День: 21.12.2023

Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлиги

Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин борбордук аппаратынын мамлекеттик жарандык кызматынын башкы, улук жана кенже административдик кызмат орундарына кадрлар резервине киргизүүгө ачык сынак жарыялайт Кадрдык резервге киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга…

Нарынское областное управление Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики в соответствии с Законом КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» объявляет конкурс на зачисление в резерв кадров на старшие и младшие группы административных государственных должностей

Общие квалификационные требования ко всем группам административных государственных гражданских должностей:   Для старших групп административных должностей: 1) Конституция Кыргызской Республики; 2) Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан». 3)…

Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын мамлекеттик жарандык административдик кызматынын кадрлар резервине киргизүү максатында төмөндөгү башкы, улук жана кенже мамлекеттик жарандык административдик кызмат орундарына кадрлар резервин киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүгө

СЫНАК   ЖАРЫЯЛАЙТ   1.Жумгал  райондук мамлекеттик администрациясынын башкы мамлекеттик жарандык административдик кызмат  ордуларына    Коюлуучу квалификациялык талаптар : —тийиштүү багыттагы  жогорку билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык, юридикалык, педагогикалык, экономика…