Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2февралындагыПЖN24«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын жана жергиликтүүөзалдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынынжанамуниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндө»Жарлыгына ылайык, Тогуз-Торо райондук мамлекеттик администрациясыадминистративдик мамлекеттик башкы, улук жана кенже кызмат орундарынакадрлар резервдерин түзүү үчүн ачык конкурс жарыялайт. КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:
1) Башкы кызмат орундары үчүн:
— тиешелүү багыттагы жогорку билим; — мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылданкемэмесже тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы. 2) Улук кызмат орундары үчүн:
— тиешелүү багыттагы жогорку билим; — мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылданкемэмесжана тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы. 3) Кенже кызмат орундары үчүн:
— тиешелүү багыттагы жогорку билим; — иш стажысына талап коюлбайт. КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮ:
1) Башкы кызмат орундары үчүн:
Жалпы мыйзамдар: – Кыргыз Республикасынын Конституциясы; – “Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети жөнүндө” Кыргыз РеспубликасынынКонституциялык мыйзамы; – Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси; – “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз РеспубликасынынМыйзамы; – “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”КыргызРеспубликасынын Мыйзамы; – “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”КыргызРеспубликасынын Мыйзамы; – “Кызыкчылардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; – “ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүүөзалдынчабашкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”КыргызРеспубликасынын Мыйзамы; – “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы№120токтомуменен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнчатиптүүнускамасы;
2) Улук кызмат орундары үчүн:
Жалпы мыйзамдар: – Кыргыз Республикасынын Конституциясы; – “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз РеспубликасынынМыйзамы; – “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”КыргызРеспубликасынын Мыйзамы; – “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”КыргызРеспубликасынын Мыйзамы;
– “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы№120токтомуменен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнчатиптүүнускамасы. 3) Кенже кызмат орундары үчүн:
Жалпы мыйзамдар: — Кыргыз Республикасынын Конституциясы; – “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”КыргызРеспубликасынын Мыйзамын; – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы№120токтомуменен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнчатиптүүнускамасы. КОНКУРСКА КАТЫШУУ ҮЧҮН КЕРЕКТҮҮ ДОКУМЕНТТЕР(АТАЙЫНПАПКАДА ТИРКЕЛГЕН): – өзүнүн арызы; – резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугубар, жежок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен); – нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жанакошумчабилимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү; – нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесининкөчүрмөсү (иш стажы бар болсо); – илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердинкөчүрмөлөрү; – паспорттун көчүрмөсү. Документтер жарыя чыккан күндөн тартып 10 календарлык күн ичинде кабылалынат. Иш убактысы саат 08.30дан 18.00го чейин. Квалификациялык талаптарга жооп бергендер гана конкурска катышууга чакырылат. Дареги: Тогуз-Торо району, Казарман айылы, Тоголок Молдо көчөсү №53, 2-кабат.Байланыш телефондор: 03738 50005, 0777 72-92-90