Ноокат районунун Бел айыл өкмөтү башкы, улук жана кенже
муниципалдык кызмат орундарына кадрлар резервин түзүү үчүн ачык
конкурс жарыялайт.
Башкы административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн жалпы
мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын
Министирлер Кабинети жөнүндө”;
3. Кыргыз Республикасынын “Эмгек Кодекси”;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо
тартиби жөнүндө”;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары жөнүндө”;
7. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кызыкчылыктардын кагылуушусу
жөнүндө”;
8. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында
турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”;
9. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү
боюнча типтүү нускама.
Улук административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн жалпы
мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө”;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
акты
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Кенже административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн жалпы
мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө” Мыйзамын;
Санариптик компетенттүүлүккө ээ болуу жаатында муниципалдык кызматчыларга
коюлуучу квалификациялык талаптар:
Компьютерде жана мобилдүү жабдууларда иштөө.
Ыктуулугу:
-текст, графика жана таблица түрүндөгү редакторлор менен иштөө;
-файлдарды жана папкаларды түзүү жана иштөө (кайрадан ат коюу, көчүрүү,
кыймылдатуу, жок кылуу жана калыбына келтирүү);
-сырттагы перифериялык жабдууларды кошуу;
-дисктеги мейкиндикти тазалоо (архивин түзүү);
Компьютердик жана социалдык түйүндөрүндө иштөө: маалыматты издөө, алмашуу
жана сактоо (интернет, эл.почта ж.б.);
Ыктуулугу:
-электрондук перифериялык жабдууларды кошуу;
-издөө системаларын пайдалануу;
— ар түрдүү браузерлер менен иштөө.
Кызматтык этика ченемдерин эске алуу менен социалдык түйүндөрдө бири-бирине
сыпайы мамиле менен аракеттенүү.
Маалыматтардын чоң көлөмү менен иш жүргүзүү: жаңы маалыматты түзүү жана
иштеп чыгуу.
Ыктуулугу:
-маалыматтын өзгөрүшүнүн жогорку ылдамдыгы жана ар түрдүү болуу шартында
маалыматтык базалар менен иш жүргүзүү;
-статистикалык маалыматтарга талдоо жүргүзүү жана натыйжалуу чечимдерди кабыл
алууга колдоо көрсөтүү үчүн маалыматтарды жаратуу;
-файлдардын өлчөмүн кысуу жана маалыматтардын чоң көлөмүн жөнөтүү/ кабыл
алуу.
Маалыматтарды жана билдирүүлөрдү көрсөтүү.
Билими жана ыктуулугу:
-презентацияларды уюштуруу;
-эсептөөлөр менен байланыштуу сан түрүндөгү маалыматтар менен иштөө;
-маалыматтарды таблица, диаграмма түрүндө көрсөтүү.
Колдонмо программалык продуктылардан жана сервистерден пайдалануу.
Ыктуулугу:
— КРдин мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системаларынан
пайдалануу;
— Веб-конференц-байланышты уюштуруу боюнча тиркемелерден пайдалануу;
— видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемелерди
колдонуу.
Текстке түзөтүү киргизүү жана аны редакциялоо.
Уюштуруу техникасы менен иштөө боюнча ыктуулугу:
— көчүрмө аппараттары;
— принтер;
-сканер;

— проектор жана интерактивдүү тактай;
— факс.
Маалыматтык-коммуникациялык иехнологиялар чөйрөсүндөгү мамлекеттик
саясатты жана ченемдик укуктук актыларды билүү.
“Санарип Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялоо концепциясынын
негизги жоболорун жана мыйзамдарын билүү:
— электрондук башкаруу жөнүндө;
— электрондук кол тамга жөнүндө;
— жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө.
Маалыматтык коопсуздук.
Ыктуулугу:
вируска каршы программаларды колдонуу;
-шифр коюу аркылуу маалыматтык системаларды жана маалыматтарды коргоо;
— логин жана пароль коюу.
компьютерде иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.
1. Бел айыл өкмөтүнүн башкы административдик кызмат ордуна коюлуучу
квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— гуманитардык багыттагы жогорку билим (философия, политология, психология,
тарых, юриспруденция, журналистика, эл аралык мамилелер, чыгыш тануу,
филология, дене тарбия, спрт, туризм);
-социалдык багыттагы жогорку билим (социология, социалдык иштер, жаштар
менен иштөөнү уюштуруу);
-педагогикалык багыттагы жогорку билим;
— саламаттыкты сактоо багытындагы жогорку билим;
— экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим (экономика, менеджмент,
коммерция, соода иштери, бизнес информатика, логистика, бизнес башкаруу,
персоналдарды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу);
— айыл чарба багытындагы жогорку билим (агрономия, агроинженерия, зоотехник,
ветеринария, айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн
технологиясы, жерге жайгаштыруу, геология);
— архитектура жана курулуш багытындагы жогорку билим;
— эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар багытындагы жогорку
билим ( информатика жана эсептөө техникасы, информациялык система жана
технологиялар жана башкаруу)
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат
стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5
жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү
тармактагы мыйзамдарды:
Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы. Кыргыз
Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы. Кыргыз Республикасынын
“Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу”
Мыйзамы. Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”
Мыйзамы.
Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин, Кыргыз Республикасынын
өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген “Кыргыз

Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын” жана
тейлөөсүнө жараша негизги ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл.
2. Бел айыл өкмөтүнүн улук административдик кызмат ордуна коюлуучу
квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
-экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим;
-айыл чарба багытындагы жогорку билим;
-архитектура, жол жана курулуш багытындагы жогорку билим;
-табият тагуу алимдери багытындагы жогорку билим;
-энергетика жана электроэнергетика багытындагы жогорку билим;
-башкаруу багытындагы жогорку билим;
-саламаттыкты сактоо багытындагы жогорку билим;
-гуманитардык багыттагы жогорку билим;
-педагогикалык багыттагы жогорку билим;
-социалдык багыттагы жогорку билим;
-маданият жана искусство багытындагы жогорку билим.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат
стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялары:
-төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын Бюджет, Салык, Жер, Турак жай, Үй бүлө, Балдар
кодекстерин;
Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”, “Айланачөйрөнү коргоо жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Шаар куруу жана
архитектура жөнүндө” Мыйзамдарын – Кыргыз Республикасынын “Ичүүчү суу
жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”,”Автомобиль транспорту жөнүндө”,
“Ветеринария жөнүндө” Мыйзамдарын, “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”,
“Мамлекеттик статистик жөнүндө”.
“Тынч чогулуштар жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында
турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө”, Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен
бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускаманы”.
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик пособиелер боюнча”, “Коомдук
саламаттыкты сактоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын
сактоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Социалдык фонд жөнүндө”, “Билим берүү
жөнүндө”, “Мугалимдин статусу жөнүндө”, — Кыргыз Республикасынын “Дене тарбия
жана спорт жөнүндө”, “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Маданият жөнүндө”, “Мамлекеттик
жаштар саясатынын негиздери жөнүндө”,
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же
расмий тилдерди билүү;
-билгичтиги;
-Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-Иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
— көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды
колдоно билүү.
Бел айыл өкмөтүнүн кенже административдик кызмат ордуна коюлуучу
квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
-экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим;
-айыл чарба багытындагы жогорку билим;
-архитектура, жол жана курулуш багытындагы жогорку билим;
-табият тагуу алимдери багытындагы жогорку билим;
-энергетика жана электроэнергетика багытындагы жогорку билим;
-башкаруу багытындагы жогорку билим;
-саламаттыкты сактоо багытындагы жогорку билим;
-гуманитардык багыттагы жогорку билим;
-педагогикалык багыттагы жогорку билим;
-социалдык багыттагы жогорку билим;
-маданият жана искусство багытындагы жогорку билим.
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы
мыйзамдарды:
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт.
3. кесиптик компетенциялары:
-төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”,
“Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын
улуттук архив фонду жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-
мартындагы №120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы”. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып
алуулар жөнүндө”, “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” Мыйзамдарын, Кыргыз
Республикасынын Жер, Турак жай кодекстерин, “Мүккө муниципалдык менчик жөнүндө”
Мыйзамдарын жана тейлөөсүнө жараша негизги ченемдик актыларды.
Конкурска катышууга керектүү документтердин тизмеси:
1. Жеке арыз, кадрларды эсепке алуу баракчасы, өмүр баян (соттолгондугу же
соттолбогондугу жөнүндөгү маалыматтарды көрсөтүү менен) резюме,
фотосүрөт;
2. Паспорттун көчүрмөсү;
3. Тиешелүү адистик боюнча жогорку билимин, иш стажы жана квалификациясын
аныктаган документтер (нотариалдык жактан же иштеген жери боюнча
персоналдарды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек

китепчесинин, жогорку билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу
жөнүндө документтердин, окумуштуулук даражасы жана окумуштуулук наамы
тууралу дипломдордун көчүрмөсү);
4. Сунуштама каттар кошумча тиркеме катары тиркелсе да болот; жөнөткөн
документтери жана маалыматтары белгиленген тартипке жооп бербеген
жарандар конкурска катышпайт.
Документтер жарыя чыккан күндөн тартып он календардык күндөн кем эмес жумушчу
күн ичинде Бел айыл өкмөтүнүн имаратында жооптуу катчынын кабинетинде кабыл
алынат.
Байланыш телефондору: 0777-295-517 жана 0779-082-829