Сокулук райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы
“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз
Республикасынын Мыйзамына ылайык улук жана кенже административдик мамлекеттик
кызмат орундарына кадырлардын резервине киргизүү үчүн сынак жарыялайт.
Улук топ:
Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим; ryманитардык илимдер, социалдык илимдер,
экономика жана башкаруу, педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер,
техникалык илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалппысынан
l жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөrү иш стажы 3 жылдан
кем эмес,
Кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү.
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле
тиешелүү кызмат орду боюнча иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
l. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын
кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат
жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын «Ченемдик укуктук актылары
жөнүндө» Мыйзамы;
5. Кыргыз Ресrryбликасьiнын “Коррупцияга каршы аракеттенүү
жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Ресгryбликасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-
мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш
кагаздарын жүрrүзүү боюнча типтүү нускама;
7. Кыргыз Республикасынын «Калкты иш менен камсыз кылyуга
көмөктөшүү жөнүндө» Мыйзамы;
8. Кыргыз Ресгryбликасынын «Кыргыз Республикасына көчүп
келүүчү этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер
жөнүндө» Мыйзамы;
9. Кыргыз Реслубликасынын “Чет өлкөлүк граждандардын
Кыргыз Республикасындагы укуктук абалы жөнүндө” Мыйзамы;
l0. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө”
Мыйзамы;
11. Кыргыз Республикасынын «Чет өлкөлөрдөrү мекендештерди
колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери жөнүндө» Мыйзамы;
12. Кыргыз Республикасынын “Адамдарды сатуунун алдын aлyy
жана ага каршы күрөшүү” Мыйзамы.
кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө
мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;
— билгичтиги:
маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
аналитикалык документгерди даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны
талдоо жана практикада колдонуу;
кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
эмгектин жаңы шарттарына адаптациялапryу;
-көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын,зарыл болгон программалык продуктуларды
колдоно билүү.
Кенже топ:
Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим; ryманитардык илимдер, социалдык илимдер,
экономика жана башкаруу, педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер,
техникалык илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талаптарды койбостон;
Кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү.
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле
тиешелүү кызмат орду боюнча иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
1, Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат
жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
З. Кыргыз Ресгryбликасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-
мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш
кагаздарын жүрrүзүү боюнча типтүү нускама;
4. Кыргыз Республикасынын “Калкты иш менен камсыз кылyуга
Көмөктөшүү жөнүндө» Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын
кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө”
Мыйзамы.
кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө
мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билуу;
— билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди , маалыматтарды, суроо талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны
практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө:
-көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
Компьютердик жана уюштуруу техникасын,зарыл болгон программалык продуктуларды
колдоно билүү.
Документтер кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып 10 жумуш күндүн ичинде,
(13.10.2023ж.баштап 26.10.2023ж. чейин) кабыл алынат.
Дареги: Шопоков ш., Машиностроительная көч. 1у/2.
Сурап билүү телофону: 5-80-39