Шопоков шаарынын мэриясы, административдик муниципалдык кызмат орундары боюнча ачык конкурс жарыялайт:

Муниципалдык административдик кызмат орундарынын топторуна типтүү квалификациялык талаптарынын жалпы жобосу

 1. Кызматчы төмөнкү талаптарга ылайык келүүгө тийиш:
 • Кыргыз Республикасынын жараны;
 • соттуулугу жок;
 • 18 жаштан кем эмес.

Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети жөнүндө» конституциялык Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
 4. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби  жөнүндө»  Мыйзамы;
 5. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана  муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
 6. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укутук актылары  жөнүндө» Мыйзамы;
 7. Кыргыз Республикасынын «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө»   Мыйзамы;
 8. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик  органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү   жөнүндө» Мыйзамы;
 9. Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
 10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120  токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама».

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана  муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби   жөнүндө»  Мыйзамы;
 4. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик  укутук актылары  жөнүндө» Мыйзамы;
 5. Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
 6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы
  № 120  токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча» типтүү нускама.

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана   муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөндөгү типтүү квалификациалык талаптар белгиленет

Аппарат жетекчи  (Б-Б)-1 шт.бирдик

 1. Кесиптик билим деңгээли:
 • жогорку кесиптик билими;
 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

1) Кыргыз Республикасынын  «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамы;

2) Кыргыз Республикасынын Президентинин «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндө» Жарлыгы;

3)      Кыргыз Республикасынын Президентинин «Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө»2022-жылдын 2-февралындагы №25 Жарлыгы;

4)   Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 2003-жылдын 24-июлундагы  «Эмгек китепчесинин формасы, эмгек китепчесинин тиркемесинин формасы, эмгек китепчесинин тиркемесинин формасы жана эмгек китепчелерин жүргүзүүнүн тартибин бекитүү жѳнүдѳ» №462 токтому;

5) Кыргыз Республикасынын Президентинин «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө» 2022-жылдын 24-февралындагы №61 Жарлыгы

  Билгичтиги:

-өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;

           — иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

          — түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

— кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

— коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктердү издөө;

— өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;

— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

— чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу

       Көндүмдөрү:                                                                                   

           аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

          — түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

          — маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин. кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдыңда сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөндөгү типтүү квалификациалык талаптар белгиленет

Финансы- экономикалык бөлүмүнүн башчысы (У-А) – 1 шт.бирдик

 1. Кесиптик билим деңгээли:
 • төмөнкү чөйрөлөрдөгү жогорку кесиптик билими: Экономика жана финансы багытында, салык жана салык салуу.
 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 1. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодекси;
 1. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатуулар жѳнүндѳ» Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жѳнүндѳ»   Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 25 Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө ЖОБО»
 4. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодекси;
 5. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатуулар жѳнүндѳ» Мыйзамы;
 6. Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жѳнүндѳ»   Мыйзамы;
 7. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 25 Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө ЖОБО»

Билгичтиги:

— өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

— эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

— Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Чыгаша боюнча башкы адис (У-Б) – 1 шт.бирдик

1.Кесиптик билим деңгээли:

 • кесиптик багыты боюнча жогорку билим
 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 1. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Мыйзамы;
 2. “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы

Билгичтиги:

 • өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;
 • маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Киреше  боюнча башкы адис (У-Б) – 1 шт.бирдик

1.Кесиптик билим деңгээли:

 • кесиптик багыты боюнча жогорку билим
 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 1. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Мыйзамы;
 2. “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын «Салыктык эмес кирешелер жѳнүндѳ» Кодекси;

Билгичтиги:

 • өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;
 • маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Социалдык маселелер жана мамлекеттик тил боюнча башкы адис (Улук кызмат С-Б)

 1. Кесиптик билим деңгээли:
 • төмөнкү чөйрөлөрдөгү жогорку кесиптик билими: муниципалдык кызматчылар үчүн тиешелүү адистик (багыт) боюнча жогорку билим (гуманитардык, социалдык, мамлекеттик муниципалдык башкаруу багыттары боюнча жогорку билим).
 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 1. 1. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамы;
 3. “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө” мыйзамы;
 4. КР “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” мыйзамы.

Билгичтиги:

 • өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;
 • маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Жер маселеси боюнча башкы адис (У-Б) – 1 шт.бирдик

1.Кесиптик билим деңгээли:

— төмөнкү чөйрөлөрдөгү жогорку кесиптик билими: геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш,  жер таануу (почвоведение), топурак таануу, агрономия, агрохимия жана агротопурак таануу, картография, юриспруденция

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 • Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Жайыттар жөнүндө», «Кыргыз Республикасында жекече турак жай курулушу жөнүндө», «Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү Жобо

Билгичтиги:

 • өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;
 • маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

Мамлекеттик сатып алуулар, инвестиция тартуу, жаштар саясаты жана спорт боюнча башкы адис (У-Б) – 1 шт.бирдик

1.Кесиптик билим деңгээли:

 • кесиптик багыты боюнча жогорку билим
 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 1. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Мыйзамы;
 2. “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

Билгичтиги:

 • өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;
 • маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөндөгү типтүү квалификациалык талаптар белгиленет

Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча жетектөөчү адис, аскердик каттоо столунун инспектору ( К-Б) -1 шт.бирдик

 1. Кесиптик билим деңгээли:

-жогорку кесиптик же болбосо орто кесиптик билими
2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

-кенже кызмат орундары — иш стажына талаптар коюлбай

 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 1. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»  Мыйзамы;

Билгичтиги:

 • өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;
 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
 • командада иштөө:

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Чыгымдар боюнча жетектөөчү адис ( К-А) – 1 шт.бирдик

1) Кесиптик билим деңгээли:

-төмөнкү чөйрөлөрдөгү жогорку кесиптик же болбосо орто кесиптик билими:  Экономика жана башкаруу, финансы, салык жана салык салуу багытындагы

2) Стажы жана иш тажрыйбасы:

—  иш стажына талаптар коюлбайт

 • Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 1. Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жѳнүндѳ»   Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатуулар жѳнүндѳ» Мыйзамы;

өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн  мамлекеттик тилди билүү;

 Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;
 • командада иштөө:

        Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Социалдык коргоо жана укуктук маселелер боюнча жетектөөчү адис  ( К-Б) – 1 шт.бирдик

   Кесиптик билим деңгээли:

-төмөнкү чөйрөлөрдөгү жогорку кесиптик же болбосо орто кесиптик билими:  Экономика жана башкаруу, финансы, юриспруденция, салык жана салык салуу багытындагы

2) Стажы жана иш тажрыйбасы:

—  иш стажына талаптар коюлбайт

 • Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 • Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жөлөк пулдар жѳнүндѳ» мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Балдар жѳнүндѳ» мыйзамы;

 Билгичтиги:

 • өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;
 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
 • командада иштөө:

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Экономика жана статистика боюнча жетектөөчү адис (Кенже кызмат ( К-Б) – 1 шт.бирдик

1) Кесиптик билим деңгээли:

-төмөнкү чөйрөлөрдөгү жогорку кесиптик же болбосо орто кесиптик билими:  Экономика жана башкаруу, финансы, салык жана салык салуу багытындагы

2) Стажы жана иш тажрыйбасы:

—  иш стажына талаптар коюлбайт

 • Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 1. Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жѳнүндѳ»   Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатуулар жѳнүндѳ» Мыйзамы; өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;

 Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;
 • командада иштөө:

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Муниципалдык менчик, турак-жай коммуналдык чарба жана өзгөчө кырдаалдар боюнча адис (Кенже кызмат М-Б)

 • кесиптик билимдин деңгээли:
 • муниципалдык кызматчылар үчүн тиешелүү адистик (багыт) боюнча жогорку билим (геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, топурак таануу, картография, агрономия, айыл чарба, зоотехника, юриспруденция, экономикалык, гуманитардык, социалдык, мамлекеттик муниципалдык башкаруу багыттары боюнча жогорку билим же орто кесиптик билим).
 • иш стажысына талаптар коюлбайт.

 Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;
 • командада иштөө:

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Уюштуруу жана маалымат боюнча адиси (Кенже кызмат М-Б)

 • кесиптик билимдин деңгээли:
 • муниципалдык кызматчылар үчүн тиешелүү адистик (багыт) боюнча жогорку билим (экономикалык, гуманитардык, социалдык, мамлекеттик муниципалдык башкаруу багыттары боюнча жогорку билим же орто кесиптик билим).
 • иш стажысына талаптар коюлбайт.

 Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;
 • командада иштөө:

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Катышуу үчүн төмөнкүдөй документтер тапшырылат, алар милдеттүү түрдө (Дело №) төмөнкү ырааттуулукта берилет:

 • муниципалдык кызматтын тобун көрсөтүү менен жеке арыз;
 • резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), резюме (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
 • нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү;
 • нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы болгондо);
 • илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);
 • паспорттун көчүрмөсү.

Сынакка катышуу үчүн бардык талапкерлер документтерин өз убагында тапшырышы керек

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди 2023-жылдын           25-июлунан 9-августуна чейин саат 9-00 дан  17:00 гө чейин тапшыруу керек.

Дареги: Чүй облусу, Сокулук району, Шопоков шаары, Ленин көчөсү №21, Шопоков шаарынын мэриясынын административдик  имараты.

Телефон: (03134) 5-84-30