Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу  мамлекеттик  кызмат  жана  жергиликтүү  өз алдынча башкаруу иштери боюнча  мамлекеттик  агентигинин (мындан ары — Агенттик) 2022-жылдын                 15-февралындагы буйругу менен бекитилген  Агенттиктин 2022-жылга карата иш планынын 2-пунктуна ылайык, мамлекеттик кызмат бөлүмү тарабынан төмөнкү жумуштар аткарылды.

Мамлекеттик кызматтын ченемдик укуктук базасын өркүндөтүү

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына (мындан ары – Мыйзам), «Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө» жобого толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн сунуштар тиешелүү түзүмдүк бөлүмгө  жөнөтүлгөн.

Толугу менен тиркемеде;

Мамлекеттик кызмат бөлүмүнүн