День: 06.12.2023

Кудайберген Базарбаевдин буйругунун негизинде “Санарип аймак” мааламат тутуму боюнча Агенттиктин бөлүм башчысы В.А. Исалиева Ош шаарында иш сапарда болду

Кудайберген Базарбаевдин буйругунун негизинде “Санарип аймак” мааламат тутуму боюнча Агенттиктин бөлүм башчысы В.А. Исалиева Ош шаарында иш сапарда болду Ош шаары боюнча “Санарип аймак” автоматташтырылган маалыматтык системасын толтурууну тездетүүгө колдоо…

Кудайберген Базарбаев Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынына катышты

Кудайберген Базарбаев Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынына катышты Кудайберген Базарбаев “Аксакалдар соттору жөнүндө” жана “Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын долбоорун Жогорку…

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына кадрлар резервине конкурстук тандоо өткөрөт. Башкы топтогу администрадивдик мамлекеттик кызмат орундарынына…