Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматынын кадрлар резервине кирүү үчүн мамлекеттик административдик кызмат орундарынын башкы, улук жана кенже тобуна ачык сынак жарыялайт

Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна жалпы квалификациялык талаптар:
Башкы административдик кызмат орундарынын топтору үчүн:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинети жөнүндө»;
3. Кыргыз Республикасынын «Эмгек Кодекси»;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
7. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө»;
8. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө»;
9. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Улук административдик кызмат орундарынын топтору үчүн:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Кенже административдик кызмат орундарынын тобу үчүн:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн
• Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
• Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктыларды билүү (Word, Excel, «TOKTOM Mamleket Pro» маалыматтык-укуктук системасы).

1) Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку финансылык же экономикалык билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. КР Салык кодекси;
2. КР Бюджеттик кодекси;
3. КР Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекси;
4. КР Укук бузуулар жөнүндө кодекси;
5. “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” КР Мыйзамы;
6. “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” КР Мыйзамы;
7. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” КР Мыйзамы;
8. “Юридикалык жактырды, филиалдарды өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө” КР Мыйзамы;
9. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө” КР Мыйзамы;
10. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу мүчөлүк акыларынын тарифтери жөнүндө” КР Мыйзамы;
11. “Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү, алкоголдук продукцияны, сергитүүчү алкоголсуз жана алкоголу аз ичимдиктерди чекене сатууну жана керектөөнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүктөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө карата мамилелерди талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
— коюлган милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүктүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.
3.3. Көндүмдөр:
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүктү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмалар жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, стратегиялык максаттарды жана жетекчиликтин түрлөрүн өз кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— конфликттик кырдаалдарды жөнгө салуу;
— натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикеттин ыкмаларын билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө.

2) Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку кесиптик юридикалык билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. КР Салык кодекси;
2. КР Жарандык процесстик кодекси;
3. КР Граждандык кодекси;
4. КР Административдик-процесстик кодекси;
5. КР Укук бузуулар жөнүндө кодекси;
6. “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” КР Мыйзамы;
7. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө” КР Мыйзамы;
8. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу мүчөлүк акыларынын тарифтери жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүктөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө карата мамилелерди талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
— коюлган милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүктүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.
3.3. Көндүмдөр:
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүктү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмалар жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, стратегиялык максаттарды жана жетекчиликтин түрлөрүн өз кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— конфликттик кырдаалдарды жөнгө салуу;
— натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикеттин ыкмаларын билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө.

3) Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку филологиялык билими же “журналистика” адистиги.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө” КР Мыйзамы;
2. “Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. “Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө” КР Мыйзамы;
4. “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— макалаларды, чыгып сүйлөөлөрдү, презентацияларды, маалыматтык материалдарды даярдоо;
— тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү;
— кызматкерлердин алдында так аныкталган милдеттерди коюу жана алардын ишине объективдүү баа берүү;
— кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.

4) Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билим деңгээли:
— “Маалыматтык технологиялар” багыты боюнча жогорку билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “Электрондук башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамы;
2. “Электрондук колтамга жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” КР Мыйзамы;
— маалыматтык коопсуздук саясаты, MSSQL, маалыматтарды сактоонун коопсуздугунун негиздери жана эрежелери, тармактык ресурстарга кирүүнү контролдоо саясатын ишке ашыруу, маалымат базалары жана портал системалары үчүн контентти башкаруу системасын өнүктүрүү, программалык тиркемелерди иштеп чыгуу, веб-порталдарды/сайттарды иштеп чыгуу жана техникалык колдоо, графикалык маалыматты түзүү жана иштетүү үчүн программалык камсыздоо менен иштөө, HTML тилин билүү, веб-тиркемелерди иштеп чыгуу технологиялары, SQL серверинин серверин орнотуу, конфигурациялоо жана башкаруу, маалымат базасынын дизайны, локалдык тармак топологияларын билүү, маалыматтарды сактоонун коопсуздугунун негиздери жана эрежелери, криптография жана маалыматты коргоо жаатындагы системалык билими.
3.2. Жөндөмү:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
— коюлган милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүктүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.
3.3. Көндүмдөр:
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүктү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмалар жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, стратегиялык максаттарды жана жетекчиликтин түрлөрүн өз кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— конфликттик кырдаалдарды жөнгө салуу;
— натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикеттин ыкмаларын билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө.

1) Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку финансылык же экономикалык билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. КР Салык кодекси;
2. КР Бюджеттик кодекси;
3. КР Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекси;
4. “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” КР Мыйзамы;
5. “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” КР Мыйзамы;
6. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” КР Мыйзамы;
7. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө” КР Мыйзамы;
8. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу мүчөлүк акыларынын тарифтери жөнүндө” КР Мыйзамы;
9. “Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү, алкоголдук продукцияны, сергитүүчү алкоголсуз жана алкоголу аз ичимдиктерди чекене сатууну жана керектөөнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү.
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.

2) Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку кесиптик юридикалык билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. КР Салык кодекси;
2. КР Жарандык процесстик кодекси;
3. КР Административдик-процесстик кодекси;
4. КР Укук бузуулар жөнүндө кодекси;
5. “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” КР Мыйзамы;
6. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү.
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.

3) Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку филологиялык билими же “журналистика” адистиги.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө” КР Мыйзамы;
2. “Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. “Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө” КР Мыйзамы;
3.2. Жөндөмү:
— маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— макалаларды, чыгып сүйлөөлөрдү, презентацияларды, маалыматтык материалдарды даярдоо;
— тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү.
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.

4) Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билим деңгээли:
— “Маалыматтык технологиялар” багыты боюнча жогорку билими;
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “Электрондук башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамы;
2. Кыргыз Республикасынын мыйзамы “Электрондук колтамга жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” КР Мыйзамы;
— маалыматтык коопсуздук саясаты, MSSQL, маалыматтарды сактоонун коопсуздугунун негиздери жана эрежелери, тармактык ресурстарга кирүүнү контролдоо саясатын ишке ашыруу, маалымат базалары жана портал системалары үчүн контентти башкаруу системасын өнүктүрүү, программалык тиркемелерди иштеп чыгуу, веб-порталдарды/сайттарды иштеп чыгуу жана техникалык колдоо, графикалык маалыматты түзүү жана иштетүү үчүн программалык камсыздоо менен иштөө, HTML тилин билүү, веб-тиркемелерди иштеп чыгуу технологиялары, SQL серверинин серверин орнотуу, конфигурациялоо жана башкаруу, маалымат базасынын дизайны, локалдык тармак топологияларын билүү, маалыматтарды сактоонун коопсуздугунун негиздери жана эрежелери, криптография жана маалыматты коргоо жаатындагы системалык билими.
3.2. Жөндөмү:
— маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү.
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.

1) Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку финансылык же экономикалык билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. КР Салык кодекси;
2. КР Бюджеттик кодекси;
3. КР Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекси;
4. “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” КР Мыйзамы;
5. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө” КР Мыйзамы;
6. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу мүчөлүк акыларынын тарифтери жөнүндө” КР Мыйзамы;
7. “Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү, алкоголдук продукцияны, сергитүүчү алкоголсуз жана алкоголу аз ичимдиктерди чекене сатууну жана керектөөнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана даярдоо.
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

2) Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку кесиптик юридикалык билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. КР Салык кодекси;
2. КР Жарандык процесстик кодекси;
3. КР Административдик-процесстик кодекси;
4. КР Укук бузуулар жөнүндө кодекси;
5. “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;
— кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана даярдоо;
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

3) Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку филологиялык билими же “журналистика” адистиги.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө” КР Мыйзамы;
2. “Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. “Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— макалаларды, чыгып сүйлөөлөрдү, презентацияларды, маалыматтык материалдарды даярдоо;
— тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү;
3.3.Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

4) Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билим деңгээли:
— “Маалыматтык технологиялар” багыты боюнча жогорку билими;
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “Электрондук башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамы;
2. “Электрондук колтамга жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” КР Мыйзамы;
— маалыматтык коопсуздук саясаты, MSSQL, маалыматтарды сактоонун коопсуздугунун негиздери жана эрежелери, тармактык ресурстарга кирүүнү контролдоо саясатын ишке ашыруу, маалымат базалары жана портал системалары үчүн контентти башкаруу системасын өнүктүрүү, программалык тиркемелерди иштеп чыгуу, веб-порталдарды/сайттарды иштеп чыгуу жана техникалык колдоо, графикалык маалыматты түзүү жана иштетүү үчүн программалык камсыздоо менен иштөө, HTML тилин билүү, веб-тиркемелерди иштеп чыгуу технологиялары, SQL серверинин серверин орнотуу, конфигурациялоо жана башкаруу, маалымат базасынын дизайны, локалдык тармак топологияларын билүү, маалыматтарды сактоонун коопсуздугунун негиздери жана эрежелери, криптография жана маалыматты коргоо жаатындагы системалык билими.
3.2. Жөндөмү:
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана даярдоо;
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди папкага салып тапшыруу керек (папканын сыртына толук аты-жөнү, ИСН, байланыш номерлери, электрондук почта дареги көрсөтүлсүн):
— жеке арыз;
— паспорттун көчүрмөсү;
— резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен);
— өмүр баяны (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);
— нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү;
— нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
— илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);
— сынакка арыз берген учурда 1 айдан ашпаган соттуулугу бар (же жок) берилген датасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалымат борборунун маалымкаты.

Сынакка катышуу үчүн документтер 2022-жылдын 9-мартында саат 18.00гө чейин кабыл алынат.

Эскертүү: Мамлекеттик салык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык сынакка катышуу үчүн 1 арызды берүүгө жол берилет.

Арыздарды кабыл алуу даректери:

Борбордук аппарат – Бишкек шаары, Чүй проспекти, 219, тел. 61-46-52, 61-16-31

Нарын облусу
– Ат-Башы району боюнча МСК – Ат-Башы а., Чатыр-Көл к., 143, тел. 2-31-74;
– Нарын району боюнча МСК – Нарын ш., Ленин к., 244, тел. 5-31-18;
– Жумгал району боюнча МСК – Жумгал району, Чаек а., Э.Матыев к., 125, тел. 2-33-82, 2-32-17;
– Ак-Талаа району боюнча МСК – Ак-Талаа району, Баетов а., Аширбаев к., 17, тел. 9-24-15;
– Кочкор району боюнча МСК – Кочкор району, Кочкор а., Исакеев к., 52, тел. 6-02-81;
– Нарын шаары боюнча МСК – Нарын ш., Ленин к., 244, тел. 5-31-17.

Ысык-Көл облусу
– Жети-Өгүз району боюнча МСК – Кызыл-Суу, Манас к., 198, тел.5-25-84;
– Түп району боюнча МСК – Түп району, Тюп а., Элебаев к., 51, тел.2-45-24;
– Каракол шаары боюнча МСК – Каракол ш., Торгоев к., 57, тел. 5-23-64;
– Тон району боюнча МСК – Тон району, Боконбаев а., Атакана к., 63, тел. 9-10-61;
– Ысык-Көл району боюнча МСК – Ысык-Көл району, Чолпон-Ата ш., Совет к., 1, тел. 4-20-53;
– Ак-Суу району боюнча МСК – Ак-Суу району, Теплоключенск а., Пушкина к., 39, тел. 9-18-63;
– Балыкчы шаары боюнча МСК – Балыкчы ш., Фрунзе к., 252, тел. 3-26-35.

Ош облусу
– Кара-Кулжа району боюнча МСК – Кара-Кулжа району, М.Алиев к., 135, тел. 5-05-02;
– Чоң-Алай району боюнча МСК – Чоң-Алай району, Дароот-Коргон а., Ч.Сулайманов к., 111, тел. 6-00-07;
– Кара-Суу району боюнча МСК – Кара-Суу району, Кара-Суу ш., Кушбаков к., 2, тел. 5-17-91, 5-15-22;
– Ноокат району боюнча МСК – Ноокат району, Ноокат ш., С.Алимбаев к., 20, тел. 5-03-92;
– Өзгөн району боюнча МСК – Өзгөн ш., Ленин к., 125, тел. 5-04-21, 5-04-28;
– Араван району боюнча МСК – Араван району, Араван а., Ош 3000 к., № 8, тел. 5-12-74;
– Алай району боюнча МСК – Алай району, Гүлчө а., Алымбек Датка к., 107, тел. 5-11-78, 5-11-79.

Жалал-Абад облусу
– Майлуу-Суу шаары боюнча МСК – Майлуу-Суу ш., Ш.Сыдыков к., 34, тел. 5-06-98, 5-05-91;
– Ала-Бука району боюнча МСК – Ала-Бука району, Ала-Бука а., Мамырбеков к., 1, тел. 5-01-63;
– Аксы району боюнча МСК – Аксы району, Кербен ш., Т.Уметалиев а.,146, тел. 5-05-13, 5-05-16;
– Сузак району боюнча МСК – Сузак району, Сузак а., Сатывалды-Палван к.,108, тел.5-02-96, 5-02-24;
– Токтогул району боюнча МСК – Токтогул району, Токтогул ш., Бекташов к., 61, тел. 5-01-17, 5-01-18;
– Жалал-Абад шаары боюнча МСК – Жалал-Абад ш., М.Баатыр к., 48, тел. 5-15-39;
– Кара-Көл шаары боюнча МСК – Кара-Көл шаары, Сабиров к., 23а, тел. 5-12-35;
– Ноокен району боюнча МСК – Ноокен району, Масы а., Токтогул к., 1, тел. 5-08-28;
– Базар-Коргон району боюнча МСК – Базар-Коргон району, Базар-Коргон а., Жалал-Абад к., 6, тел. 5-02-91, 5-00-23;
– Чаткал району боюнча МСК – Чаткал району, Каныш-Кыя а., Т.Кошбаев к., тел. 6-00-44;
– Тогуз-Торо району боюнча МСК – Тогуз-Торо району, Казарман а., Т.Жээналиев к., 56, тел. 5-02-72;
– Таш-Көмүр шаары боюнча МСК – Таш-Көмүр ш., Ш.Сыдыков к.,17, тел.5-00-69.

Баткен облусу
– Кызыл-Кыя шаары боюнча МСК – Кызыл-Кыя ш., Киргизия к., 3а, тел. 5-42-05;
– Сүлүктү шаары боюнча МСК – Сүлүктү ш., Раззаков к., 7, тел. 5-00-19;
– Баткен району боюнча МСК – Баткен ш., Аэропорт к., номерсиз, тел. 5-02-62;
– Лейлек району боюнча МСК – Лейлек району, Исфана ш., Кошмуратов к., 5, тел.5-00-29;
– Кадамжай району боюнча МСК – Кадамжай ш., А.Жалилов к., 12, тел. 5-15-34;
– Баткен шаары боюнча МСК – Баткен ш., Нургазиев к., 15, тел. 5-18-00, 5-18-01.

Ош шаары
– Ош шаары боюнча МСК – Ош ш., А.Масалиев пр., 100, тел. 6-69-10;
– МСКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо башкармалыгы – Ош ш., А.Масалиев пр., 75, тел. 5-57-18.