Чүй областынын Ысык-Ата районундагы  Сын-Таш айыл өкмөтү административдик муниципалдык кызмат орундарынын топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык сынак жарыялайт.

Административдик муниципалдык кызмат орундарына жалпы квалификациялык талаптар:

-Кыргыз Республикасынын жараны;

-соттолгон эмес;

-18 жашка толгон;

Айыл өкмөтүнүн жоопту катчысы  (башкы кызмат-Б-Б) (1шт.бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

—  тиешелүү багыттагы жогорку билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын  стажы жалпысынан 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү  иш стажы 5 беш жылдан кем эмес;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

 Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси; — «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы«Мамлекеттик  кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; -«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;- «Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик -укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

-Кыргыз Республикасынын “Аксакалдар соттору жөнүндө” Мыйзамын;

-Кыргыз Республикасынын “Тынч чогулуштар жөнүндө” Мыйзамын;

-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын;

-Кыргыз Республикасынын  “Жергиликтүү  кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамын;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы ПЖ №308 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө” Жобосу;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын  2-февралындагы  ПЖ №24 Жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” Жобосу;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын  2-февралындагы  ПЖ №25 Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” Жобосу;

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар:

Финансылык экономикалык бөлүмүнүн башчысы (Улук кызмат-У-А),

(1 штаттык бирдик ):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку билим

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын стажы жалпысынан и 1 жылдан кем  эмес же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы  3 жылдан кем эмес;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

          Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы:

— «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

Ошондой эле  тиешелүү кызмат орду  боюнча иш  чөйрөнү регламентөөчү мыйзамдарды;

— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

— “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамы;

— “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Башкы адис –  чыгашалар боюнча боюнча,  (улук-кызмат У-Б) (1 шт.бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку билим

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын стажы жалпысынан и 1 жылдан кем  эмес же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы  3 жылдан кем эмес;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

          Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

Ошондой эле  тиешелүү кызмат орду  боюнча иш  чөйрөнү регламентөөчү мыйзамдарды;

— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

— “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамы;

— “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Башкы адис-кирешелер салык боюнча (Улук кызмат-У-Б) (2 штаттык бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку билим

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын стажы жалпысынан и 1 жылдан кем  эмес же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы  3 жылдан кем эмес;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

          Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

ошондой эле  тиешелүү кызмат орду  боюнча иш  чөйрөнү регламентөөчү мыйзамдарды;

—  Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;

—  Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодекси;

—  Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;

Башкы адис  жерге жайгаштыруу, муниципалдык менчик, өзгөчө кырдаал жана айыл чарбасы  боюнча (Улук кызмат-У-Б),(1 штаттык бирдик)

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку билим

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын стажы жалпысынан и 1 жылдан кем  эмес же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы  3 жылдан кем эмес;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

          Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын,

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

ошондой эле  тиешелүү кызмат орду  боюнча иш  чөйрөнү регламентөөчү мыйзамдарды;

  • Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;

—     Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;

—     Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси:

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар: (Кенже  кызмат, К-А)

Жетектөөчү адис –экономист-статист (1 штатык бирдик)

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

—  тиешелүү  багыттагы жогорку кесиптик  билим же тиешелүү багыттагы  орто кесиптик билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— «Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

  • ошондой эле тиешелүү кызмат орду  боюнча   иш чөйрөнү  регламентөөчү  мыйзамдарды
  • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик статистика жөнүндө”

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

Жетектөөчү  адис – сатып алуулар боюнча (Кенже  кызмат,

К-А)   (1 шт.бирдик)

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

—  —  тиешелүү  багыттагы жогорку кесиптик  билим же тиешелүү багыттагы  орто кесиптик билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

          Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

Ошондой эле  тиешелүү кызмат орду  боюнча иш  чөйрөнү регламентөөчү мыйзамдарды;

— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

— “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамы;

— “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Жетектөөчү адис-социалдык маселелер боюнча  (Кенже кызмат, К-А)  (1штаттык бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

—  тиешелүү  багыттагы жогорку кесиптик  билим же тиешелүү багыттагы  орто кесиптик билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— «Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

ошондой эле  тиешелүү кызмат орду  боюнча   иш чөйрөнү  регламентөөчү  мыйзамдарды;

  • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.
  • Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;

Адис  – инвестицияларды тартуу боюнча (Кенже  кызмат, К-Б) (1 штаттык бирдик)

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

—  тиешелүү  багыттагы жогорку кесиптик  билим же тиешелүү багыттагы  орто кесиптик билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— «Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

ошондой эле  тиешелүү кызмат орду  боюнча   иш чөйрөнү  регламентөөчү  мыйзамдарды;

— Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

Адис  – Муниципалдык менчик жана турак-жай боюнча (Кенже кызмат К-Б)   (1 штаттык бирдик)

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

—  тиешелүү  багыттагы жогорку кесиптик  билим же тиешелүү багыттагы  орто кесиптик билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— «Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

ошондой эле  тиешелүү кызмат орду  боюнча   иш чөйрөнү  регламентөөчү  мыйзамдарды;

-«Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» ;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

Адис-аскердик-эсепке алуу столунун инспектору (Кенже кызмат К-Б), (2 штаттык бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

—  тиешелүү  багыттагы жогорку кесиптик  билим же тиешелүү багыттагы  орто кесиптик билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— «Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

ошондой эле  тиешелүү кызмат орду  боюнча   иш чөйрөнү  регламентөөчү мыйзамдарды:

  • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө”;
  • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди жарыя чыккандан тартып, 10 (он) жумушчу күн ичинде төмөнкү дарек боюнча тапшыруу керек:

Ысык-Ата району Тельман айылы Школьная көчөсү №32 (Айыл өкмөтүнүн имараты). Тел.: 0702-82-15-76