Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык улук жана кенже  муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарын ээлɵɵгɵ кадрлар резервине ачык сынак жарыялайт:

— компьютердик технологиялар боюнча адис

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

улук  кызмат ордунун кадрлар резервине төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим.

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

— төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзам актылары:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
 2. Кыргыз Республикасынын   “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;
 3. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамын;
 4. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамын;
 1. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенʏʏ жөнүндө” Мыйзамын;
 2. Кыргыз Республикасынын Ɵкмɵтʏнʏн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын   иш кагаздарын жʏргʏзʏʏ боюнча типтʏʏ нускама.

Ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

 • Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын ““Жер участокторун которуу (трансфармациялоо) жөнүндө”
 • Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамдарын билүүсү зарыл.

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

—  Кыргыз Республикасынын  “Бюджеттик  Кодекси”! 16.05.2019-жыл №59

—  “Бухгалтердик эсеп  жөнүндө  “ 29.04.2022-жылдагы Кыргыз Республикасынын

мыйзамы

—    Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” 2022-жылдын 14-апрели № 27  Мыйзамы

— билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

кенже  кызмат ордулардын кадрлар резервине төмөндөгү  квалификациялык талаптар белгиленет:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тиешелүү багыттагы  орто кесиптик билим.

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажга талап коюлбайт.

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

— төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзам актылары:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
 2. Кыргыз Республикасынын   “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;

Ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик админимтсрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары   жөнүндө” Мыйзамы
 • Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө” Мыйзамы
 • Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Мыйзамы

 

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

— билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

Сынакка катышуу үчүн тѳмѳндѳгү документтер талап кылынат:

-сынактын комиссиянын тѳрайымынын атына жазылган жеке арызы;

-резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

-нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

-нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

 

-кадрларды каттоо баракчасы;

-3х4 ѳлчѳмүндѳгү 4 даана сүрѳт;

-паспорттун кѳчүрмѳсү (оригиналы сынакка келген маалда кѳрсѳтүлѳт)

-жогорку же орто кесиптик билимин тастыктаган дипломдун кѳчүрмѳсү;

(нотариустан күбѳлѳндүрүлүшү керек)

-Мед. справка 086

-Электрондук дареги

Документтер массалык маалымат каражаттарына жарыяланган күндѳн тартып, 10 жумушчу күндүн ичинде Чоӊ-Сары-Ой айыл ѳкмѳтүнүн Ленин кѳчѳсү №28 дарегине кабыл алынат.

Байланыш телефондору (03943) 56-3-85, 0702105767

Конкурс ѳтѳ турчу күн талапкерлерге кошумча билдирилет.

Аткарган: Исанаева Назгʏл Элбаевна