Чүй районундагы Бурана айыл өкмөтү
Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын негизинде башкы,улук
жана кенже кызмат орундарынын топторуна кадрлар резервине киргизүү
үчүн
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү
квалификациялык талаптарга шайкеш келиш керек :
1. Башкы административдик муниципалдык кызмат орундары учун жалпы
мыйзамдар:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын
Министирлер Кабинети жөнүндө»;
3. Кыргыз Республикасынын «Эмгек Кодекси»;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө»;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө»;
6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары жөнүндө»;
7. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө»;
8. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган
маалыматтарга жетүү жөнүндө»;
9. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен
бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
2. Улук административдик муниципалдык кызмат орундары учун жалпы
мыйзамдар:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө»;
3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө»;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары жөнүндө»;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен
бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
3. Кенже административдик муниципалдык кызмат орундары учун жалпы
мыйзамдарды:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамын;
Башкы кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар :
Башкы административдик муниципалдык кызмат орундары учун квалификациялык
талаптар:
1.Жооптуу катчы (Б-Б 1бирд.)
1).Кесиптик билимдин деңгээли:
— тийиштүү багыттагы жогорку билим
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же
тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес
иш стажы.
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
Эмгек кодекси,»Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» ,»Кыргыз
Республикасынын» ченемдик укуктук актылары, “ Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө»
«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө»
«Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө»,” Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама”
,»Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө»
“Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук
актыларын каттоонун тартиби жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу”
2. Айылдык кеңештин Жооптуу катчысы (Б-Б 1 бирд.)
1) кесиптик билимдин деңгээли:
— тийиштүү багыттагы жогорку билим;
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же
тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес иш стажы;
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамы, Кыргыз
Республикасынын “ченемдик укуктук актылары жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин
депутаттарынын статусу жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын “улуттук архив фонду
жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, Кыргыз
Республикасынын 2010-жылдын 25-мартындагы №184 токтому менен бекитилген
“Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик
укуктук актыларын каттоонун тартиби жөнүндө
ТИПТҮҮ ЖОБО”, “Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама”,
Улук кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (У-А), (У-Б)
3.Финансы- экономикалык бөлүмүнүн башчысы (У-А 1бирд.)
1).Кесиптик билимдин деңгээли:
— экономика жана финансы , салыктар боюнча багыттагы жогорку билим;
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же
тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
КР Бюджеттик кодексин, КР Салык кодексин, КР “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Мыйзамын,
КР “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамын, КР “салыктык эмес кирешелер
жөнүндө” Кодекс , КР “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтуу өз
алдынча башкаруу жөнүндө”, “Инвестициялар жөнүндө” Мыйзамын КР “Мамлекеттик сатып
алуулар жонундо “ Мыйзамы
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды
колдоно билүү.
4).Эсептик бухгалтер-инвестиция тартуу жана мамлекеттик сатып алуу боюнча башкы
адис (У-Б 1 бирд.)
1) кесиптик билимдин деңгээли:
— тийиштүү багыттагы жогорку билим;
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же
тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамы, Кыргыз
Республикасында инвестициялар жөнүндө мыйзамы, Кыргыз Республикасынын бюджеттик
кодекси, Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Мыйзамы.
5.Жер ,коммуналдык -турак жай маселелери жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы
адис (У-Б 1бирд.)
1).Кесиптик билимдин деңгээли:
-геодезия жана жерге жайгаштыруу,архитектура жана курулуш, топурак
таануу,картография,агрономия,агрохимия жана топурак таануу,айыл
чарба,зоотехника,юриспруденция багыттары боюнча жогорку кесиптик билим.
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же
тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
КР “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтуу өз алдынча башкаруу
жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө», КР Жер кодексин, КР Турак-жай кодексин, КР “Мүлккө муниципалдык менчик
жөнүндө” Мыйзамын, “Айыл чарбасын өнүктүрүү” Мыйзамын, КР “Жайыттар жөнүндө”
Мыйзамын, КР “Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө” Мыйзамын., КР
“Жарандык коргонуу жонундогу” Мыйзамы,
6.Башкы адис – юрист (У-Б 1бирд.)
1).Кесиптик билимдин деңгээли:
юриспруденция багыты боюнча жогорку кесиптик билим.
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же
тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
КР “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтуу өз алдынча башкаруу
жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө», КР Жер Кодексин, КР Турак-жай кодексин, КР “Мүлккө муниципалдык менчик
жөнүндө” Мыйзамын, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
«Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө» Мыйзам ; «Коррупцияга каршы аракеттенүү
жөнүндө»;Мыйзам.
7. Экономист-статист (К-Б, 1бирд.)
1) кесиптик билимдин деңгээли:
— кенже кызмат орундары — муниципалдык кызматчылар үчүн тиешелүү адистик (багыт)
боюнча жогорку же болбосо орто кесиптик билим; (экономика жана
башкаруу,менеджмент,финансы,математика,статистика,мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу багыттары боюнча ).
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
КР “Расмий статистика жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын “Статистикалык
бирдиктеринин бирдиктүү мамлекеттик реестринин мамлекеттик органдардын ведомстволук
реестрлери менен өз ара аракеттенүүсү жөнүндө” Жобо, КР “Жергиликтүү мамлекеттик
администрация жана жергиликтуу өз алдынча башкаруу жөнүндө”,
Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн
• Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий
тилдерди билүү;
• Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктыларды билүү (Word,
Excel, САНАРИП, СЭД, маалыматтык-укуктук системасы).
Сынака катышуу үчүн төмөнкү документтерди атайын папкага көктөп тапшыруу
керек:
-өзүнүн арызы;
-резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок
экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
-нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин
(бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;
-илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу өнүндө документтердин
көчүрмөлөрү ;
-паспорттун көчүрмөсү ( түп нускасы конкурскакелгенде көрсөтүлөт) ;
Жөнөткөн документтери жана маалыматтары белгиленген талаптарга жооп бербеген
жарандар конкурска катышпайт.
Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди жарыя чыккан күндөн тартып 10
күн ичинде төмөнкү дарек боюнча тапшыруу керек :
Чүй району, Дөң-Арык айылы,Калча көчөсү 30,байланыш телефону :03138 3-67-60, 0755-
333-168,0708-200-044