Муниципиалдык менчикти эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө Жобо