2023-жылдын жыйынтыгы менен республика боюнча «Санарип аймак» системасына 800 минден ашуун жашоочулар катталып, учурда жалпы саны – 5 606 140 (81%) түзөт.
Ошондой эле, «Санарип Аймак» системасынын «Муниципалдык менчиктин бирдиктүү реестри» модулу иштелип чыгып, 14 ЖӨБ органында пилоттук режимде ишке киргизилген.