Нарын шаарында өткөрүлгөн жергиликтүү мамлекеттик райондук администрациялардын башчыларынын (акимдеринин) жана алардын орун басарларынын аттестациясы жыйынтыкталды (толукталды)

В рамках реализации Указа Президента КР С. Жапарова «О новой государственной кадровой политике» завершена аттестация глав районных местных государственных администраций и их заместителей в Нарынской области.

Республикалык аттестациялоо комиссиясы 12 мартта аттестациялоону жыйынтыктады.

Аттестациялоонун биринчи этабы болгон компьютердик тестирлөөдөн 15 талапкерден 1 талапкер 50 пайыздык босогодон кем балл алгандыгына байланыштуу, аттестациянын кийинки этабы болгон комиссиянын мүчөлөрү менен өтүүчү аңгемелешүүгө киргизилген жок.

Аттестациянын жыйынтыктоочу этабы болгон аңгемелешүүнүн жыйынтыгы менен төмөндөгүдөй чечим кабыл алынды:

  1. 3 (үч) адам ээлеген кызмат ордуна шайкеш келет, кызмат боюнча көтөрүлүүгө сунуш кылынат:
  2. 9 (тогуз) адам ээлеген кызмат ордуна шайкеш келет:
  3. 3 (үч) адам ээлеген кызмат ордуна шайкеш келбейт деген баага ээ болушту.

Аттестациялоонун жыйынтыгы боюнча КР Өкмөтүнө аттестациялык комиссия тарабынан сунуш киргизилет.

Кийинки аттестациялоо бекитилген графикке ылайык башка облустарда өткөрүлөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *