This post is also available in: Russian Kyrgyz

Жобо

Улуттук кадрлар резервин жана Ички кадрлар резервин түзүүнүн тартиби жөнүндө

Онлайн көрсөтүүсү

Аӊгемелешүүнүн онлайн форматындагы көрсөтүүсү

Резервисттер

Улуттук кадрлар резервиндеги резервистердин тизмеси

Мамлекеттик тапшырык

Мамлекеттик тапшырык тууралуу маалыматтар

Узак мөөнөттөгү курстар

Чет өлкөдө кыска мөөнөттө окутуучу курстар

Кыска мөөнөттөгү курстар

Кыска мөөнөттөгү курстар тууралуу маалыматтар

Коррупцияга каршы күрөшүүдөгү чаралар

Коррупцияга каршы күрөшүүдөгү көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалыматтар

Ченемдик база

Коррупцияга каршы күрөшүүдөгү ченемдик укуктук актылар

РЕЕСТР

Жарандык жана муниципалдык кызматтан терс негизинде жумуштан бошотулгандардын реестри

Конституция

Кыргыз Республикасынын Конституциясы

Ченемдик укуктук база

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук базасы

Жаӊылыктар