Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агентигинин түштүк
аймактар аралык башкармалыгына, А.Мирмахмудов атындагы айыл өкмөтү мамлекеттик
органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык
кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык
конкурсун өткөрүүгө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу
Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик
агентигинин түштүк аймактар аралык башкармалыгынын сайтына жарыяны чыгарууну
өтүнөбүз.
Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 2-февралындагы «Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик
жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана
иштөөсү жөнүндө» №24 Жарлыгына негиз мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органынын ички кадрлар резервине төмөндөгү кызмат ордуна:

-Башкы топ;
-Улук топ;
-Кенже топ;
Кызматтарына конкурс жарыялайт.
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө”
Конституциялык Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө ”
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актылары
жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”
Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
-кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга
жетүү жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү
боюнча типтүү нускама”
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
Башкы топко:
— Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;
-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”мыйзамы;
—Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Жарандык абалдын актылары жөнүндө” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Ички жер которуу жөнүндө” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодекси;
-Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” Мыйзамы;
Улук топко:
-Кыргыз Республикасынын “Электрондук башкаруу жөнүндө” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”;
-Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
-Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө ”
Мыйзамы;
Кенже топко:
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө ”
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;

Айыл өкмөтүнүн айыл чарба жана жерге жайгаштыруу боюнча башкы адиси
кызматына 1 орун
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык,
Гуманитардык,
Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы
же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө

Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук
актылары жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү
боюнча типтүү нускама”
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;
-Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”
Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуусатып алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө” 2001-жылдын 13-августундагы
№427 токтому;
-Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757
токтомуна ылайык ) жана расмий тилдерди.
— билгичтиги:
маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
аналитикалык документтерди даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
— көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Айыл өкмөтүнүн башкы адис эсеп-бухгалтер У-Б- 1 бир.)
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча.
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же
тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук
актылары жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү
боюнча типтүү нускама”
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
-Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Бухгалтердик эсеп жөнүндө мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”
Мыйзамы;
-Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757
токтомуна ылайык ) жана расмий тилдерди.
— билгичтиги:
маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
аналитикалык документтерди даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
— көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Айыл өкмөтүнүн мал чарба жана ветеринария боюнча
жетектөөчү адис (К-А-1 бир.)
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим –Зоотехния,Ветеринария адистиктери
боюнча.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-иш стажына талап коюлбайт
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө

Мыйзамы;
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757
токтомуна ылайык ) жана расмий тилдерди.
— билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны
практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө;
— көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Айыл өкмөтүнүн өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис -1 штат бирдик
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим –Техносфералык коопсуздук жаратылышты жайгаштыруу жана
гидрометерология багыттары боюнча, Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архитектура
жана курулуш адистиктери боюнча, Техникалык,Экологиялык багыттар боюнча
2)иш стажы жана тажырыйбасы
-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы

же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө

Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук
актылары жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү
боюнча типтүү нускама”
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын «Жарандык коргонуу жөнүндө»;
-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757
токтомуна ылайык ) жана расмий тилдерди.
— билгичтиги:
маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
аналитикалык документтерди даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
— көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
,продуктуларды колдоно билүү.
Конкурска катышуу үчүн керектүү документтер топтому:
-жеке арызы, кадрларды каттооо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же
соттолбогондугу жөнүндө маалымат), резюме, сүрөт;
-паспорттун көчүрмөсү;
-керектүү кесиптик билими, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтери
(эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же
илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же
иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрөт) ;

-сунуш каттарын (мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын
талабы боюнча);
Сунуш каттарын (мүмкүн болушунча )талапкерлердин документтерин массалык
маалыматтар каражаттарына жарыяланган күндөн баштап, 10 (он) жумушчу күн ичинде
сынактык комиссия тарабынан төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:
Дарек:А.Мирмахмудов атындагы айыл өкмөтүнүн имараты, Төлөнов көчөсү-12.
Ал эми сынак өтө турган күн талапкерлерге алдын ала кошумча билдирилет.
Кошумча маалыматтарды алуу үчүн байланыш номер: 0778969779