Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызматы  кадрлар резервине киргизүү үчүн башкы, улук жана кенже административдик мамлекеттик жарандык кызматынын орундарына ачык конкурс жарыялайт

Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна жалпы квалификациялык талаптар:

Башкы административдик кызмат орундарынын топтору үчүн:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
4. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
7. Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” мыйзамы;
8. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” мыйзамы;
9. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Улук административдик кызмат орундарынын топтору үчүн:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Кенже административдик кызмат орундарынын тобу үчүн:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1.Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: архитектура, курулуш, өндүрүштүк-жарандык курулуш, энергетика, электроэнергетика жана электротехника гидротехникалык курулуш, гидротехника, юридикалык.
2.Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
-Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2016-жылдын 5-апрелиндеги N 3-нпа буйругу менен бекитилген “Кыймылсыз мүлктөрдүн курулушу жана башка өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн долбоордук документтерге мамлекеттик эмес экспертиза жүргүзүү жөнүндө”, 2018-жылдын 11-июнундагы № 13-нпа буйругу менен бекитилген “Курулуштагы ченемдик документтердин тутуму жөнүндө” жоболорун, 2016-жылдын 27-майындагы № 5-нпа буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын шаар куруу документтеринин курамы, иштеп чыгуу, макулдашуу жана бекитүү тартиби жөнүндө” эрежелер топтомун.
3.2. Билгичтиги:
-имараттардын, курулуштардын, инженердик тармактардын абалына үзгүлтүксүз иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
-түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;
-башкаруучулук технологияларды билүүсү, чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
-кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;
-алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
3.3. Көндүмдөрү:
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
-түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
-маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1.1.Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: электротехника, радиотехника жана байланыш, электроника жана наноэлектроника, инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы, автоматташтыруу жана башкаруу, системалык талдоо жана башкаруу, техникалык системаны башкаруу,эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар: информатика жана эсептөө техникасы, информациялык система жана технологиялар, колдонмо информатика, программалык инженерия, интернет технологиялар жана башкаруу; маалымат коопсуздугу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу.
2.Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
-“Жарандык коргонуу жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө”, “Электр жана почта байланышы жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө” мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №762 “Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо талаптарын бекитүү жөнүндө” токтомун, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-бирдиктүү маалыматтык мейкиндигин, мониторинг жана жеткирүү системасын түзүү жана өнүктүрүү;
-маалыматтык системаларды (веб-сайт, маалыматтык системалар, электрондук документ оборот ж.б.) үзгүлтүксүз көзөмөлдү жана ыкчам башкарууну жүргүзүү;
-программалык продуктуларды сактоону, визуализацияны, үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу;
-расмий веб-сайтты үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу;
-сеттик жана сервердик жабдуулардын иштөөсүн камсыз кылуу;
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
-локалдык торчолорду түзүү, локалдык торчолорду жөнгө салуу жана камсыз кылуу көндүмдөрү;
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди түзүү, презентация кылуу көндүмдөрү;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

1.2.Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: автоматташтыруу жана башкаруу системалык талдоо жана башкаруу, техникалык системаны башкаруу, техносфералык коопсуздук, электроэнергетика жана электротехника, информатика жана эсептөө техникасы, электроника жана наноэлектроника, инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы, колдонмо информатика, программалык инженерия жана техникалык илимдер: энергетика жана электроэнергетика, гидротехника, гидротехникалык курулуш, өндүрүштүк-жарандык курулуш, архитектура жана курулуш.
2.Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3.Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
— Кыргыз РеспубликасыУкуктукнын Суу кодексин;
-“Жарандык коргонуу жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө”, “Электр жана почта байланышы жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
-түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;
-башкаруучулук технологияларды билүүсү, чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
-кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;
-алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
3.3. Көндүмдөрү:
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
-түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди түзүү, презентация кылуу көндүмдөрү.
-маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү;
-автоматтык метеорологиялык станциялардын ишмердүүлүгүн уюштуруу.

1.3.Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билими, төмөндөгү багыттар: табият таануу (гляциология, гидрометеорология, метеорология, физика, география, жаратылышты колдонуу жана экология, картография жана геоинформатика), техникалык (техносфералык коопсуздугу, жаратылышты жайгаштыруу жана гидрометеорология, тармактык жана байланыш системасы), гуманитардык: (юридикалык) физика-математикалык илимдери боюнча.
2.Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №255 “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо, презентация даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
-ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

1.4.Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: юриспруденция, юридикалык, укук таануу боюнча жогорку кесиптик билими.
2.Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3.Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
— Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексин;
— Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №255 “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-юриспруденция тармагындагы билими, сотто жалпы жана атайын юрисдикциялардагы, бардык инстанциялардагы иштерди жүргүзүү тажрыйбасы;
-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерин билүүсү, аларды иш жүзүндө пайдалануу жөндөмү;
-жарандардын укуктарын жана мыйзамдык кызыкчылыктарын сактоону жана коргоону камсыз кылуу;
-ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана макулдашуу көндүмдөрү;
-Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун экспертиза жүргүзүү тажрыйбасы;
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
-келишимдерди жана макулдашууларды түзүү боюнча иштөө көндүмдөрү.

1.5.Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билими, төмөндөгү багыттар боюнча: юриспруденция, юридикалык, укук таануу боюнча жогорку кесиптик билими.
2.Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
— Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексин;
— Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №255 “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө.
3.3.Көндүмдөрү:
-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерин билүүсү, аларды иш жүзүндө пайдалануу жөндөмү;
-ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана макулдашуу көндүмдөрү;
-Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун экспертиза жүргүзүү;
-келишимдерди жана макулдашууларды түзүү боюнча иштөө көндүмдөрү;
— компьютердик программалар (Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet ж.б.) менен иштөө көндүмдөрү;
-көп көлөмдөгү маалыматтар менен иштөө көндүмү;
-топ ичинде иштей билүү жөндөмү,жоопкерчиликтүүлүгү, демилгелүүлүгү, стресске каршы тура алуучулугу;
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди түзүү көндүмдөрү, долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу, презентация кылуу көндүмдөрү.
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

1.6. Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: табият таануу, техникалык жана экономикалык илимдери: автоматташтыруу жана башкаруу (стандарттыштаруу, сертификатташтыруу жана метрология, техносфералык коопсуздук, жаратылышты жайгаштыруу жана гидрометеорология, гидрометеорология, экология, эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар, электроника жана наноэлектроника, инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы, системалык талдоо жана башкаруу, техникалык системаны башкаруу, колдонмо информатика, колдонмо математика жана информатика, программалык инженерия, гидротехникалык-курулуш, гидротехника.
2.Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3.Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
-“Жарандык коргонуу жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө”, “Электр жана почта байланышы жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-метрология сертификатто стандарттары боюнча документтерди билүү;
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
-компьютрдик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

1.7.Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: англис тилин эркин сүйлөө менен гуманитардык жана табият тануу илимдери: (эл аралык мамилелер, эл аралык укук, чыгыш таануу, жана чет тилдери боюнча лингвистика, жаратылышты колдонуу жана экология) менеджмент. Жогорудагы аталган адистиктер боюнча кошумча жана экинчи билими болсо кубатталат.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө”, “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө», “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 1995-жылдын 18-октябрындагы ПУ №255 “Кызмат иштери боюнча чет өлкөлөргө баруу жана Кыргыз Республикасына келүү тартиби жөнүндө” жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №255 “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-мамлекеттик, расмий жана чет тилдеринде (англис) сүйлөй алышы;
— жазуу жана сүйлөшүү түрүндөгү англис тилин жакшы билүүсү;
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-англис тилинде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө.
3.3.Көндүмдөрү:
-презентация ыкмаларын билүү жана долбоорлорду иштеп чыгуу (инновациялык, инвестициялык);
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

1.8. Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: техникалык илимдер (энергетика, электроэнергетика жана электротехника, гидротехника, гидротехникалык курулуш, өндүрүштүк-жарандык курулуш, архитектура жана курулуш).
2.Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3.Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө”, “Электр жана почта байланышы жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-Агентиктин жетүүгө кыйын болгон станцияларын электр азыктандыруучу тутумдар менен камсыздоону топтун мүчөлөрү менен биргеликте иштеп чыгуу жана орнотуу;
-топтун мүчөлөрү менен биргеликте ТИТБнын резервдик электр тармагын иштеп чыгуу;
-топтун мүчөлөрү менен биргеликте жерге кийирүү контурунун схемасын иштеп чыгуу;
-электр энергиясы өчкөн кырдаалдарда генератордук орнотуулардын иш жөндөмдүүлүгүн контролдоо;
-техникалык документтерди жетекчиликке алат
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
— мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

1.9. Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: табият таануу илимдери: гидрометеорология, метеорология, география, физика-математика илимдери: физика, математика.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө” , “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-метеорологиялык болжолдоо ыкмаларын билүү;
— атмосферанын математикалык моделдеринин жыйынтыгын талдоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-1-3 суткага аба ырайынын болжолдоолорун, адистештирилген аба ырайынын болжолдоолорун, кооптуу метеорологиялык кубулуштар жана күтүүсүз кырдаалдар жөнүндө шашылыш эскертүүлөрдү түзүүсүн билүү;
-узак мөөнөттүү: 10-15 суткага аба-ырайынын жакындатылган болжолдоолорун, 1-3 айга аба температурасынын жана жаан-чачындын аномалиясынын болжолдоолорун, адистештирилген аба-ырайынын болжолдоолорун түзүүсүн билүү;
— КР Министрлер Кабинетине, айыл чарба уюмдарына жана республиканын калкына болжолдоолор жана кооптуу, коркунучтуу жана кескин өзгөрүүчү аба ырайы жөнүндө шашылыш эскертүүлөрдү өз убагында түзүү жана жайылтууну камсыз кылуу;
-болжолдоолордун туура эместигин талдоо жөнүндө жобонун талаптарына ылайык аба ырайынын болжолдоолорунун жана шашылыш эскертүүлөрдүн туура эмес чыгып калышынын себептерине талдоо жүргүзүүсүн билүү;
-аба ырайынын болжолу боюнча терминологиянын жана баалоо боюнча нускаманын аткарылышын көзөмөлдөө;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

1.10. Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: табият таануу, техникалык жана физика-математикалык илимдери: гидрометеорология, метеорология, география, жаратылышты колдонуу жана экология, физика, математика, колдонмо гидрометеорология.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө”, “Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
— 3.2. Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-метеорологиялык жана атмосфералык абанын булгануусун болжолдоо ыкмаларын билүү;
-атмосферанын математикалык моделдеринин жыйынтыгын талдоо;
-шаардагы абада булгоочу заттардын концентрациялануу деңгээлин болжолдоосун билүү;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

1.11. Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: табият таануу илимдери: (гидрометеорология, метеорология, география, жаратылышты колдонуу жана экология, техносфералык коопсуздук) айыл чарбасы: агрохимия жана агрожер кыртышын таануу, агрономия, агроинженерия)
Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-стандарттык жана адистештирилген программалык камсыздоонун ишин камсыз кылуу;
-агрометеорология бөлүмүнүн ишин автоматташтыруу үчүн программалырды түзүү;
-станциялардан жана посттордон келип түшкөн кышкы жана жазгы КСХ-1, 2, 3 талаа китепчелерине, тсх-1, 4, 6 жадыбалына, режимдик материалдарга сын көз менен көзөмөл жүргүзүү;
-станциялардан келип түшкөн агрометеорологиялык маалыматтардын негизинде материалдарга талдоо жүргүзүү;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1.1.Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билими, төмөндөгү багыттар боюнча: табият таануу илимдери жана байланышы бар адистиктер (химия, гидрохимия, биология, гидробиология, химиялык технология, жаратылышты колдонуу жана экология, экологиялык инженерия, гидрохимия).
2.Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө”, “Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө”, “Суу боюнча”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-коопсуздук техникасынын эрежелерине жана укуктук иш кагаздарына ылайык гидрохимиялык иштерди жүргүзүүнү билүү;
-суу объекттериндеги сууларга сыноолорду өткөрөт жана алгачкы күнү талдоо жүргүзүү;
-жер бетиндеги суулардын сапатынан рН, кычкылтек, кислородду биохимиялык керектөө, аммониялуу азот, гидрокарбонаттар, сульфаттар, фенолдор, жалпы алты валенттүү хром, жез, цинк, кадмий жана свинец ингредиенттерин аныктоо;
-талдоолордун жыйынтыгын сапаттуу жана өз убагында иштеп чыгат;
-лабораторияда колдонулган талдоолордун тактыгына ички көзөмөл жүргүзүү;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
— командада иштөө.
3.3.Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

1.2. Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: табият таануу илимдери: гидрометеороология, метеорология, география, жаратылышты колдонуу жана экология жана физика-математика илимдери: физика, математика.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө” , “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо ;
-метеорологиялык болжолдоо ыкмаларын билүү;
-атмосферанын математикалык моделдеринин жыйынтыгын талдоо;
-1-3 суткага аба ырайынын болжолдоолорун, адистештирилген аба ырайынын болжолдоолорун, кооптуу метеорологиялык кубулуштар жана күтүүсүз кырдаалдар жөнүндө шашылыш эскертүүлөрдү түзүүсүн билүү;
— Өкмөткө, айыл чарба уюмдарына жана республиканын калкына болжолдоолор жана кооптуу, коркунучтуу жана кескин өзгөрүүчү аба ырайы жөнүндө шашылыш эскертүүлөрдү өз убагында түзүү жана жайылтууну камсыз кылуу;
-болжолдоолордун туура эместигин талдоо жөнүндө Жобонун» талаптарына ылайык аба ырайынын болжолдоолорунун жана шашылыш эскертүүлөрдүн туура эмес чыгып калышынын себептерине талдоо жүргүзүүсүн билүү;
-аба ырайынын болжолу боюнча терминологиянын жана баалоо боюнча нускаманын аткарылышын көзөмөлдөө;
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

1.3. Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: табият таануу илимдери: гидрометеорология, метеорология, география, физика-математика илимдери: физика, математика.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-метеорологиялык болжолдоолор ыкмаларын билүү;
— суткадагы аба ырайынын болжолунунун тууралыгын баалоону ишке ашырат;
-кооптуу гидрометеорологиялык кубулуштар жөнүндөгү техникалык отчётту түзүүгө катышат, аба ырайынын шарттарынын айлык кароолорун түзүүсүн билүү;
-шашылыш эскертүү маалыматтарынын сапатын баалайт, коркунучтуу кубулуштар, аба ырайынын кескин өзгөрүшү, КГК жөнүндөгү эскертүүлөрдүн тууралыгына жана эффективдүүлүгүнө эсеп жүргүүнү билүү;
-атмосферанын математикалык моделдеринин жыйынтыгын талдоо;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

1.4. Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: табият таануу илимдери: гидрометеорология, метеорология, география, физика-математика илимдери: физика, математика.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-метеорологиялык болжолдоолор ыкмаларын билүү;
— суткадагы аба ырайынын болжолунунун тууралыгын баалоону ишке ашырат;
-кооптуу гидрометеорологиялык кубулуштар жөнүндөгү техникалык отчётту түзүүгө катышат, аба ырайынын шарттарынын айлык кароолорун түзүүсүн билүү;
-шашылыш эскертүү маалыматтарынын сапатын баалайт, коркунучтуу кубулуштар, аба ырайынын кескин өзгөрүшү, КГК жөнүндөгү эскертүүлөрдүн тууралыгына жана эффективдүүлүгүнө эсеп жүргүүнү билүү;
-атмосферанын математикалык моделдеринин жыйынтыгын талдоо;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

1.5.Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: табият таануу илимдери: (гидрометеорология, метеорология, география, жаратылышты колдонуу жана экология, сууну пайдалануу боюнча), айыл чарбасы: (агрохимия жана агрожер кыртышын таануу, агрономия, агроинженерия ).
Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-жыл сайын 2-3 станцияга инспекцияны, өндүрүштүк муктаждыктарга жараша пландан сырткары жүрүштөрдү ишке ашыруу;
-инспекция убагында гидрометеорологиялык станциялардын жана посттордун ишине жардам көрсөтүү;
-станциялардан жана посттордон келип түшкөн кышкы жана жазгы КСХ-1, 2, 3 талаа китепчелерине, тсх-1, 4, 6 жадыбалына, режимдик материалдарга сын көз менен көзөмөл жүргүзөт;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

1.6.Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: табият таануу, гуманитардык, техникалык илимдери: (гидрометеорология, физика, география, жаратылышты колдонуу жана экология, менеджмент, телекоммуникация, маалыматтык технология, маалымат системалары жана технологиялары).
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аткарылып жаткан ишке/долбоорго мониторинг жүргүзүп, баа берүү эгер иш/долбоор талаптарга жооп берсе аткарылган ишти кабыл алуу;
-алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
-географиялык маалыматты чогултууга, уюштурууга, башкарууга, анализдөөгө, алмашууга жана жайылтууга мүмкүндүк берген системалар менен иштөө («QGIS», «ArcGIS», «GRADS», «NCL» программалары менен же башка заманбап программалар менен иштөөнү билүү;
-ар түрдүү операциялык тутумдары менен («OC Linux») иштөөнү билүү;
-өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө.
3.3.Көндүмдөрү:
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди маалыматтарды түзүү, презентация кылуу;
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү.

1.7.Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билими, төмөндөгү багыттар: табият таануу, техникалык жана физика-математикалык илимдери: (гляциология, гидрометеорология, физика, география, жаратылышты колдонуу жана экология, картография жана геоинформатика, техносфералык коопсуздук, жаратылышты жайгаштыруу жана гидрометеорология).
2.Иш стажы жана тажрыйбасы :
— иш стажына талап коюлбайт.
3.Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №255 “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-табийгый кырсык жүргөн аймактарды изилдөө боюнча өз убагында жана сапаттуу иштерди жүргүзүүнү камсыздоо;
-бөлүмгө жүктөлгөн талаа жана камералдык жумуштардын бардык түрлөрүн аткарууну билүү;
-экспедициялык жер жана аэродесанттык жумуштарга, өзгөчө кырдаалдар жана изилдөө жүргүзүү аймактарына иш сапарларга катышуу;
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-өзгөчө кырдаалдар, кар көчкү жана гляциологиялык кырсык болгон аймактарга уюштурулган экспедициялык жумуштардын көндүмдөрүн билүү.

1.8. Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: экономика жана башкаруу (финансы, бухгалтердик эсеп жана аудит, бухгалтердик эсеп жана отчёттуулук, экономист, финансы жана кредит).
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Бухгалтериялык эсеп жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
-Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрнын №137 “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчёттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругун.
3.2. Билгичтиги:
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— алдын ала 3 жылдык орто мөөнөттүү бюджеттин болжолун түзүү;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-командада иштөө.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

1.9.Кесиптик билимдин деңгээли:
-билими жогорку кесиптик, төмөндөгү багыттар боюнча: экономика жана башкаруу (финансы, бухгалтердик эсеп жана аудит, бухгалтердик эсеп жана отчёттуулук, экономист, финансы жана кредит).
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— эмгек стажына талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Бухгалтериялык эсеп жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
-Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрнын №137 “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчёттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругун.
3.2. Билгичтиги:
-“1-С” бухгалтерия программасы менен иштөөдөгү практикалык көндүмдөрү;
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

1.10.Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: архитектура, курулуш, өндүрүштүк-жарандык курулуш, энергетика, электроэнергетика жана электротехника, гидротехникалык курулуш, гидротехника.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө” ,“Жарандык коргонуу” мыйзамдарын;
-КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
3.2. Билгичтиги:
-Агентиктин жетүүгө кыйын болгон станцияларын электр азыктандыруучу тутумдар менен камсыздоону топтун мүчөлөрү менен биргеликте иштеп чыгуу жана орнотуу;
-Техникалык коопсуздук боюнча иш-чараларды уюштуруу;
-топтун мүчөлөрү менен биргеликте ТИТБнын резервдик электр тармагын иштеп чыгуу;
-топтун мүчөлөрү менен биргеликте жерге кийирүү контурунун схемасын иштеп чыгуу;
-электр энергиясы өчкөн кырдаалдарда генератордук орнотуулардын иш жөндөмдүүлүгүн контролдоо;
-техникалык документтерди жетекчиликке алат
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

1.11. Кесиптик билимдин деңгээли:
-жогорку билими, төмөндөгү багыттар боюнча: адам ресурстарын башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык, табият таануу илимдери.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №255 “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы жөнүндө” токтомдорун, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону, Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын жетекчисинин 2021-жылдын 26-октябрындагы №570 тескемеси менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын регламентин.
3.2. Билгичтиги:
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
— мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

1.12. Кесиптик билимдин деңгээли.
-билими жогорку кесиптик, төмөндөгү багыттар боюнча: экономика жана башкаруу (финансы, бухгалтердик эсеп жана аудит, бухгалтердик эсеп жана отчёттуулук, экономист, финансы жана кредит).
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— эмгек стажына талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Бухгалтериялык эсеп жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө жобону.
-Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрнын №137 “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчёттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругун.
3.2. Билгичтиги:
-“1-С” бухгалтерия программасы менен иштөөдөгү практикалык көндүмдөрү;
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө.
3.3.Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:
-жеке арызын, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;
-паспорттун көчүрмөсүн;
-керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);
-сунуш каттарын (мүмкүн болушунча).
Конкурска катышуу үчүн жогоруда көрсөтүлгөн документтерди көктөмөгө көктөп, 2022-жылдын 23-мартынан 1-апрелине чейин жарыя чыккан күндөн тартып он календардык күндүн ичинде төмөнкү дарек боюнча тапшыруу керек: Бишкек шаары, Керимбекова көч., 1, Кадрлар жана иш кагаздар бөлүмү 1-кабат, каб. 2 тел.:0312 314699, 316290.
Толук маалыматты КР ӨКМнин (www.mes.gov.kg), Гидрометеорологиялык кызматынын (www.meteo.kg) сайттарынан алса болот.