Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясы мамлекеттик жарандык кызматтын кенже, улук административдик кызмат орундарына кадрлардын резервине кирүү үчүн ачык сынак жарыялайт

Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна жалпы квалификациялык талаптар:

Улук административдик кызмат орундарынын топтору үчүн:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Кенже административдик кызмат орундарынын тобу үчүн:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн
• Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
• Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктыларды билүү (Word, Excel, «TOKTOM Mamleket Pro» маалыматтык-укуктук системасы).

Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билим деңгээли:
— медицина, химия жана биология боюнча жогорку адистик билими;
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик же муниципалдык кызмат орундарында бир жылдан кем эмес иш стажы;
— үч жылдан кем эмес илимий-педагогикалык стажы болушу керек.
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
1) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 2-сентябрындагы Жарлыгы ПЖ № 377 жана 2022-жылдын 18-январындагы ПЖ №12 Жарлыгы менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясы жөнүндө», «Окумуштуулук даражаларды берүүнүн тартиби жөнүндө», «Окумуштуулук наамдардарды ыйгаруунун тартиби жөнүндө», «Диссертациялык кеңештер жөнүндө», «Эксперттик кеңештер жөнүндө» жоболорун;
Билгичтиги:
— маалыматтарды чогултуу жана анализдөө;
— аналитикалык документтерди даярдай билүүсү;
— тиешелүү жаатта атамекендик жана чет элдик тажрыйбаларды анализдей билүүсү жана аны иш жүзүндө колдоно билиши;
— кесиптештери менен эффективдүү кызматташа алышы;
— иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзө алышы;
— жаңы эмгек шарттарына көнө билиши.

Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— медицина, химия, биология, айыл чарба жана агрария боюнча жогорку адистик билими;
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— стаж жана иш тажрыйбага талаптарсыз.
3. Кесиптик компетенциялар:

Билүү:
1) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 18-январындагы ПЖ №12 Жарлыгы менен бекитилген «Окумуштуулук даражаларды берүүнүн тартиби жөнүндө», «Окумуштуулук наамдардарды ыйгаруунун тартиби жөнүндө», «Диссертациялык кеңештер жөнүндө», «Эксперттик кеңештер жөнүндө» жоболорун.
Билгичтиги:
— Жогоруда турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тийиштүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажырыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык ишинде колдлнуу;
— кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду даярдоо;
— командада иш алып баруу.

Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билим деңгээли:
— гуманитариялык, экномикалык башкаруу, педагогикалык билим жана социалдык илимдери боюнча жогорку адистик билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— стаж жана иш тажрыйбага талаптарсыз.
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
1) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 18-январындагы ПЖ №12 Жарлыгы менен бекитилген «Окумуштуулук даражаларды берүүнүн тартиби жөнүндө», «Окумуштуулук наамдардарды ыйгаруунун тартиби жөнүндө», «Диссертациялык кеңештер жөнүндө», «Эксперттик кеңештер жөнүндө» жоболорун.
Билгичтиги:
— Жогоруда турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тийиштүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажырыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык ишинде колдлнуу;
— кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду даярдоо;
— командада иш алып баруу.

Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— гуманитардык, экномика жана башкаруу, педагогикалык билим жана социалдык илимдери боюнча жогорку адистик билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— стаж жана иш тажрыйбага талаптарсыз.
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
2) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 18-январындагы ПЖ №12 Жарлыгы менен бекитилген «Окумуштуулук даражаларды берүүнүн тартиби жөнүндө», «Окумуштуулук наамдардарды ыйгаруунун тартиби жөнүндө», «Диссертациялык кеңештер жөнүндө», «Эксперттик кеңештер жөнүндө» жоболорун.
Билгичтиги:
— Жогоруда турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тийиштүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажырыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык ишинде колдлнуу;
— кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду даярдоо;
— командада иш алып баруу.

Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— Инженериялык, механикалык, география, геология, минералогия ж.б. чектеш техникалык адистиктери боюнча жогорку адистик билими;
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— стаж жана иш тажрыйбага талаптарсыз.
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
1) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 18-январындагы ПЖ №12 Жарлыгы менен бекитилген «Окумуштуулук даражаларды берүүнүн тартиби жөнүндө», «Окумуштуулук наамдардарды ыйгаруунун тартиби жөнүндө», «Диссертациялык кеңештер жөнүндө», «Эксперттик кеңештер жөнүндө» жоболорун.
Билгичтиги:
— Жогоруда турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тийиштүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажырыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык ишинде колдлнуу;
— кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду даярдоо;
— командада иш алып баруу.

Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— Юридикалык жогорку адистик билими;
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— стаж жана иш тажрыйбага талаптарсыз.
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
1) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 18-январындагы ПЖ №12 Жарлыгы менен бекитилген «Окумуштуулук даражаларды берүүнүн тартиби жөнүндө», «Окумуштуулук наамдардарды ыйгаруунун тартиби жөнүндө», «Диссертациялык кеңештер жөнүндө», «Эксперттик кеңештер жөнүндө» жоболорун.
Билгичтиги:
— Жогоруда турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тийиштүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажырыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык ишинде колдлнуу;
— кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду даярдоо;
— командада иш алып баруу.

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди жөнөтүүгө тийиш:
1. жеке арыз, какдрларды эсепке алуу баракчасы, өмүр баян (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндөгү маалыматтарды көрсөтүү менен), резюме, фотосүрөт;
2. паспорттун көчүрмөсү;
3. тиешелүү адистик боюнча жогорку билимин, иш стажы жана квалификациясын аныктаган документтер (нотариалдык жактан же иштеген жери боюнча персоналдарды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин, жогорку билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө документтердин, окумуштуулук даражасы жана окумуштуулук наамы тууралу дипломдорунун көчүрмөсү);
4. сунуштама каттар кошумча тиркеме катары тиркелсе да болот;
жөнөткөн документтери жана маалыматтары белгиленген тартипке жооп бербеген жарандар конкурска катышпайт.

Документтерди жабык конвертте «Конкурс үчүн» деген жазуу менен Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясына 2022-жылдын 24 фералынан 7 март күндөрүндө, саат 18.00 чейин: Бишкек ш., Чуй проспекти 265 “А”, № 208 каб. дарегине жөнөтүлөт. Бардык суроолор боюнча 64-11-17 телефонуна кайрылууга болот.
Кошумча маалыматтар www.mkk.gov.kg, www.nakkr.kg сайттарына жүктөлгөн.