Кудайберген Базарбаевдин көрсөтмөсүнүн негизинде кызматкерлер облустарда
Агенттиктин кызматкерлери Джээнбаев Б.К., Кожомбердиев З.Т. Жолдошева Э.Ж. тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратында пландан тышкаркы мониторинг жүргүзүлдү.
Б.К. Джээнбаев тарабынан Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн тиешелүү кызматкерлерине, Мамлекеттик кызматтагы тыюу салуу, чектөө, талап түрүндөгү туюндурулган мыйзамдык белгиленген эрежелер боюнча маалыматтар берилип, коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоого багытталган иш-аракеттеринин активдүүлүгүн жасоодон баш тартуу же аракетсиздикке жол бербөө түрүндөгү белгиленген көрсөтмөлөрдү так сактоонун милдеттери түшүндүрүүлөр берилди.