(Социалдык кызмат көрсөтүү бөлүмүнүн адиси)

 

Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу, педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

Жалпы Мыйзамдарды билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

Предметтик мыйзамдарды билүү

 1. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы; “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө” Мыйзамы.
 3. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик тили жөнүндө» Мыйзамы.

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди;

— билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө:

— көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:

– жеке арызын, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;

– паспорттун көчүрмөсүн;

– керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

Сынакка  катышуу үчүн бардык каалоочуларга жогоруда көрсөтүлгөн документтерди көктөмөгө көктөп, газетага чыккан күндөн баштап он  жумушчу  күндүн ичинде төмөнкү дарек боюнча тапшыруу керек: Ысык-Көл облусу, Түп району,Түп айылы, Элебаев  көчөсү  №62. Түп райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы.

Сурап билүү  тел.:(03945) 2-45-53

 

 

 

Тюпское районное управление  труда, социального обеспечения и миграции  объявляет открытый конкурс для зачисления в резерв кадров на младшую  группу административных должностей

 

(Специалист отдела предоставления социальных услуг)

 

Общие квалификационные требования к младшей группе административной государственной  гражданской должности:

–высшее образование по направлениям: гуманитарные, социальные, естественные  и технические науки, педагогика, экономика и управление ;
– без предъявления требований к стажу работы.

Знание общего законодательства:

 1. l) Конституция Кыргызской Республики;
  2) Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
  3) Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.

Знание предметного законодательства:
1) Закон Кыргызской Республики «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республике»
2) Закон Кыргызской Республики “О государственном языке”;

3) Семейный кодекс Кыргызской Республики
Знание:

– владение государственным и официальным языком в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;

– владение компьютерной грамотностью и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.

– создания и работа с файлами и папками (переименовывать, копировать, перемещать, удалять и восстанавливать);

– работа с тестовыми, графическими и табличными редакторами.

– представлять данные в виде таблиц, диаграмм и графиков.

Умения:

 • качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;
 • качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

– эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

 • рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан.
 • работать в команде.

Навыки:

 • работа с нормативными правовыми актами и применения их на практике;
 • владения компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
– личное заявление; личный листок по учету кадров; резюме (с указанием электронной почты);  автобиография (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);
– копии документов, подтверждающих основное и дополнительное образование (при наличии), заверенные нотариально или по последнему месту работы;
– копия трудовой книжки (при наличии стажа работы), заверенная нотариально или по последнему месту работы;
– копии документов о присвоении ученой степени и ученого звания (при наличии);
– копия паспорта (оригинал предъявляется по прибытии на конкурс).

 

Срок приема документов: в течении 10 календарных дней  со дня опубликования объявления. 

Документы, подшитые в скоросшиватель, в твердом варианте принимаются в Тюпском районном управлении труда, социального обеспечения и миграции по адресу с. Тюп ул. Элебаева №62,  с 8:30 до 17:30 часов, в течении 10 рабочих дней.  За дополнительной информацией обращаться по телефону (03945) 2-45-53

 

ВНИМАНИЕ: Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.