Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги борбордук аппараттын жана архитектуралык – курулуштук контролдоо боюнча аймактык башкармалыктарынын башкы, улук жана кенже категориядагы кызмат орундарын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт
Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын баардык топторуна жалпы квалификациялык талаптар:
Административдик кызмат орундарынын башкы топтору үчүн:
1)Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2)“Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамы;
3)Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
4)“Жарандардын кайрылуу тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
5)“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
6)“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
7)“Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
8)“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
9)“Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
10)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускамасы.
Административдик кызмат орундарынын улук топтору үчүн:
1)Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2)“Жарандардын кайрылуу тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
3)“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
4)“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
5)“Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
6)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө
Административдик кызмат орундарынын кенже топтору үчүн:
1)Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2)“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
3)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускама.
-Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана рамий тилдерди билүү.
-Компьютердик сабаттуулук жана зарыл болгон программалык продуктуларды билүү (Word. Excel, “Токтом Мамлекет Про” маалыматтык – укуктук системасы.
Административдик кызмат орундарынын башкы топтору үчүн квалификациялык талаптар:
1.Кесиптик билиминин деңгээли:
-төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билими: архитектура, шаар куруу, курулуш (инженер-куруучу жана инженер-экономист адистиги) курулуш материалдарын өндүрүү, экономика, финансы, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция.
2.Ишинин стажы жана тажрыйбасы:
-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматынын стажы жалпысынан 3 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес ишинин стажы.
3.Кесиптик компетенциясы:
Төмөнкүлөрдү билүү:
1)Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексин;
2)“Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамын;
3)“Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамын;
4)Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы №114 “Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүгө документтерди берүүнүн тартиби жана пайдаланууга киргизилүүчү курулуп бүткөн объекттердин ылайыктуулугун баалоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун;
5)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 10-февралындагы №95 Кыргыз Республикасында курулуш объекттеринин мүнөздөмөлөрүн классификациялоо жана курулуштун объекттерине, кыймылсыз мүлк объекттеринин реконструкциясына жана башка өзгөртүлүштөрүнө мамлекеттик архитектуралык-курулуштук көзөмөл жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун;
6)Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 25-июнундагы №44 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жөнүндө” токтомун.
Төмөнкүлөрдү билүү:
-статистикалык маалыматтарды анализдөө жана чечимдерди кабыл алуунун натыйжалуугун колдоо үчүн маалыматты иштеп чыгарууну;
-электрондук каттарды алуу жана жөнөтүүнү;
-издөө тутуму менен пайдаланууну;
-ар кандай браузерлер менен иш алып барууну;
-презентацияларды уюштурууну;
-КР мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системасын колдонууну;
-кеңсе техникалары менен иш алып бааруну: көчүрмөлөө аппараттары, принтер, сканер, проектор же интерактивдүү доска жана факс.
Административдик кызмат орундарынын улук топтору үчүн квалификациялык талаптар:
1.Кесиптик билиминин деңгээли:
-төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билими: архитектура, шаар куруу, курулуш (инженер-куруучу жана инженер-экономист адистиги) курулуш материалдарын өндүрүү, экономика, финансы, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, эл аралык мамилелер, журналистика жана лингвистика.
2.Ишинин стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматынын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес ишинин стажы.
3.Кесиптик компетенциясы:
Төмөнкүлөрдү билүү:
2)Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексин;
2)“Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамын;
3)“Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамын;
4)Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы №114 “Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүгө документтерди берүүнүн тартиби жана пайдаланууга киргизилүүчү курулуп бүткөн объекттердин ылайыктуулугун баалоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун;
5)Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 25-июнундагы №44 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жөнүндө” токтомун.
Төмөнкүлөрдү билүү:
-статистикалык маалыматтарды анализдөө жана чечимдерди кабыл алуунун натыйжалуугун колдоо үчүн маалыматты иштеп чыгарууну;
-электрондук каттарды алуу жана жөнөтүүнү;
-издөө тутуму менен пайдаланууну;
-ар кандай браузерлер менен иш алып барууну;
— презентацияларды уюштурууну;
— маалыматтарды таблица, диаграмма жана график түрүнө берүүнү;
— КР мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системасын колдонууну;
— кызматтык этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда сылыктык менен өз ара аракеттенүү
— кеңсе техникалары менен иш алып бааруну: көчүрмөлөө аппараттары, принтер, сканер, проектор же интерактивдүү доска жана факс.
Административдик кызмат орундарынын кенже топтору үчүн квалификациялык талаптар:
3.Кесиптик билиминин деңгээли:
— төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билими: архитектура, шаар куруу, курулуш (инженер-куруучу жана инженер-экономист адистиги) курулуш материалдарын өндүрүү, экономика, финансы, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, эл аралык мамилелер, журналистика жана лингвистика.
2.Ишинин стажы жана тажрыйбасы:
— ишинин стажына талаптар коюлбайт.
3.Кесиптик компетенциясы:
Төмөнкүлөрдү билүү:
3)Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексин;
2) “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамын;
4) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы №114 “Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүгө документтерди берүүнүн тартиби жана пайдаланууга киргизилүүчү курулуп бүткөн объекттердин ылайыктуулугун баалоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун;
5) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 25-июнундагы №44 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жөнүндө” токтомун.
Төмөнкүлөрдү билүү:
-статистикалык маалыматтарды анализдөө жана чечимдерди кабыл алуунун натыйжалуугун колдоо үчүн маалыматты иштеп чыгарууну;
-электрондук каттарды алуу жана жөнөтүүнү;
-издөө тутуму менен пайдаланууну;
-ар кандай браузерлер менен иш алып барууну;
— презентацияларды уюштурууну;
— маалыматтарды таблица, диаграмма жана график түрүнө берүүнү;
— КР мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системасын колдонууну;
— кызматтык этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда сылыктык менен өз ара аракеттенүү
— кеңсе техникалары менен иш алып бааруну: көчүрмөлөө аппараттары, принтер, сканер, проектор же интерактивдүү доска жана факс.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди сунуштоо зарыл:
— өзүнүн арызы;
— резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;
— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
— илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;
— паспорттун көчүрмөсү.
Эскертүү: баардык документтер кызмат орундарынын топторун көрсөтүү менен скоросшивательге көктөлгөн болушу керек. Андан ары конкруска катышуу үчүн көрсөтүлгөн талаптарга ылайык гана талапкерлер чакырылат. Талапкерлердин байланыш маалым даректери так көрсөтүлүүгө тийиш
Документтер төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Манас проспекти, 28 каб.204 2022-жылдын март айынан баштап 18-00 чейин.
Маалымдама төмөнкү телефондор боюнча (0 312) 31 29 82, 61 05 54, толук маалымат Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин расмий сайтында www.mkk.gov.kg. жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин расмий сайтында www.gosstroy.gov.kg. жайгаштырылган.