День: 07.02.2024

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби мамлекеттик жарандык кызматтын кенже жана улук административдик кызмат орундарына кадрлар резервине киргизүүгө ачык конкурс өткөрүүнү жарыялайт Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын…