Талас районунун Бекмолдо айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамынын негизинде бош административдик муниципалдык кызмат орундарына жана башкы, улук жана кенже кызмат орундарынын топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык сынак  жарыялайт:

 

Талас районунун  Бекмолдо айыл өкмөтүнүн административдик муниципалдык кызмат орундарынын  кадрлар резервине сынак  төмөнкүдөй өткөрүлөт:

–  административдик   муниципалдык   кызмат  орундарынын   башкы  тобун  элөөгө;

–  административдик   муниципалдык  кызмат орундарынын улук тобун ээлөөгө;

–  административдик    муниципалдык  кызмат орундарынын кенже тобун ээлөөгө.

 

Административдик муниципалдык башкы кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды) төмөнкүлөрдү билүүсү шарт:

—   Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

—   КР “КР Министрлер Кабинети жөнүндө” конституциялык Мыйзамын;

—   Кр Эмгек кодекси;

—   КР “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамын;

—   КР “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;

—   КР “КР ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамын;

—   КР “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Мыйзамын;

—   КР “КР мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын

карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамын;

—   КР “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамын;

—   КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген КР иш

кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын.

 

Административдик муниципалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды) төмөнкүлөрдү билүүсү шарт:

—   Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

—   КР “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамын;

—   КР “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;

—   КР “КР ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамын;

—   КР “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамын;

— КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген КР иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын.

 

Административдик муниципалдык кенже кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды) төмөнкүлөрдү билүүсү шарт:

—   Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

—   КР “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;

  Административдик муниципиалдык кызмат орундарына киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек:1) Кыргыз Республикасынын жараны болууга;2) 18  жаштан жаш болбоого;3) Соттуулугу  жок;4) Мыйзамдарда белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө.

 

 • Административдик муниципалдык башкы кызмат орундары (Жооптуу катчы. Башкы кызмат (Г-Б) — 1 орун ) үчүн:
 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку кесиптик билим.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— мамлекеттик жана\ же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

 1. Кесипттик компетенттүлүгү:

-төмөнкүлөрдү билүү:

КР “Аксакалдар соттору жөнүндө” мыйзамын;

— КР “Тынч чогулуштар жөнундө” мыйзамын;

— КР “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы  жөнүндө” мыйзамын;

— КР “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамын;

— КР Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы ПЖ № 308 Жарлыгы менен бекитилген “КР мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун  тартиби жөнүндө” жобосу;

— КР Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 24 Жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” жобосун;

— КР Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 25 Жарлыгы менен бекитилгенм “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципиалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” жобосун;

— адам ресурстарын башкаруу жаатындагы;

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги :

— иштин артыкчылыктуу  багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

— түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү,  контролдоо  жана аларды чечүүгө  жаңы  ыкмаларды интеграциялоо;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

— кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү  проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү  жана чечүү;

— алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

— өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

— ведомстволор  аралык өз ара аракеттенүү;

— чыр чатактуу кырдаалды жөнгө салуу;

Көндүмдөрү:

— аналитикалык жана стратегиялык докуметтерди иштеп чыгуу ;

— түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдетттерди туура бөлүштүрүү);

— мамлекеттик органдардын жетекчилигин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө  баш ийген кызматкерлерге сапатуу жеткирүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам  даярдоо, кабыл алуу жана  жүзөгө  ашыруу , иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө;

— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруулар жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

— натыйжалуу өз ара мамлилелелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди,  жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде кат алышуу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы,керектщщ программалык продуктуларды колдоно билүү;

 

 • Административдик кызмат орундарынын улук тобу (Каржы – экономика бөлүмүнүн башчысы. Улук кызмат (С-А) 1-орун) үчүн:
 1. Кесиптик билимдин деңгээли :

— Экономика жана башкаруу, финансылык  багыттагы жогорку билим;

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы :

— мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү  кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

-төмөнкүлөрдү  билүү:

— КР Салык кодексин;

— КР Бюджеттик кодексин;

— КР “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамын;

— КР “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамдарын;

— — КР Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 25 Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципиалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” жобосун;

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон  көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү

 Билгичтиги :

— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү  чөйрөдөгү  ата –мекендик  жана чет өлкөлүк тажрыйбаны  талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптешттер менен натыйжалуу кызматашуу;

— иштиктүү  сүйлөшүүлөрдү  жүргүзүү;

— эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө  жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— ишти  пландаштыруу жана жумуш  убакытын туура  бөлүштүрүү ;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө  ашыруу ;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 • Бош административдик кызмат орундарынын улук тобу (Жер, турак- жай, коммуналдык  маселелер жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адиси. Улук кызмат (С-Б)  1-орун) үчүн:         
 1. Кесипттик билимдин денгээли:

— жогорку кесиптик билим.

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:

— мамлеттик же  муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем же болбосо тиешелүү кесипттик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

-төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын Жер кодексин;

— КР “Жайыттар жөнүндө” мыйзамын;

— КР “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамын;

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даядоо ;

— тиешелүү  чөйрөдөгү  ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү  сүйлөшүүлөрдү  жүргүзүү;

— эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөөгө  ашыруу ;

— компьютердик жана уюштуруу  техникасын, зарыл болгон прграммалык продуктуларды колдоно билүү;

 

 • Административдик кызмат орундарынын улук тобу ( Маалымат базаларын жүргүзүү   боюнча башкы адис. Улук кызмат (С-Б) 1-орун) үчүн:       
 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку  кесиптик билим;

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы :

 -мамлеттик жана\же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү  кесипттик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү  билүү:

— КР  “ Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби  жөнүндө” мыйзамын;

— КР “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамын;

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги :

— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даядоо;

— тиешелүү  чөйрөдөгү  ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү  сүйлөшүүлөрдү  жүргүзүү;

— эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— ишти пландаштыруу жана жумуш убакытысын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөөгө ашыруу;

— компьютердик жана уюштуруу  техникасын, зарыл болгон прграммалык продуктуларды колдоно билүү;

 

 1. Административдик кызмат орундарынын улук тобу (Киреше боюнча башкы адис. Улук кызмат (С-Б) 1-орун) үчүн:
 2. Кесиптик билимдин деңгээли:

— Экономика жана башкаруу, финансылык жана юридикалык багыттагы жогорку   билим;

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы :

 -мамлеттик жана\же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем  эмес же болбосо тиешелүү  кесипттик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү  билүү:

— КР  Салык кодекси ;

— КР “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамын;

 

Билгичтиги :

— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даядоо;

— тиешелүү  чөйрөдөгү  ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү  сүйлөшүүлөрдү  жүргүзүү;

— эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— ишти пландаштыруу жана жумуш убакытысын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөөгө ашыруу;

— компьютердик жана уюштуруу  техникасын, зарыл болгон прграммалык продуктуларды колдоно билүү;

 

6)  Административдик кызмат орундарынын кенже тобу (Социалдык маселелер  боюнча адис. Кенже кызмат (М-Б)  1-орун) үчүн:

 1. Кесиптик билимдин денгээли :

—  жогорку же болбосо орто кесиптик билим;

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы :

— иш стажысына талаптар коюлбайт.

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

-төмөнкүлөрдү билүү:

—   КР “Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө” Мыйзамын;

-КР “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө” мыйзамын;

КР “Жамааттар (коомдор) жана анын бирикмелери  жөнүндө” мыйзамын;

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

Билгичтиги :

— жогорку турган жетекчилердин ташырмаларын сапатуу аткаруу;

— документтерди , маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик  жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште  колдонуу;

— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо ;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо:

—  мамлекттик жана же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— команда менен иштөө;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө  жана аларды практикада колдонуу;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Сынакка  катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди тапшыруу керек;

— бош кызмат орду көрсөтүлгөн өздүк арыз;

— кадрлар боюнча өздүк баракча, сүрөтү (4х6 — 2 даана);

— өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

— резюме;

— паспорттун көчүрмөсүн;

— керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

 

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды сынакка  катыштырууга жол берилбейт.

 

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди төмөндөгү дарекке  жарыя  чыккан күндөн баштап 15 календарлык күндүн ичинде саат 9:00дон  17:30 га чейин тапшыруу керек. Дареги: Талас району, Сасык-Булак айылы, Жумагул уулу Алымкул көчөсү №50,  Бекмолдо айылдык аймагынын айыл өкмөтүнүн имараты, Тел. 0708 44 94 76