Талас шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын негизинде админстративдик муниципалдык кызмат орундарынын  башкы, улук жана кенже тобундагы кызмат орундарына кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт

Талас шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын резервине конкурс  төмөнкүдөй өткөрүлөт:

-админстративдик муниципалдык кызмат орундарынын башкы тобун ээлөөгө;

-админстративдик муниципалдык кызмат орундарынын улук тобун ээлөөгө;

-админстративдик муниципалдык кызмат орундарынын кенже тобун ээлөөгө.

  

Кызматчы төмөнкү талаптарга ылайык келүүгө тийиш:

-Кыргыз Республикасынын жараны;

-Мыйзамда белгиленген тартипте алынып салынбаган же жокко чыгарылбаган соттуулугу жок;

-18 жаштан жаш болбоого;

-Ушул кызмат орду үчүн мыйзамдарда жана кызматка кабыл алууну жүзөгө ашырып жаткан жаткан  Талас шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө.

 

Жетекчи – 1 штаттык бирдик. Башкы кызмат орду (Б-Б)

Административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

Кесиптик билимдин деңгээли:

— Гуманитардык илимдер, автоматташтыруу жана башкаруу, электроэнергетика жана электротехника,  геодезия жана жерге жайгаштыруу, экономика жана башкаруу, гуманитардык илимдер,  архитектура жана курулуш, транспорттук техника жана технология, эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар, жаратылышты колдонуу жана экология багыттары боюнча жогорку кесиптик билими.

 

Стажы жана иш тажрыйбасы:

Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем

эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы;

 

—   негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • “Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси
 • “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” мыйзамы;
 • «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» мыйзамы
 • “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген  “Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускамасы”.

 

Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;

-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

-Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекси;

-Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси;

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

-Адам ресурстарын башкаруу жаатында билүү;

-Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

Билгичтиги:

-иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

-түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, -мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

-кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

-алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

-өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

 

          Көндүмдөрү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү;

-мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү;

-башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө;

-ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

-компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

Башкы адиси -1 штаттык бирдик. Улук кызмат орду (У-Б)

 

Административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

 

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-Гуманитардык илимдер, автоматташтыруу жана башкаруу, электроэнергетика жана электротехника,  геодезия жана жерге жайгаштыруу, экономика жана башкаруу,    архитектура жана курулуш, транспорттук техника жана технология, эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар, жаратылышты колдонуу жана экология багыттары боюнча жогорку кесиптик билими.

 

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 

—   негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускамасы”.

 

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодекси;

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси;

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

Адам ресурстарын башкаруу жаатында билүү;

Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

-эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

 

 

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

Башкы адиси -1 штаттык бирдик.

Улук кызмат орду (У-Б)

Административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

 

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-экономика, финансы, бухгалтердик эсеп жана аудит багыттары боюнча жогорку кесиптик билими.

2.Иш стажы жана тажрыйбасы:

        — мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем

эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 

—   негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускамасы”.

 

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

  -Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана өз

алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №24 жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” Жобо

-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1 августундагы №266 Жарлыгы

-Кырыгыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-жылдын 1-августундагы №433 токтому.

Билгичтиги:

-мүлктү, милдеттенмелерди жана чарбалык операцияларды эсепке алууну уюштуруу жана отчетторду даярдоо боюнча мыйзам актылары, токтомдор, буйруктар, методикалык жана нормативдик материалдар;

-ишканада эсепке алуунун формалары жана методдору;

-эсептердин планы жана корреспонденциясы;

-бухгалтердик эсеп чөйрөсүндө документ жүгүртүүнү уюштуруу;

-негизги каражаттардын, запастардын жана акча каражаттарынын кыймылы менен байланышкан операциялардын бухгалтердик эсептерин документтештирүү жана чагылдыруу тартиби;

ишкананын чарбалык жана финансылык ишмердүүлүгүнө экономикалык анализдин ыкмалары;

Көндүмдөрү:

 • Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
 • Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

 

Жетектөөчү адис – 3 штаттык бирдик.

 Кенже кызмат орду (К-А)

Административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

 

 

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
 • Экономика жана башкаруу, архитектура жана курулуш, айыл чарбасы, транспорттук техника жана технология, эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар, социалдык илимдер, гуманитардык илимдер, автоматташтыруу жана башкаруу, энергетика жана электротехника,геодезия жана жерге жайгаштыруу багытындагы жогорку кесиптик же болбосо орто кесиптик билим.

 

           —  негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө

билүү:

 

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 

 

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • Иш стажына талаптар коюлбайт.

 

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси;

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген  “Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускамасы”;

Кызматтык  милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

Билгичтиги:

-маалыматты жыйноо,талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

-эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

 

 

Көндүмдөрү:

 • мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

 

Жетектөөчү адис-юрист – 1 штаттык бирдик.

 Кенже кызмат орду (К-А)

Административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

 

 

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-Юриспруденция багыты боюнча  жогорку кесиптик же болбосо орто кесиптик билим.

 

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • Иш стажына талаптар коюлбайт.

 

           —  негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө

билүү:

 

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси;

-Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген  “Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускамасы”;

-Кызматтык  милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

Билгичтиги:

 • Ишкананын ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон мыйзамдар, ченемдик укуктук документтер менен камсыз кылуу;
 • Юридикалык документтердин мыйзамдарга ылайыктуулугун текшерүү;
 • Ишкананын жетекчисине кол коюу үчүн берилген буйруктардын, көрсөтмөлөрдүн, жоболордун жана юридикалык мүнөздөгү башка документтердин долбоорлорунун мыйзамдарга ылайыктуулугун текшерүү;
 • Башка органдардан ишканага түшкөн даттанууларды жана кайрылууларды кароо;
 • Нотариус менен байланышты жүргүзүү;
 • Документтерди сотко чейинки даярдоону чечүү;
 • Сотто ишкананын кызыкчылыгын коргоо;
 • укуктук маселелер боюнча уюмдун кызматкерлерине кеңеш берүү, документтерди түзүүдө юридикалык жардам көрсөтүү;
 • Көзөмөл органдары тарабынан текшерүү учурунда уюмдун кызыкчылыгын билдирип, инспекторлордун корутундуларынын негиздүүлүгүн, тууралыгын, текшерүүлөрдүн жыйынтыктарынын аткарылышынын тууралыгын аныктайт.

 

 

Көндүмдөрү:

 

 • Жарандык, кылмыш, финансылык, эмгек жана административдик укук тармагында билимдүү болуу;
 • мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана мыйзамдагы өзгөрүүлөрдү көзөмөлдөй билүү, аларды иш жүзүндө колдонуу;
 • мамлекеттик жана расмий тилдерде чыгып сөз сүйлөө жана ишкердик кат алышуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

Адис – 1 штаттык бирдик.

 Кенже кызмат орду (М-Б)

 

Административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

–    Экономика жана башкаруу,  архитектура жана курулуш, айыл чарбасы, транспорттук техника жана технология, эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар, социалдык илимдер, гуманитардык илимдер, автоматташтыруу жана башкаруу, энергетика жана электротехника, геодезия жана жерге жайгаштыруу багытындагы жогорку кесиптик же болбосо орто кесиптик билим.

 

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • Иш стажына талаптар коюлбайт.

 

           —  негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө

билүү:

 

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 

 

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

 

-Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;

              —Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “ Кыргыз Республикасынын улуттук архивдик фонду жөнүндө” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын  “ Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби

жөнүндөгү” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген  “Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү  нускамасы”.

 

Билгичтиги:

 

-маалыматты жыйноо,талдоо , системалаштыруу жана жалпылоо;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

-эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

Көндүмдөрү:

 • Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
 • Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

        Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди атайын папкага көктөп,  тапшыруу керек:

-өзүнүн арызы;

-резюме(электрондук почтаны көрсөтүү менен),өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты  көрсөтүү менен);

-нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин ( бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

-нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

-илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

-паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

 

        Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды сынакка катыштырууга жол берилбейт.

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди төмөндөгү дарекке Талас шаарынын мэриясынын расмий сайтына чыккан күндөн баштап 14 календарлык күндүн ичинде саат 9:00дон 17:30 га чейин тапшыруу керек.

 

Дареги:Талас шаары К.Нуржанов аллеясы №18

Байланыш телефондору:(03422) 5-34-10, 0701941994.