Талас райондук мамлекеттик администрациясы башкы,улук жана кенже тобундагы кызмат орундарына кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт

 

Административдик кызмат орундарына коюлуучу жалпы талаптар:

Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек:

1) Кыргыз Республикасынын жараны болууга;

2) 21 жаштан жаш болбоого;

3) ушул кызмат орду үчүн мыйзамдарда жана кызматка кабыл алууну жүзөгө ашырып жаткан Талас райондук мамлекеттик администрациясы  тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө.

Административдик кызмат орундарынын башкы тобу үчүн

Кесиптик билимдин деңгээли:

Гуманитардык, социалдык, экономика жана башкаруу,  техникалык, айыл чарбасы, тейлөө багыттары  боюнча жогорку кесиптик билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3

жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш

стажы;

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын “Эмгек Кодекси”;

Кыргыз Республикасынын “Министрлер кабинети жөнундө” Конституциялык Мыйзам;

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Мыйзам;

Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзам;

Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускама.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө ” мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Административдик  иштин негиздери жана    административдик жол-жоболор жөнүндө” мыйзамы;

Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө жобосу;

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобосу;

Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобосу.

 

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн  (социалдык маселелер тармагы боюнча)

Кесиптик билим денгээлине талаптар

Экономика жана башкаруу, социалдык илимдер,тейлөө, электроэнергетика  жана электротехника, педагогикалык билим берүү,  гуманитардык илимдер багытындагы жогорку кесиптик билими;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү

-Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө ” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын  “Билим берүү жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын  “Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамы;

-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.

 

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн  (уюштуруу маселелер тармагы боюнча)

Кесиптик билимдин деңгээли:

Гуманитардык,экономика жана башкаруу, юриспруденция, айыл чарба жана техникалык, тейлөө, электроэнергетика  жана электротехника багыттары боюнча  жогорку кесиптик билими;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускама.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамы

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке     өнөктөштүк жөнүндө” мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө” мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө” мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Чакан ишкерликти мамлекеттик колдоо  жөнүндө” мыйзамы.

 

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн  (уюштуруу маселелер тармагы боюнча)

Кесиптик билимдин деңгээли:

Гуманитардык, социалдык, экономика жана башкаруу,  техникалык, айыл чарбасы, тейлөө, электроэнергетика  жана электротехника багыттары  боюнча жогорку  кесиптик  билим.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

Иш стажына  талап коюлбайт.

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускама.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө ” мыйзамы;

-Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө жобосу

-Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобосу

-Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобосу.

 

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн (иш-кагаздар  тармагы боюнча)

Кесиптик билимдин деңгээли:

Экономика жана башкаруу, педагогикалык билим берүү, социалдык илимдер, тейлөө,  техникалык жана гуманитардык илимдер багытындагы жогорку кесиптик билими;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө ” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Документтердин милдеттүү нускасы жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Электрондук документ жана электрондук цифралык “колтамга жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Жеке  мүнөздөгү  маалымат жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө» мыйзамы.

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн (иш-кагаздар  тармагы боюнча)

Кесиптик билимдин деңгээли:

Каалаган профилдеги жогорку кесиптик билим;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

Иш стажына  талап коюлбайт.

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускама;

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук архив   фонду жөнүндө» мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндөгү” мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”мыйзамы;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.

 

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат:

-өзүнүн арызы,

-резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен),

-өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), —нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү,

-нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо),

-илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү,

— паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

-өмүр баян

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды

тапшырган жарандарга сынакка катышууга жол берилбейт.

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди жарыя  чыккан күндөн баштап

15 календарлык күндүн  ичинде саат 9-00 дан  17:30 га чейин төмөндөгү дарекке тапшыруу керек: Талас району, Көкой айылы, Манас көчөсү 99, Талас райондук мамлекеттик администрациясы. Сурап билүү телефондор: (03422) 5 84-04, 5-84-10