отдел финансов и административного обеспечения

ФИНАНСЫ ЖАНА АДМИНИСТРАТИВДИК КАМСЫЗДОО БӨЛҮМҮ             

  • Бөлүмдүн кызматчылары жөнүндө маалымат:      

         Ф.А.А.

Ээлеген кызматы

Жумушчу телефону

Кабинети

1

Токташ Ширин

Бөлүмдүн жетекчиси

62-04-32

205-кабинет

2

Берикбаев Сабыр Берикбаевич

Башкы адис

62-02-94

203-кабинет

3

Зыябекова Айнагуль Тажымырзаевна

Жетектөөчү адис

62-03-89

203-А-кабинет

4

Асеков Бакыт Асекович

Адис

62-01-33

209-кабинет

5

Окенова Асылкан Эшеновна

Бухгалтер

62-04-45

203-кабинет

6

Искакова Гульмира Токтомушевна

Кассир

62-03-86

203-А- кабинет

7

Эркимбаев Нурдин Самыйбекович

Инженер-программист

62-03-32

210-кабинет

8

Маматкаримов Маматнияз Маматкаримович

Чарба жетекчиси

62-42-21

9-кабинет

9

Осмонов Эрлан Талдыбекович

Инженер-программист

62-03-32

210-кабинет

10

Маматов Азамат Жаныбекович

Кампа башчысы

62-03-32

210-кабинет

  • Бөлүмдүн негизги иш багыттары: финансы жана административдик камсыздоо, административдик имаратты, кызматтык унааларды тейлөө.
  • Мамлекеттик сатып алуулардын кварталдык жыйынтыктарын чыгаруу.