык тейлөөнү;
— аналитикалык иш — кагаздарды түзүү;
— презентация жасоого жөндөмдүү
3.3.Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу
— геодезиялык инструменттерде иштөө, тиешелүү жайларды сүрөткө түшүрүү
3.Кенже админитративдик кызмат орундарынын топтору үчүн (Ош ш., Жалал-Абад ш., Талас ш., Каракол ш., Баткен ш.):
1)Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2)Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”;
3)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-марттындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама
Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1.Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим, табият таануу илимдери багыттары боюнча: гидромелиорация, гидротехникалык курулуш жана курулуш
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Суу жөнүндөгү”;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндөгү жобосу” жана “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» кызматы жөнүндөгү жобосу”;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 550 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”
3.2.Билгичтиги:
— ПСД сметаны түзүү,чийме чийүү;
— толук оңдоо жумуштары өтө турган курулмалар үчүн долбоор иштеп чыгуу (эсептөө жана чиймелер);
— объекти нивелирдик жана теодолиттик ченем өткөрүү;
— аналитикалык иш — кагаздарды түзүү;
— презентация жасоого жөндөмдүү
3.3. Көндүмдөрү:
— геодезиялык инструменттерде иштөө, тиешелүү жайларды сүрөткө түшүрүү
4.Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:
-Жеке арыз, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;
-Паспортунун же өздүктү күбөлөндүргөн документтинин көчүрмөсү;
-Керектүү кесиптик билиминин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчисин, билими, квалификациясынын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматты тарабынан күбөлөндүрүлөт).
Документтерди 2023-жылдын 22-ноябрынан тартып 2023-жылдын 8-декабрына чейин кечиктирбестен КР ӨКМне караштуу  Сел жана суу ташкындарынан коргоо кызматынын кадрлар бөлүмүнө башкы адисине тапшыруу зарыл.
Ош шаары: Муминова көчөсү -11, 1 этаж, 113 кабинет, Байланыш телефону: 0555112695;
Каракол шаары: Алыбакова көч. 87, Ысык-Көл облустук “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” бөлүмү, байланыш телефону 0551227219, 0559112389;
Жалал-Абад шаары: Бакиева көч., 18, Жалал-Абад облустук “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” бөлүмү, байланыш телефону 0550520164;
Талас шаары: Ч. Айтматова көч., 370; байланыш телефону 0559112394; 0559112396;
Нарын шаары: Ленина көч., 188, Нарын облустук “Сел жана суу такшындарынан коргоо” бөлүмү, байланыш телефону 0559112380, 0700440951
Баткен шаары: С.Садыкова көч., 95, Баткен облустук “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” бөлүмү, байланыш телефону 0552008300, 0505870113