Сузак райондук ветеринардык башкармалыгы ички резервке алууга кенже жана

улук, мамлекеттик жарандык административдик бош орун кызматарга сыноо жарыялайт.

1.Башкы инспектор- 1 шт. С-Б.

1.1.Кесиптик билим деңгээли:

— Жогорку ветеринардык врач.

1.2.Эмгек стажы жана иш тажырыйбасы:

-Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же

тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

1.3.Кесиптик компетенциялар:

— Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндөгү” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндөгү” мыйзамы,

-Кыргыз Республикасынын “Субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө”

мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарларды жана азык түлүктөрдү идентификациялоо

жөнүндө” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жыл 29-январь№56 токтому;

-Пландуу текшерүүлөрдү жүргүзүүдө тобокелдикти баалоо критерийлер жөнүндө Жобо

жогорку эпидемиялоогиялык тобокелдик объктердеги ишкердикти субъкторлорун 2011-

жыл 26-октябрь № 679-Токтому.

— Кыргыз Республикасынын “Ветеринардык-санитардык талаптарды” бекитүү жөнүндөгү

2015-жыл 18-июнь №377-токтому.

-ЕАЭБтин Бажы союзунун Техникалык регламенттери жөнүңдө токтому.

1.4.Акылдуулук:

-Ишти стратегиялык пландаштыруу жана аны чечүүгө жаңы ыкмаларды колдонуу, пайда

болгон көйгөйлөргө;

-чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн идөө коюлган

милдеттерге;

-Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу, ведомостволор

аралык өз ара аракеттенүү.

1.5.Ишкердик жазуу көндүмдөрү:

-Белгилүү бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, жаңы болгон көйгөйлөрдү чечүү

ыкмалары;

— ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди,жолугушуларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү.

-компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.

  1. Улук инспектор-3 шт. (М-А) Инспектор-1 шт. (М-Б).

2.1.Кесиптик билим деңгээли:

— Жогорку кесиптик билим берүү “Айыл чарба боюнча” ветеринардык врач.

2.2.Эмгек стажы жана иш тажырыйбасы: Талап кылынбайт.

2.3.Кесиптик компетенциялар:

— Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндөгү” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндөгү” мыйзамы,

-Кыргыз Республикасынын “Субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө”

мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарларды жана азык түлүктөрдү идентификациялоо

жөнүндө” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жыл 29-январь№56 токтому;

-Пландуу текшерүүлөрдү жүргүзүүдө тобокелдикти баалоо критерийлер жөнүндө Жобо

жогорку эпидемиялоогиялык тобокелдик объктердеги ишкердикти субъкторлорун 2011-

жыл 26-октябрь № 679-Токтому.

2.4.Акылдуулук:

-Ишти стратегиялык пландаштыруу жана аны чечүүгө жаңы ыкмаларды колдонуу, пайда

болгон көйгөйлөргө;

-чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн идөө коюлган

милдеттерге;

-Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу, ведомостволор

аралык өз ара аракеттенүү.

2.5.Ишкердик жазуу көндүмдөрү:

-Белгилүү бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, жаңы болгон көйгөйлөрдү чечүү

ыкмалары;

— ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди,жолугушуларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү.

-компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.

4.Адис (М-Б)

4.1.Кесиптик билим деңгээли: Ар кандай профилдеги жогорку кесиптик билим;

4.2.Эмгек стажы жана иш тажырыйбасы: Эмгек стажы талап кылынбайт

4.3.Кесиптик компетенциялар:

— Кыргыз Республикасынын “Улуттук Архив фонду” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик Тил жөнүндө” мыйзамы;

4.4.Акылдуулук:

-Чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу, коюлган милдеттерге мүмкүнчүлүктөрүн

издөө.

-Өз ишин натыйжалуу пландаштыруу.

3.5.Ишкердик жазуу көндүмдөрү:

-Белгилүү бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, жаңы болгон көйгөйлөрдү чечүү

ыкмалары;

— ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди,жолугушуларды өткөрүүнүн ыкмалары.

-компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.

5.Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат.

  1. Арыз.

2.Дипломдун көчүрмөсү, нотариус тарабынан өткөрүлгөн.

3.Паспорттун көчүрмөсү.

4.Сүрөт 3х4=4 даана.

5.Таржымал (Резюме)

6.Өмүр баяны.

7.Ден соолугу боюнча медициналык тактама.

8.Эмгек китепчесинин көчүрмөсү, нотариус тарабынан өткөрүлгөн.

Документтерди кабыл алуу: 10 календардык иш куну, 2022-жылдын 30-июлуна чейин

Дареги: Сузак айылы Октябрь көчөсү 26. Сузак райондук башкармалыгынын кадр

бөлүмүнө кайрылыңыздар. Байланыш тел. (03748)5-01-79. Факс (03748)5-01-79.

Электрондук адрес. Vet.suzak@mail.ru