День: 08.02.2024

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы жерде жүрүүчү жана суу транспорт департаментинин Ысык-Көл аймактык башкармалыгы административдик кызматтардын кенже жана улук тобуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүү жөнүндө жарыялайт.

         Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын бардык топторуна жалпы квалификациялык талаптары. Транспорт багыты боюнча мамлекеттик административдик кызмат орундарынын кенже тобу жана финансы–экономика  багыты  боюнча мамлекеттик административдик кызмат орундарынын  кенже…

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүү жана суу транспорту департаментинин Жалал-Абад аймактык башкармалыгы

  Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүү жана суу транспорту департаментинин Жалал-Абад аймактык башкармалыгы кадрлар резервине киргизүү учун «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын…