Талас облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын негизинде улук жана кенже кызмат орундарынын топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт

 

 

Талас облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын жана Талас шаардык спорт секторунун кадрлар резервине конкурс төмөнкүдөй өткөрүлөт:

–мамлекеттик кызмат орундарынын улук тобуна 3 бирдик;

–мамлекеттик кызмат орундарынын кенже тобуна 3 бирдик;

Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек:

1) Кыргыз Республикасынын жараны болууга;

2) 21  жаштан жаш болбоого;

3) мыйзамдарда белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө.

 

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн   (спорт боюнча башкы адис): 

1) Билими;

           — жогорку билим (дене тарбия жана спорт тармагындагы билимге артыкчылык берилет).

       2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана /же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

– негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2.Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
 4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

— Кыргыз Республикасынын  Эмгек Кодексин;

— Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик тил жөнүндө” Конституциялык Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Дене тарбия жана спорт жөнүндө” Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Спорттун улуттук түрлөрү жөнүндө” Мыйзамдарын билүү.

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын балдар-өспүрүмдөр спорттук мектеби, олимпиялык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектеби, балдар-өспүрүмдөр спорттук-адаптациялык мектеби, паралимпиадалык резервдеги балдар-өспүрүмдөр мектеби жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомун 30 май 2011-ж. №264;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Иш-сапар чыгымдардын нормаларын белгилөө жана тартип менен ордун толтуруу жөнүндө” токтомун 26.08.2008-ж. №471;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Коомдук мекемелерде тамактануун акчалай нормалары жөнүндө” токтомун 15.01.2008-ж. №7;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө” токтомун 10.02.2012-ж. №85;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын жетектөөчү спортсмендердин стипендиясы жөнүндө” токтомун 23.11.2018-ж. №554;

— мамлекеттик кызматта жана муниципалдык кызматта иштеген стажына пайыздык үстөк акыларды төлөөнүн тартиби жөнүндө 02.02.2022-ж.№25;

        — билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

— көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык       продуктыларды колдоно билүү

 

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн   (спорт боюнча башкы адис): 

1) Билими;

гуманитардык багыттагы жогорку билим (дене тарбия жана спорт тармагындагы билимге артыкчылык берилет).

       2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана /же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

– негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2.Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
 4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

— Кыргыз Республикасынын  Эмгек Кодексин;

— Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик тил жөнүндө” Конституциялык Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Дене тарбия жана спорт жөнүндө” Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Спорттун улуттук түрлөрү жөнүндө” Мыйзамдарын билүү.

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын балдар-өспүрүмдөр спорттук мектеби, олимпиялык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектеби, балдар-өспүрүмдөр спорттук-адаптациялык мектеби, паралимпиадалык резервдеги балдар-өспүрүмдөр мектеби жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомун 30 май 2011-ж. №264;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Иш-сапар чыгымдардын нормаларын белгилөө жана тартип менен ордун толтуруу жөнүндө” токтомун 26.08.2008-ж. №471;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Коомдук мекемелерде тамактануун акчалай нормалары жөнүндө” токтомун 15.01.2008-ж. №7;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө” токтомун 10.02.2012-ж. №85;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын жетектөөчү спортсмендердин стипендиясы жөнүндө” токтомун 23.11.2018-ж. №554;

— мамлекеттик кызматта жана муниципалдык кызматта иштеген стажына пайыздык үстөк акыларды төлөөнүн тартиби жөнүндө 02.02.2022-ж.№25;

— билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

— көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

  Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн (Талас шаардык спорт секторунун — башкы адиси): 

1) Билими;

           — Тийешелүү багыттагы жогорку билим (дене тарбия жана спорт тармагындагы билимге артыкчылык берилет).

       2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана /же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

– негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2.Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
 4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

— Кыргыз Республикасынын  Эмгек Кодексин;

— Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик тил жөнүндө” Конституциялык Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Дене тарбия жана спорт жөнүндө” Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Спорттун улуттук түрлөрү жөнүндө” Мыйзамдарын билүү.

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын балдар-өспүрүмдөр спорттук мектеби, олимпиялык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектеби, балдар-өспүрүмдөр спорттук-адаптациялык мектеби, паралимпиадалык резервдеги балдар-өспүрүмдөр мектеби жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомун 30 май 2011-ж. №264;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Иш-сапар чыгымдардын нормаларын белгилөө жана тартип менен ордун толтуруу жөнүндө” токтомун 26.08.2008-ж. №471;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Коомдук мекемелерде тамактануун акчалай нормалары жөнүндө” токтомун 15.01.2008-ж. №7;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө” токтомун 10.02.2012-ж. №85;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын жетектөөчү спортсмендердин стипендиясы жөнүндө” токтомун 23.11.2018-ж. №554;

— мамлекеттик кызматта жана муниципалдык кызматта иштеген стажына пайыздык үстөк акыларды төлөөнүн тартиби жөнүндө 02.02.2022-ж.№25;

 

        — билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

 

— көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык       продуктыларды колдоно билүү

    Административдик кызмат орундарынын кенже тобу    (спорт боюнча жетектөөчү адиси 2 бирдик) үчүн:

– тийешелүү багыттагы жогорку билим (дене тарбия жана спорт тармагындагы билимге артыкчылык берилет).;

— иш стажына талаптар коюлбайт;– негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2 Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  3.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздары боюнча типтүү нускама.

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

— Кыргыз Республикасынын  Эмгек Кодексин;

— Кыргыз Республикасынын  “Дене тарбия жана спорт жөнүндө” Мыйзамын;

— Кыргыз Республикасынын “Спорттун улуттук түрлөрү жөнүндө” Мыйзамдарын билүү.

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын балдар-өспүрүмдөр спорттук мектеби, олимпиялык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектеби, балдар-өспүрүмдөр спорттук-адаптациялык мектеби, паралимпиадалык резервдеги балдар-өспүрүмдөр мектеби жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомун;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Иш-сапар чыгымдардын нормаларын белгилөө жана тартип менен ордун толтуруу жөнүндө” токтомун;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Коомдук мекемелерде тамактануун акчалай нормалары жөнүндө” токтомун;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын жетектөөчү спортсмендердин стипендиясы жөнүндө” токтомун билүү;

—    билгичтиги:

 • Жетекчилердин тапшырмаларын сапатуу аткаруу;
 • Суроо жооп маалыматтарды, документтерди сапатуу даярдоо;
 • Тийешелүү чөйрөдө Ата-мекендик жана эл аралык тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
 • Кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу аткаруу;
 • Жарандардын кайрылуулары боюнча жооп даярдоо;
 • Мамлекеттик жана расмий тилде кат алышуу;

көндүмдөрү:

 • Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу;
 • Ченемдик укуктук актыларды практикада колдонуу;
 • Ишин пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
 • Башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу

 

 Административдик кызмат орундарынын кенже тобу (спорт боюнча адиси) үчүн:

– тийешелүү багыттагы жогорку билим (дене тарбия жана спорт тармагындагы билимге артыкчылык берилет).;

— иш стажына талаптар коюлбайт; – негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2 Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  3.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздары боюнча типтүү нускама.

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

— Кыргыз Республикасынын  Эмгек Кодексин;

— Кыргыз Республикасынын  “Дене тарбия жана спорт жөнүндө” Мыйзамын;

— Кыргыз Республикасынын “Спорттун улуттук түрлөрү жөнүндө” Мыйзамдарын билүү.

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын балдар-өспүрүмдөр спорттук мектеби, олимпиялык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектеби, балдар-өспүрүмдөр спорттук-адаптациялык мектеби, паралимпиадалык резервдеги балдар-өспүрүмдөр мектеби жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомун;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Иш-сапар чыгымдардын нормаларын белгилөө жана тартип менен ордун толтуруу жөнүндө” токтомун;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Коомдук мекемелерде тамактануун акчалай нормалары жөнүндө” токтомун;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын жетектөөчү спортсмендердин стипендиясы жөнүндө” токтомун билүү;

—    билгичтиги:

 • Жетекчилердин тапшырмаларын сапатуу аткаруу;
 • Суроо жооп маалыматтарды, документтерди сапатуу даярдоо;
 • Тийешелүү чөйрөдө Ата-мекендик жана эл аралык тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
 • Кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу аткаруу;
 • Жарандардын кайрылуулары боюнча жооп даярдоо;
 • Мамлекеттик жана расмий тилде кат алышуу;

көндүмдөрү:

 • Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу;
 • Ченемдик укуктук актыларды практикада колдонуу;
 • Ишин пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
 • Башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу

 

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат:

— өзүнүн арызы;

— резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

— илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

— паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

 

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды сынакка катыштырууга жол берилбейт.

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди төмөндөгү дарекке  жарыя  чыккан күндөн баштап 14 календарлык күндүн  ичинде (2024-жылдын 18-январынан 1-февралына чейин) саат 9-00 дон 18:00 го чейин тапшыруу керек.

Дареги: Талас шаары Бердике Баатыр көчөсү №295а,  Тел. /03422/ 5-51-41.                  Моб. 0557855814; 0706373748;