Күн-Чыгыш айыл өкмөтүнүн башкы кызмат ордундарына коюлуучу квалификациялык талаптар (Б-А, Б-Б) (2 штаттык бирдик)

1) кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку билим

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы;

 

Күн-Чыгыш айыл өкмөтүнүн башкы кызмат ордундарына коюлуучу квалификациялык айыл өкмөтүнүн улук кызмат (экономикалык блок) ордундарына  коюлуучу квалификациялык  талаптар (У-А,У-Б) (3 штаттык бирдик)

1) кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку билим;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 

   Күн-Чыгыш айыл өкмөтүнүн улук кызмат (жер адис жана айыл чарба, гуманитардык блок )  ордундарына  коюлуучу квалификациялык  талаптар (У-Б) (2 штаттык бирдик)

1) кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку билим;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 

Күн-Чыгыш  айыл өкмөтүнүн кенже кызмат (экономикалык блок) ордундарына коюлуучу квалификациялык талаптар (К-А)   (3 штаттык бирдик)

1) кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тиешелүү багыттагы орто кесиптик билим

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

Күн-Чыгыш айыл өкмөтүнүн кенже кызмат (гуманитардык блок) ордундарына коюлуучу квалификациялык талаптар (К-А, К-Б, М-Б)  (8 штаттык бирдик)

1) кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тиешелүү багыттагы орто кесиптик билим

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

Сынакка катышуу үчүн тɵмɵндɵгү документтер талап кылынат:

-конкурстук комиссиянын тɵрагасынын атына жазылган жеке арызы;

-кадырларды каттоо баракчасы;

-3х4 ɵлчɵмүндɵгү 4 даана сүрɵт;

-паспорттун кɵчүрмɵсү (туп нускасы сынакка келгенде кɵрсɵтүлɵт);

— билими (нотариустан күбɵлɵндүрүлүшү керек)-эмгек китепчеси (нотариустан же мурунку иштеген жеринен күбɵлɵндүрүлүшү керек);

 

Документтер массалык маалымат каражаттарына жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күнү Кун-чыгыш айыл өкмөтү,

 

 Боконбаев айылы, Базаров көчөсү №51 дарегинде кабыл алынат.

Ал эми конкурс өтүүчү күн талапкерлерге кошумча билдирилет.

Кошумча маалыматтарды алуу үчүн төмөндөгү телефондорго кайрылыӊыздар:

(03947) 91-9-18, 91-3-90 жана (0701) 98-19-75.