Рубрика: Мамлекеттик органдарынын борбордук аппараты Бишкек ш.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги мамлекеттик кызматтын башкы, улук жана кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө кадрлар резервине конкурс…

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматы

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматынын кадрлар резервине кирүү үчүн мамлекеттик административдик кызмат орундарынын башкы, улук жана кенже…

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Балык чарба департаменти

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Балык чарба департаменти мамлекеттик кызматтын кенже, улук жана башкы административдик кызмат орундарына кадрлардын резервине киргизүү үчүн ачык сынак жарыялайт Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын…

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча кызматы

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча кызматы Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кадрлар резервине киргизүү үчүн кенже топтогу административдик мамлекеттик жарандык кызматынын…

Кыргыз Республикасынын Жогорку соту

Кыргыз Республикасынын Жогорку соту мамлекеттик жарандык кызматынын кадрлар резервине  улук топтогу административдик кызмат ордундарына киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек Улук…

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызматы  кадрлар резервине киргизүү үчүн башкы, улук жана кенже топтогу административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына конкурс жарыялайт Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна…

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча капиталдык курулуш департаменти

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүнүдө” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы УП № 24 «Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана…

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Өрттү көзөмөлдөө боюнча кызматы

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү…

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин борбордук аппаратынын кадрлар резервине кирүү үчүн мамлекеттик административдик кызмат орундарынын улук жана кенже тобуна…

Билим берүү жана илим министрлиги

1. Мамлекеттик органдын аталышы жана юридикалык дареги Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү №257.          Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги башкы, улук жана…

Сиз өткөрүп жибердиңиз