Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна жалпы квалификациялык талаптар:

 

        Улук административдик кызмат орундарынын топтору үчүн: (У-А,У-Б)

 

1)   кесиптик билимдин деңгээли:

     — жогорку билим: экономика жана  башкаруу, гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, педогогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык   илимдер.

2)   иш стажы жана тажрыйбасы:

— мамлекеттик жана /же муниципиалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдгү иш стажы 3 жылдан кем эмес

3)   кесиптик компеттентүүлүгү:

—  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат

орду боюнча иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды;

—  Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө”  Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому

менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча

нускама;

— Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;

— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”

Мыйзамы;

—  Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

— Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү

адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;

-Компьютердик жана уюуштуруу техникасын, зарыл болгон программалык

продуктуларды колдоно билүү.

        билгичтиги

-маалыматты жыйноо, талдоо системалдаштыруу жана жалпылоо;

— анатикалык документтерди даярдоо

  1. Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн:

 

-Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана

расмий тилдерди билүү;

-Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктыларды билүү

(Word, Excel, intodocs жана башкалар).

 

 

       Кенже административдик кызмат орундарынын топтору үчүн: (К-А, К-Б)

 

 1)   кесиптик билимдин деңгээли:

       — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана

башкаруу, педогогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык   илимдер.

 2)   иш стажы жана тажрыйбасы:

-иш стажына талаптарды койбостон

 3)   кесиптик компеттентүүлүгү:

     — төмөнкүлөрдү билүү;

—  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат

орду боюнча иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды;

—  Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө”  Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому

менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча

нускама;

— Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;

— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”

Мыйзамы;

—  Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

— Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү

адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;

-Компьютердик жана уюуштуруу техникасын, зарыл болгон программалык

продуктуларды колдоно билүү.

 

4.Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн:

 

-Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана

расмий тилдерди билүү;

-Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктыларды билүү

(Word, Excel, intodocs жана башкалар).

 

  1. 5. Талап кылынуучу иш кагаздары:

 

  • Сынактык комиссиянын төрагасынын дарегине жазылган жеке арыз;
  • кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасы;
  • билими тууралуу документтин көчүрмөсү (нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган);
  • паспорттун көчүрмөсү;
  • эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган);
  • өмүр баяны (соттолбогондугу  жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен)
  • 4х6 өлчөмүндө 2 даана сүрөт;
  • ден соолугу тууралуу тактама (№ 086);

 

Документтерди кабыл алуу жарыя чыккандан баштап 2 жуманын ичинде кабыл алынат.

.

Сынак өткөрүү орду жана убактысы жөнүндө кошумча маалымат берилет

Дареги: Сузак району, Сузак айылы, Дакан-Палван көчөсү №5 тел: (03748)5-02-44

0556615180