День: 30.09.2023

Агенттиктин коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Б.К. Джээнбаев «Мамлекеттик органдарда коррупцияга каршы чараларды ишке ашыруунун натыйжалуулугун мониторингдөө жана баалоо» боюнча эки күндүк тренингге катышты

Агенттиктин коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Б.К. Джээнбаев «Мамлекеттик органдарда коррупцияга каршы чараларды ишке ашыруунун натыйжалуулугун мониторингдөө жана баалоо» боюнча эки күндүк тренингге катышты Мамлекеттик сектордо ак…